Skip to main content
Skip table of contents

Bosch - Káblové pripojenie - Viaczónové chladenie/kúrenie

Čo budete potrebovať?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

 • Budete potrebovať špeciálnu elektrickú kabeláž.Vaša inštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Obsahuje modul connected controller II.

 • Je nakonfigurovaná pomocou najnovšieho programovacieho softvéru (verzia 2.17 alebo vyššia).

Ak chcete používať ovládanie Niko Home Control termostatu pre multizónu, budete potrebovať nasledujúce:

 • spínací modul pre Niko Home Control (550-00103 alebo 550-00106) s aspoň jedným neobsadeným výstupom

 • digitálny bezpotenciálový vstupný modul pre Niko Home Control (550-00210) s aspoň jedným neobsadeným vstupom

 • modul pre chladenie alebo kúrenie pre Niko Home Control (550-00150) (na každé štyri zóny je potrebný ďalší modul)

 • jeden termostat na každú zónu:

  • Digital black, 24 V (550-1800X)

  • tlačidlo s LED a senzormi komfortu

Váš partnerský systém musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musí to byť systém tepelného čerpadla Bosch, ktorý podporuje:

  • len kúrenie

  • kúrenie/chladenie

 • Má akumulačnú nádrž

Kontakt „PK2“ na inštalačnej doske indikujúci, či je aktívny režim kúrenia/chladenia.


Schéma zapojenia pre multizónové chladenie/kúrenie

Nasledujúca tabuľka ukazuje, ako môžete systém Niko Home Control používať so systémom Bosch a aktivovať Niko režimy (solárny režim a režim šetrenia v špičke).

Nastavenie Niko Home Control

Schéma zapojenia

Aktivovať Niko režim s partnerským systémom

Multizónové kúrenie/chladenie –
Prepínanie režimu kúrenia/chladenia zabezpečuje partnerský systém (nie je potrebné
ovládanie čerpadla)

Kontakt „PK2" poskytuje signál inštalácii Niko Home Control na prepnutie z režimu vykurovania do režimu chladenia a naopak.

Multizónové kúrenie/chladenie so zónovými ventilmi je možné použiť len vtedy, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • Tepelné čerpadlo má paralelne pripojenú vyrovnávaciu nádrž ako aj dodatočný obtokový okruh.

 • Tepelné čerpadlo zohľadňuje len reguláciu v závislosti od počasia, program podľa hodín (alebo manuálny) a teplotu prietoku T0.

 • Tepelné čerpadlo sa rozhoduje medzi kúrením a chladením v závislosti od počasia. Termostaty Niko Home Control musia byť vynútené/zablokované v príslušnom režime prostredníctvom Niko Home Control digitálneho vstupného modulu pripojeného k výstupu PK2.

  • Vstup zatvorený = chladenie

  • Vstup otvorený = kúrenie

Príklady programovania HVAC nájdete v časti Niko Home Control príklady programovania.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.