Skip to main content
Skip table of contents

Protherm a Niko Home Control

V prípade inštalácie používajúcej verziu 2.16 alebo staršiu môžete prepojenie medzi aplikáciami Niko Home Control a Protherm aktivovať a deaktivovať na stránke mynikohomecontrol.niko.eu.

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

Keď používate Niko Home Control so svojím systémom  Protherm , môžete:


používať podporované pripojené systémy 

využívať aplikáciu MiGo

využívať aplikáciu MiGo Link

skontrolovať a ovládať teplotu v miestnosti (jedna zóna)

skontrolovať a ovládať teplotu v miestnosti (viac zón)


skontrolovať vonkajšiu teplotu

vybrať vykurovací režim (napríklad režim doma alebo mimo domu)


vybrať režim prevádzky (napr. leto, zima, ochrana proti zamrznutiu)


skontrolovať a zvýšiť teplotu ohrevu vody


vybrať vykurovací režim (VYP, manuálne, harmonogram, mimo domu, turbo) (*)


 

   

(*) Funkcia turbo je k dispozícii len pre ohrev úžitkovej vody v domácnosti.

Funkcie Protherm sa automaticky zobrazia vo vašej aplikácii Niko Home a na dotykovej obrazovke po tom, ako aktivujete prepojenie medzi oboma systémami. Ak chcete ovládať funkcie Protherm prostredníctvom jednotky Digital black, vyberte ovládacie prvky Protherm pre vašu jednotku Digital black v aplikácii Niko Home. Tieto funkcie môžete takisto použiť v režimoch/akciách na ovládanie viacerých položiek súčasne po jednoduchom stlačení tlačidla.

 • Dostupné funkcie v rámci elektroinštalácie Niko Home Control závisia od konkrétnych nainštalovaných funkcií systému Protherm.

 • Na upravovanie pokročilejších nastavení a konfigurácií môžete vždy použiť aplikáciu MiGo alebo MiGo Link.


Čo budete potrebovať?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

 • Nie je potrebná žiadna ďalšia elektrická kabeláž.

 • Na nastavenie prepojenia medzi oboma systémami vám úplne postačí počítač s webovým prehliadačom a pripojením na internet.


Vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí obsahovať bezdrôtový smart hubalebo connected controller.

 • Musí byť nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.17 alebo vyššia).

 • Musí mať aktívne pripojenie na internet.

 • Musí byť zaregistrovaná.

 • Musíte mať poruke svoju e-mailovú adresu a heslo od inštalácie Niko Home Control.

 • Ak chcete využívať funkcie Potherm v kombinácii s akciami Niko Home Control, tieto akcie musia byť naprogramované prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control potom, ako bude prepojenie aktivované.

Ak ste svoju inštaláciu Niko Home Control nezaregistrovali, prejdite na stránku mynikohomecontrol.niko.eu.

Váš systém Protherm musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí to byť kotol Protherm s pripojením eBUS(okrem ThemaTek a ThemaClassic).

 • Musí obsahovať jeden z nasledujúcich termostatov:

  • termostat podporovaný aplikáciou MiGo

  • termostat podporovaný aplikáciou MiGo Link.

 • Musí mať aktívne pripojenie na internet.

 • Musíte mať sériové číslo komunikačnej jednotky poruke.

Sériové číslo nájdete na komunikačnej jednotke:

 • na zadnej strane alebo vnútornej strane jednotky pod čiarovým kódom,

 • v aplikácii MiGo alebo MiGo Link


Ako (de)aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a systémom Protherm?

Prepojenie deaktivujete pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. O pomoc požiadajte profesionálneho inštalatéra.
Základné akcie a režimy sa aktualizujú prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control.
Požiadavky a podrobné pokyny nájdete v návode k softvéru.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.