Skip to main content
Skip table of contents

Jaga a Niko Home Control

Aké funkcie a jednotky môžem používať so systémami Jaga a Niko Home Control?

Keď spolu s Niko Home Control použijete systém Jaga, môžete potom používať nasledujúce funkcie a jednotky:


Strada Hybrid,

Clima Canal

a Briza

aj v kombinácii
s
tepelným čerpadlom

Ovládanie multi-zóny


Monitorovanie a regulovanie rýchlosti ventilátora (napr. nízka, stredná, vysoká)


Monitorovanie a nastavovanie režimu ventilátora (auto, turbo, hostia)


Monitorovanie aktuálnej teploty v miestnosti


Monitorovanie a regulovanie požadovanej teploty v miestnosti


Výber nastaveného režimu (napr. VYP, kúrenie, chladenie, ventilátor)


 

Tieto funkcie môžete takisto použiť v režimoch/akciách na ovládanie viacerých položiek súčasne pomocou stlačenia jedného tlačidla (napr. vypnúť ventilátory vašich Jaga radiátorov po stlačení tlačidla „odchádzam z domu“).

Dostupné funkcie v rámci elektroinštalácie Niko Home Control závisia od špecifických vlastností systému Jaga.


Čo potrebujete?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

Je potrebná špeciálna elektrická kabeláž.


Vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Mať modul connected controller II.

 • Byť nakonfigurovaná pomocou najnovšej verzie programovacieho softvéru.

 • Dodatočný modul alebo moduly musia byť nainštalované v rozvádzači.

Ak chcete monitorovať a regulovať len ten ventilátor, ktorý je príslušný pre každú zónu, budete potrebovať analógový riadiaci modul 0-10 V pre Niko Home Control (550-00240).

V kombinácii s tepelným čerpadlom budete potrebovať:

 • Niko Home Control spínací modul (550-00103).

 • Niko Home Control digitálny bezpotenciálový vstupný modul (550-00210).

 • modul pre chladenie alebo kúrenie pre Niko Home Control (550-00150).

 • termostat:

Váš systém Jaga radiátorov musí byť:

 • Strada Hybrid alebo Clima Canal vybavený s ovládačom Jaga Dynamic Product Controller.

 • alebo BrizaAko prepojíte systém Niko Home Control a systém Jaga?

Nižšie uvedené schémy zapojenia ukazujú, ako môžete pripojiť váš systém Jaga k vašim zariadeniam Niko Home Control.
Funkcie je potrebné nastaviť prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control. Požiadajte o pomoc profesionálneho inštalatéra.


Ako deaktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vašim systémom Jaga?


Po deaktivovaní prepojenia dôjde k nasledujúcej situácii:

 • Funkcie Jaga zmiznú z vašich aplikácií Niko Home Control, dotykových obrazoviek a jednotiek Digital black.

 • Pri použití v rámci akcií Niko Home Control sa tieto funkcie Jaga už nebudú spúšťať.


Ako aktualizovať základné akcie a režimy Niko Home Control, ktoré používajú váš systém Jaga?

Základné akcie a režimy sa aktualizujú prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control.


Schémata zapojení pro Briza 12

Napájací zdroj umiestnený v

Ovládanie prívodu studenej/horúcej vody do ventilu prostredníctvom

2-rúrkový

4-rúrkový

Briza 12
 

zónový ventil na zberači studenej/horúcej vody

ventil na zberači ventilov

elektronické ovládacie zariadenie

zónový ventil na zberači studenej/horúcej vody

ventil na zberači ventilov

Ak chcete vidieť príklad naprogramovanej inštalácie, pozrite si „Niko Home Control II programming examples“. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.