Skip to main content
Skip table of contents

Hobby API a Niko Home Control

Čo je hobby API?

Pomocou hobby API môžete svojpomocne prepojiť inteligentné riešenia s vašou inštaláciou Niko Home Control. Ako používateľ, ktorý je veľmi zbehlý v oblasti programovania, viete zabezpečiť, aby systém Niko Home Control spolupracoval s vašimi vlastnými aplikáciami alebo s riešeniami ako Node-RED, openHAB alebo Home Assistant.

Spoločnosť Niko alebo odborní inštalatéri nedokážu zabezpečiť podporu pre aplikácie alebo riešenia, ktoré ste vytvorili pomocou hobby API. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na vyššie uvedené komunity odporúčané spoločnosťou Niko.

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

Keď používate Niko Home Control spolu s hobby API, môžete:

 • Získať dostupné lokality Niko Home Control

 • Získať dostupné akcie a zariadenia Niko Home Control

 • Ovládať akcie a zariadenia Niko Home Control

 • Prijímať informácie o stave z akcií a zariadení Niko Home Control

 • Prijímať upozornenia zo svojej elektroinštalácie Niko Home Control

Čo budete potrebovať?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

 • Nie je potrebná žiadna ďalšia elektrická kabeláž.

 • Úplne vám postačí počítač s webovým prehliadačom a pripojením na internet.

 • Musíte sa vyznať v MQTT a JSON.

 • Ako používateľ musíte byť veľmi zbehlý v oblasti programovania a musíte mať skvelé nápady.


Vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Obsahuje bezdrôtový smart hub alebo connected controller II.

 • Je nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.17 alebo vyššia).

 • Má aktívne pripojenie na internet.

 • Je zaregistrovaná a máte svoju e-mailovú adresu a heslo poruke.

Ak ste svoj systém Niko Home Control nezaregistrovali, urobte tak na stránke mynikohomecontrol.niko.eu.

 • Hobby API sa nachádza na module connected controller alebo na bezdrôtovom smart hube.

 • Máte svoj prístupový token JWT API.

Ak nemáte žiaden token, požiadajte oň prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control. Viac informácií nájdete návode k softvéru.

Prístupový token si musíte obnoviť každý rok. Postup na obnovenie je uvedený tu.

Ako vytvoriť pripojenie?

Pripojenie vytvoríte prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control. Uistite sa, že váš počítač je pripojený k vašej inštalácii a prejdite do časti Informačný panel > Pripojené služby > Spravovať pripojené služby.

Požiadavky a podrobné pokyny nájdete v návode k softvéru.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.