Skip to main content
Skip table of contents

Smappee a Niko Home Control

Niko Home Control podporuje systémy Smappee až do verzie 2.15.

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?


Keď používate Niko Home Control so svojím systémom  Smappee , získate:

  • Prehľad spotreby elektrickej energie
  • Prehľad produkcie elektrickej energie

Tieto funkcie môžete mať k dispozícii priamo vo svojom používateľskom rozhraní Niko Home Control vo svojej aplikácii a na dotykovej obrazovke.

Dostupné funkcie v rámci elektroinštalácie Niko Home Control závisia od konkrétnych nainštalovaných funkcií systému Smappee.


Čo potrebujete?


V krátkostiDodatočné informácie
Všeobecné
  • Nie je potrebná žiadna ďalšia elektrická kabeláž.
  • Obidva systémy ste pripojili k rovnakej domácej sieti.

Vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

Musíte mať zaregistrovanú elektroinštaláciu Niko Home Control na stránke  mynikohomecontrol.niko.eu.

Váš systém Smappee spĺňa nasledujúce požiadavky:

  • Je to systém Smappee Energy, Smappee Solar, Smappee Pro alebo Smappee Plus.
  • Je pripojený k vašej lokálnej domácej sieti.


Ako aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a systémom Smappee?

Vy nemusíte urobiť nič. Ak sú systémy pripojené k domácej sieti, nájdu sa automaticky.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.