Skip to main content
Skip table of contents

Prehľad a upozornenia týkajúce sa energie

V nižšie uvedenej tabuľke sa nachádzajú prehľady a upozornenia, ktoré môžete nakonfigurovať v závislosti od vášho typu inštalácie Niko Home Control, inštalovaných modulov a systému od tretej strany.

Niko Home Control pre zbernicovú kabelážNiko Home Control pre tradičnú kabeláž
connected controller (550-00003)
+ merač spotreby (550-00803)
(+ voliteľne SMA Sunny Boy
alebo Sunny Tripower)
connected controller (550-00003)
+ počítadlo impulzov (550-00250)
bezdrôtový smart hub (552-00001)
+ smart/digitálny merač
bezdrôtový smart hub (552-00001)
+ smart/digitálny merač
+ SMA Sunny Boy
alebo
Sunny Tripower

bezdrôtový smart hub (552-00001)
+ inteligentná zástrčka
(552-80699 alebo 552-80698)
alebo
smart spínaná zásuvka
(170-33505 alebo 170-33605)

Verzia inštalácie Niko Home Control2.102.102.82.102.9.1
Prehľad o elektrickej energii
spotreba v reálnom čase


zo sieteodosielanie do sietecelková spotreba (*)produkcia (**)
vlastná spotreba
špičková spotreba energiePrehľad
spotreby plynu


spotreby vody
Notifikácie týkajúce sa elektrickej energie
spotreba

odosielanie do sietešpičková spotreba energieporuchy solárnych panelov
Upozornenia na
spotreby plynu


spotreby vody
(*) Celková spotreba elektrickej energie je množstvo elektrickej energie odobraté zo siete PLUS vaša vlastná produkcia MÍNUS energia, ktorú odošlete do siete.

(**) Produkcia elektrickej energie je množstvo elektrickej energie, ktoré vytvárajú vaše solárne panely. Ide o súčet množstva elektrickej energie, ktorú odošlete do siete, a množstva, ktoré využijete na vlastnú spotrebu.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.