Skip to main content
Skip table of contents

Renson a Niko Home Control

V prípade inštalácie používajúcej verziu 2.16 alebo staršiu môžete prepojenie medzi aplikáciami Niko Home Control a Renson aktivovať a deaktivovať na stránke mynikohomecontrol.niko.eu.

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

Keď používate Niko Home Control so svojím systémom Renson, môžete:

  • Ovládať rýchlosť ventilátora (napr. auto, tichý režim)

  • Zvýšiť ventiláciu

Funkcie Renson sa automaticky zobrazujú vo vašich aplikáciách Niko Home Control a na vašich dotykových obrazovkách po tom, ako aktivujete prepojenie medzi obomi týmito systémami. Tieto funkcie môžete kombinovať v režimoch/akciách na ovládanie viacerých položiek súčasne pomocou jednoduchého stlačenia jedného tlačidla (napr. zhasnúť všetky svetlá a aktivovať zvýšenie intenzity ventilácie pomocou tlačidla „odchádzam z domu“).

Dostupné funkcie v rámci systému Niko Home Control závisia od konkrétnych nainštalovaných funkcií aplikácie Healthbox 3.0.


Čo potrebujete?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

  • Nie je potrebná žiadna ďalšia elektrická kabeláž.

  • Obidva systémy ste pripojili k rovnakej domácej sieti prostredníctvom kábla a/alebo Wi-Fi.

Preferovaným riešením je káblové pripojenie.

Vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

Musíte mať zaregistrovanú elektroinštaláciu Niko Home Control na stránke mynikohomecontrol.niko.eu.

Váš systém Renson spĺňa nasledujúce požiadavky:

  • Ide o verziu Healthbox 3.0.

  • Je pripojený k vašej lokálnej domácej sieti.Ako aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vaším systémom Renson?

Prepojenie a funkcie je potrebné nastaviť prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control. O pomoc požiadajte profesionálneho inštalatéra.

Ako deaktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vaším systémom Renson? 

Prepojenie deaktivujete pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. O pomoc požiadajte profesionálneho inštalatéra.

Po deaktivovaní prepojenia dôjde k nasledujúcej situácii:

  • Funkcie Renson zmiznú z vašich aplikácií Niko Home Control, dotykových obrazoviek a Digital black.

  • Pri použití v rámci akcií Niko Home Control sa nevykonajú funkcie Renson.

Ako aktualizovať základné akcie a režimy Niko Home Control, ktoré používajú váš systém Renson?

Základné akcie a režimy sa aktualizujú prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.