Skip to main content
Skip table of contents

Upraviť časový harmonogram

Východiskový bod

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami stlačte tlačidlo Časový harmonogram.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Časový harmonogram. Uvidíte prehľad všetkých vytvorených časových harmonogramov.

 2. Kliknite na časový harmonogram, ktorý chcete upraviť.
 3. Vykonajte potrebné zmeny. 

  Pri upravovaní časového harmonogramu postupujte rovnako ako pri vytváraní časového harmonogramu.

 4. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, čím zatvoríte okno  Časový harmonogram.

  Ak upravíte vzorec opakovania časového harmonogramu, vytvorené časové úseky sa zmažú. Najskôr sa zobrazí upozornenie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.