Skip to main content
Skip table of contents

Duco a Niko Home Control

V prípade inštalácie používajúcej verziu 2.16 alebo staršiu môžete prepojenie medzi aplikáciami Niko Home Control a  Duco aktivovať a deaktivovať na stránke mynikohomecontrol.niko.eu.

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

Keď používate Niko Home Control s DucoBox, môžete:

 • ovládať rýchlosť ventilácie,

 • vybrať programovací režim ventilácie (napr. preč, audio),

 • skontrolovať koncentráciu CO2,

 • skontrolovať úroveň relatívnej vlhkosti,

 • zvýšiť intenzitu ventilácie.

Funkcie Duco sa automaticky zobrazia vo vašich aplikáciách Niko Home Control a na vašich dotykových obrazovkách po tom, ako aktivujete prepojenie medzi týmito dvoma systémami. Tieto funkcie môžete kombinovať v režimoch/akciách na ovládanie viacerých položiek súčasne pomocou jednoduchého stlačenia jedného tlačidla (napr. zhasnúť všetky svetlá a aktivovať zvýšenie intenzity ventilácie pomocou tlačidla „odchádzam z domu“).

 • Dostupné funkcie v rámci elektroinštalácie Niko Home Control závisia od konkrétnych nainštalovaných funkcií systému DucoBox.

 • Vždy môžete použiť aplikáciu Duco Ventilation na nastavenie pokročilejších nastavení a konfigurácií.


Čo potrebujete?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

 • Nie je potrebná žiadna ďalšia elektrická kabeláž.

 • Obidva systémy sú pripojené k rovnakej domácej sieti prostredníctvom kábla a/alebo Wi-Fi.

 • Úplne vám postačí počítač s webovým prehliadačom a pripojením na internet na nastavenie prepojenia medzi oboma systémami.

Preferovaným riešením je káblové pripojenie.

Vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

Musíte mať zaregistrovanú elektroinštaláciu Niko Home Control na stránke mynikohomecontrol.niko.eu.

Váš systém Duco spĺňa nasledujúce požiadavky:

 • Ide o DucoBox s komunikačnou doskou.

 • aktívne pripojenie na internet.

Štandardne majú všetky jednotky DucoBox rovnaký názov hostiteľa.  Ak sú súčasťou vašej inštalácie viaceré jednotky DucoBox, musíte sa uistiť, že každá má iný názov hostiteľa. 


Komunikačná doska:

 • je štandardne dodávaná so systémom DucoBox Eco,

 • vždy ju môžete pridať k jednotke DucoBox Silent Connect a DucoBox Energy.

 • môžete ju pridať k jednotke DucoBox Focus, len keď je na doske plošných spojov uvedená verzia 2017.

Názov hostiteľa môžete zmeniť prostredníctvom displeja, napr. v prípade, že máte dve jednotky DucoBox, môžete ako názvy hostiteľa použiť Duco001 a Duco002. Podrobnejšie informácie nájdete v návode od spol. Duco.


Ako aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vaším systémom DucoBox?

Prepojenie a funkcie je potrebné nastaviť prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control. O pomoc požiadajte profesionálneho inštalatéra.

Ako deaktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vaším systémom DucoBox?

Prepojenie deaktivujete pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. O pomoc požiadajte profesionálneho inštalatéra.

Po deaktivovaní prepojenia dôjde k nasledujúcej situácii:

 • Funkcie Duco zmiznú z vašich aplikácií Niko Home Control, dotykových obrazoviek a Digital black.

 • Pri použití v rámci akcií Niko Home Control sa nevykonajú funkcie Duco.

Ako aktualizovať základné akcie a režimy Niko Home Control, ktoré používajú váš systém DucoBox?

Základné akcie a režimy sa aktualizujú prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.