Skip to main content
Skip table of contents

Mennekes a Niko Home Control

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

S použitím Niko Home Control môžete svoje vozidlo nabiť čo najefektívnejšie vďaka jednému z nasledujúcich režimov: 

 • Solárny režim

 • Normálny režim

 • Režim stop/pauza

 • Smart režim (bude čoskoro k dispozícii

 • Režim Turbo (bude čoskoro k dispozícii)

Keď nabíjate svoje vozidlo pomocou Niko Home Control, budete mať k dispozícii nasledujúce funkcie:

 • Vyrovnávanie záťaže (t. j. nabíjací výkon vozidla sa automaticky prispôsobí ako ochrana proti preťaženiu poistky)

 • Riadenie špičkovej spotreby prostredníctvom režimu šetrenia v špičke
  (t. j. keď dosiahnete svoju mesačnú špičkovú cieľovú hodnotu, vaše zariadenia sa dočasne vypnú. Po znížení špičkovej spotreby energie sa opäť zapnú. Táto funkcia je obzvlášť užitočná, ak je vaša tarifa za čistú elektrinu založená na kapacite.)

 • Integrovania viacerých pripojení na nabíjanie elektrických vozidiel (bude čoskoro k dispozícii)


               


Čo budete potrebovať?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

 • Nebudete potrebovať žiadnu dodatočnú elektrickú kabeláž.

 • Obidva systémy musia byť pripojené k rovnakej domácej sieti.

Vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí mať modul connected controller II.

 • Musí byť nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.19 alebo vyššia).

Musí sa merať centrálna spotreba energie vo vašej domácnosti.
Ak máte k dispozícii digitálny merač s portom P1, môžete na monitorovanie spotreby energie v domácnosti použiť wireless bridge (550-00640).
Prípadne môžete použiť elektrický merač spotreby (550-00801 alebo 550-00803) alebo bezdrôtový merač spotreby (552-00803) so svorkami.
Ak použijete bezdrôtový merač spotreby, budete potrebovať aj wireless bridge.

Vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí mať bezdrôtový smart hub.

 • Musí byť nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.19 alebo vyššia).

Musí sa merať centrálna spotreba energie vo vašej domácnosti.
Ak máte k dispozícii digitálny merač s portom P1, môžete ho pripojiť priamo na bezdrôtový hub na monitorovanie spotreby energie v domácnosti.
Prípadne môžete použiť bezdrôtový merač spotreby (552-00803) so svorkami.

 • Máte nabíjaciu stanicu Mennekes AMEDIO Professional, AMTRON Professional alebo AMTRON Charge Control

 • Používa najnovší softvér (verzia 5.22 alebo vyššia)

 • Vaša nabíjacia stanica musí byť aktívna a nakonfigurovaná s konfiguračnými nástrojmi Mennekes, aby sa zaručila správna prevádzka.

 • Vaša nabíjacia stanica musí byť pripojená na tú istú lokálnu sieť ako vaša inštalácia Niko Home Control.

 • Server Modbus TCP na spravovanie energií musí byť aktivovaný. Upozorňujeme, že funkcia „Register Set“ nesmie byť nastavená na „Phoenix“ alebo „TQ-DM100“.

 • EEBus pre zisťovanie siete je aktivovaný

Ako pripojíte Niko Home Control ku Mennekes EV nabíjacej stanici alebo ho od nej odpojíte?

Prepojenie medzi Niko Home Control a nabíjacou stanicou Mennekes môžete aktivovať alebo deaktivovať prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control.
Akékoľvek základné akcie a režimy prepojené s Mennekes EV nabíjacou stanicou sa takisto aktualizujú prostredníctvom programovacieho softvéru.
Požiadavky a podrobné pokyny nájdete v návode k softvéru.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.