Skip to main content
Skip table of contents

Aldes a Niko Home Control

V prípade inštalácie používajúcej verziu 2.16 alebo staršiu môžete prepojenie medzi aplikáciami Niko Home Control a Aldes aktivovať a deaktivovať na stránke mynikohomecontrol.niko.eu.

Čo môžete urobiť vďaka Niko Home Control?

Keď používate Niko Home Control so svojím systémom Aldes, môžete využívať:  


Centralizovanú mechanickú ventiláciu s odsávaním

(EasyHOME PureAIR Compact Connect
a
EasyHOME PureAIR Compact Premium)

Ventiláciu s rekuperáciou tepla

(InspirAIR® Side
a
InspirAIR® Top)

Tepelné čerpadlo na horúcu vodu

(T.Flow® Hygro+
a
T.Flow® Nano)

Tepelné čerpadlo

(T.One® AIR
a
T.One® AquaAIR)

Skontrolovať a nastaviť rýchlosť ventilátora (napr. denné, turbo, hostia, dovolenka)Skontrolovať a nastaviť režim ventilácie (auto, program, manuálne)Monitorovať úroveň CO2Monitorovať úroveň relatívnej vlhkosti
Skontrolovať a monitorovať režim horúcej vody (auto, turbo, hostia, dovolenka)
Skontrolovať aktuálnu teplotu v miestnosti
Skontrolovať a nastaviť požadovanú teplotu v miestnosti
Vybrať režim programu (napr. VYP, eko, komfort, turbo, prog)
Skontrolovať a vybrať prevádzkový režim (napr. kúrenie, chladenie, VYP)
Zapnúť alebo vypnúť systém horúcej vody alebo ho prepnúť na výkon turbo
(*)

(*) iba pre T.One® AquaAIR.

  

Funkcie systému Aldes sa automaticky zobrazia vo vašich aplikáciách Niko Home Control a na vašich dotykových obrazovkách po tom, ako aktivujete prepojenie medzi týmito dvomi systémami. Tieto funkcie môžete kombinovať v režimoch/akciách na ovládanie viacerých položiek súčasne pomocou stlačenia jedného tlačidla (napr. zhasnúť všetky svetlá a nastaviť ventiláciu systému kúrenia do režimu neprítomnosti po stlačení tlačidla „odchádzam z domu“).

 • Funkcie dostupné v Niko Home Control závisia od konkrétnych nainštalovaných funkcií systému Aldes.

 • Vždy môžete použiť aplikáciu AldesConnect® pre pokročilejšie nastavenia a konfigurácie.


Čo potrebujete?


V krátkosti

Dodatočné informácie

Všeobecné

 • Nie je potrebná žiadna ďalšia elektrická kabeláž.

 • Na nastavenie prepojenia medzi oboma systémami vám úplne postačí počítač s webovým prehliadačom a pripojením na internet.


Vaša inštalácia Niko Home Control musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

Ak ste svoju inštaláciu Niko Home Control nezaregistrovali, choďte na stránku mynikohomecontrol.niko.eu.


Váš systém Aldes musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Ide o jeden z nasledujúcich systémov na zvýšenie komfortu:

  • Systém centralizovanej mechanickej ventilácie s odsávaním: EasyHOME PureAIR Compact Connect alebo EasyHOME PureAIR Compact Premium

  • Systém ventilácie s rekuperáciou tepla: InspirAIR® Side alebo InspirAIR® Top

  • Tepelné čerpadlo na horúcu vodu: T.Flow® Hygro+ alebo T.Flow® Nano

  • Tepelné čerpadlo: T.One® AIR alebo T.One® AquaAIR

 • Musí byť vybavený pripojením AldesConnect™ box.

 • Má aktívne pripojenie na internet.

 • Máte poruke svoje používateľské meno a heslo Google.Ako aktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vašim systémom Aldes?

Prepojenie a funkcie je potrebné nastaviť prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control. O pomoc požiadajte profesionálneho inštalatéra.


Ako deaktivujete prepojenie medzi Niko Home Control a vašim systémom Aldes?

Prepojenie deaktivujete pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. O pomoc požiadajte profesionálneho inštalatéra.

 

Po deaktivovaní prepojenia dôjde k nasledujúcej situácii:

 • Funkcie Aldes zmiznú z vašich aplikácií Niko Home Control, dotykových obrazoviek a jednotiek Digital black.

 • Pri použití v rámci akcií Niko Home Control sa tieto funkcie Aldes už nebudú spúšťať.


Ako aktualizovať základné akcie a režimy Niko Home Control, ktoré používajú váš systém Aldes?

Základné akcie a režimy sa aktualizujú prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.