Skip to main content
Skip table of contents

Reynaers a Niko Home Control

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

Keď používate Niko Home Control so svojím systémom Reynaers, môžete:

 • otvárať a zatvárať posuvné okná,

 • zastaviť otváranie a zatváranie posuvných okien,

 • skontrolovať stav posuvných okien (otvorené/zatvorené a v pohybe/zastavené).

Funkcie Reynaers sa automaticky zobrazujú vo vašich aplikáciách Niko Home Control a na vašich dotykových obrazovkách po tom, ako aktivujete prepojenie medzi obomi týmito systémami. Tieto funkcie môžete kombinovať v režimoch/akciách na ovládanie viacerých položiek súčasne pomocou jednoduchého stlačenia jedného tlačidla (napr. zhasnúť všetky svetlá a zavrieť okno pomocou tlačidla „odchádzam z domu“).

Dostupné funkcie v rámci elektroinštalácie Niko Home Control závisia od konkrétnych nainštalovaných funkcií systému Reynaers.


Čo potrebujete?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

Je potrebná špeciálna elektrická kabeláž.

Kábel SVV s minimálne 5 vodičmi je nainštalovaný medzi rozvádzačom a každým prepojovacím modulom Reynaers.

Vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Má connected controller II.

 • Je nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.1.1 alebo vyššia).

 • V každom okne Reynaers Hi-Finity je v rozvádzači nainštalovaný jeden alebo viacero dodatočných modulov.

 • Ak chcete využívať funkcie Reynaers v kombinácii s akciami Niko Home Control, tieto akcie je potrebné naprogramovať pred aktiváciou prepojenia pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control.

Pre každé okno potrebujete:

 • spínací modul Niko Home Control (550-00106 or 550-00103) s 2 neobsadenými výstupmi.

 • Niko Home Control digitálny bezpotenciálový snímací modul (550-00210) s 1 alebo 2 voľnými vstupmi, ak chcete aj skontrolovať stav posuvného okna.

Každé okno Hi-Finity musí byť regulované prepojovacím modulom Reynaers.

Prepojovací modul poskytuje prepojenie so systémom Niko Home Control.


Ako aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vaším systémom Reynaers?

Prepojenie a funkcie je potrebné nastaviť prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control. O pomoc požiadajte profesionálneho inštalatéra.


Ako deaktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vašim systémom Reynaers?

Prepojenie deaktivujete pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. O pomoc požiadajte profesionálneho inštalatéra.

Po deaktivovaní prepojenia dôjde k nasledujúcej situácii:

 • Funkcie Reynaers zmiznú z vašich aplikácií Niko Home Control, dotykových obrazoviek a jednotiek Digital black.

 • Pri použití v rámci akcií Niko Home Control sa tieto funkcie Reynaers už nebudú spúšťať.


Ako aktualizovať základné akcie a režimy Niko Home Control, ktoré používajú váš systém Reynaers?

Základné akcie a režimy sa aktualizujú prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.