Skip to main content
Skip table of contents

Prvé spustenie dotykovej obrazovky

Keď po prvýkrát spustíte obrazovku, uvidíte profily dostupné pre obrazovku vo vašej inštalácii. Váš inštalatér pre vás vytvoril tieto profily pomocou programovacieho softvéru. Sú zabezpečené heslom.

Vyberte si profil, ktorý chcete spustiť na obrazovke, a zadajte správne heslo.

Chcete zmeniť profil alebo vytvoriť nový profil? Pozrite si  Návod k programovaciemu softvéru Niko Home Control II.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.