Skip to main content
Skip table of contents

Daikin a Niko Home Control

V prípade inštalácie používajúcej verziu 2.16 alebo staršiu môžete prepojenie medzi aplikáciami Niko Home Control a Daikin aktivovať a deaktivovať na stránke mynikohomecontrol.niko.eu.

Čo môžete robiť s Niko Home Control?

Pri používaní Niko Home Control s vaším systémom Daikin môžete: 


Daikin tepelné čerpadlo vzduch – voda (rad Daikin Altherma)

a

plynové kotly (rad Daikin Altherma)

Daikin tepelné čerpadlá vzduch – vzduch

(klimatizácia) 

ovládať a monitorovať teplotu v miestnosti,

monitorovať teplotu v exteriéri,

ovládať a monitorovať naprogramované režimy (napr. Dovolenka, Automatika),

ovládať a monitorovať prevádzkové režimy (napr. kúrenie, chladenie, auto),

monitorovať a nastaviť prevádzkový stav systémov kúrenia/chladenia (ZAP/VYP),

monitorovať a zvýšiť teplotu horúcej vody,


ovládať a monitorovať naprogramovaný režim horúcej vody (napr. Dovolenka, Harmonogram),


monitorovať, nastaviť a zvýšiť rýchlosť ventilátora.


Funkcie Daikin sa automaticky zobrazujú vo vašich aplikáciách Niko Home Control a na vašich dotykových obrazovkách po tom, ako aktivujete prepojenie medzi obomi týmito systémami. Tieto funkcie môžete kombinovať v režimoch/akciách na ovládanie viacerých položiek súčasne pomocou jednoduchého stlačenia jedného tlačidla (napr. zhasnúť všetky svetlá a znížiť nastavenú teplotu pomocou tlačidla „odchádzam z domu“ ).

 • Dostupné funkcie v rámci elektroinštalácie Niko Home Control závisia od konkrétnych nainštalovaných funkcií systému Daikin.

 • Vždy môžete použiť aplikáciu Daikin na ovládanie úžitkových systémov na pokročilejšie nastavenia a konfigurácie. Aplikácia Daikin ONECTA nepodporuje Niko Home Control.


Čo potrebujete?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

 • Nie je potrebná žiadna ďalšia elektrická kabeláž.

 • Úplne vám postačí počítač s webovým prehliadačom a pripojením na internet na nastavenie prepojenia medzi oboma systémami.


Vaša elektroinštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

Musíte mať zaregistrovanú elektroinštaláciu Niko Home Control na stránke mynikohomecontrol.niko.eu.


Váš systém Daikin musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Ide o jeden systém alebo kombináciu nasledujúcich systémov pre zvýšenie komfortu:

  • Daikin Altherma tepelné čerpadlo vzduch – voda

  • Daikin systém tepelných čerpadiel vzduch – vzduch (klimatizačný systém split/multi split)

  • Plynový kotol Daikin Altherma

 • Je vybavený bezdrôtovým/káblovým LAN adaptérom.

 • Má  aktívne pripojenie na internet.

 • Je registrovaný v aplikácii Daikin ONECTA a máte k dispozícii používateľský účet a heslo Daikin.

Aplikácia Daikin na ovládanie úžitkových systémov nepodporuje Niko Home Control. Aktualizujte si aplikáciu Daikin ONECTA.


Ako aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a systémom Daikin?

Prepojenie a funkcie je potrebné nastaviť prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control. O pomoc požiadajte profesionálneho inštalatéra.


Ako deaktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a systémom Daikin?

Prepojenie deaktivujete pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. O pomoc požiadajte profesionálneho inštalatéra. 

Po deaktivovaní prepojenia dôjde k nasledujúcej situácii:

 • Funkcie Daikin zmiznú z vašich aplikácií Niko Home Control, dotykových obrazoviek a Digital black.

 • Pri použití v rámci akcií Niko Home Control sa nevykonajú funkcie Daikin.


Ako aktualizovať základné akcie a režimy Niko Home Control, ktoré používajú váš systém Daikin?

Základné akcie a režimy sa aktualizujú prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.