Skip to main content
Skip table of contents

Mitsubishi Electric a Niko Home Control

V prípade inštalácie používajúcej verziu 2.16 alebo staršiu môžete prepojenie medzi aplikáciami Niko Home Control a Mitsubishi Electric aktivovať a deaktivovať na stránke mynikohomecontrol.niko.eu.

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

Keď používate Niko Home Control so svojím systémom Mitsubishi Electric, môžete:  

 • kontrolovať a ovládať teplotu v miestnosti,

 • kontrolovať vonkajšiu teplotu,

 • kontrolovať koncentráciu CO2,

 • vybrať vykurovací režim (napríklad režim doma, preč),

 • vybrať režim prevádzky (napr. kúrenie, sušenie, chladenie, ventilátor, auto),

 • ovládať rýchlosť ventilátora (napr. auto, rýchlosť 1 alebo rýchlosť 2),

 • zvýšiť teplotu horúcej vody,

 • vypnúť systém Mitsubishi Electric alebo ho zapnúť,

 • samostatne ovládať viaceré miestnosti.

    

Funkcie Mitsubishi Electric sa automaticky zobrazujú vo vašich aplikáciách Niko Home Control a na vašich dotykových obrazovkách po tom, ako aktivujete prepojenie medzi obomi týmito systémami. Tieto funkcie môžete kombinovať v režimoch/akciách na ovládanie viacerých položiek súčasne pomocou jednoduchého stlačenia jedného tlačidla (napr. zhasnúť všetky svetlá a znížiť nastavenú teplotu pomocou tlačidla „odchádzam z domu“ ).

 • Funkcie dostupné v Niko Home Control závisia od konkrétnych inštalačných funkcií systému Mitsubishi Electric.

 • Vždy môžete použiť aplikáciu MELCloud na nastavenie pokročilejších nastavení a konfigurácií.


Čo potrebujete?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

 • Nie je potrebná žiadna ďalšia elektrická kabeláž.

 • Úplne vám postačí počítač s webovým prehliadačom a pripojením na internet na nastavenie prepojenia medzi oboma systémami.


Vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Má  bezdrôtový smart hub alebo connected controller II.

 • Je nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.17 alebo vyššia).

 • aktívne pripojenie na internet.

 • Je registrovaná.

 • Ak chcete využívať funkcie Mitsubishi Electric v kombinácii s akciami Niko Home Control, tieto akcie musia byť naprogramované prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control potom, ako bude prepojenie aktivované.

Musíte mať zaregistrovanú elektroinštaláciu Niko Home Control na stránke mynikohomecontrol.niko.eu.


Váš systém Mitsubishi Electric spĺňa nasledujúce požiadavky:

 • Ide o klimatizačný systém alebo tepelné čerpadlo Mitsubishi Electric (vzduch/vzduch – vzduch/voda) alebo ventilačný systém Mitsubishi Electric Lossnay.

 • Je vybavený Wi-Fi adaptérom.

 • Je kompatibilný s platformou MELCloud.

 • aktívne pripojenie na internet.

 • Je registrovaná a máte k dispozícii používateľský účet a heslo MELCloud.

Ak ste neregistrovali svoj systém Mitsubishi Electric, prejdite na melcloud.com


Ako aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vaším systémom Mitsubishi Electric?

Prepojenie a funkcie je potrebné nastaviť prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control. O pomoc požiadajte profesionálneho inštalatéra.


Ako deaktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vaším systémom Mitsubishi Electric?

Prepojenie deaktivujete pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. O pomoc požiadajte profesionálneho inštalatéra.

Po deaktivovaní prepojenia dôjde k nasledujúcej situácii:

 • Funkcie Mitsubishi Electric zmiznú z vašich aplikácií Niko Home Control, dotykových obrazoviek a Digital black.

 • Pri použití v rámci akcií Niko Home Control sa nevykonajú funkcie Mitsubishi Electric.


Ako aktualizovať základné akcie a režimy Niko Home Control, ktoré používajú váš systém Mitsubishi Electric?

Základné akcie a režimy sa aktualizujú prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.