Skip to main content
Skip table of contents

Upravenie rozvádzača

Východiskový bod

 • Vytvorili ste rozvádzač.

 • Nachádzate sa v okne Vybavenie rozvádzača.

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Rozvádzače.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Rozvádzače aj s informáciami o rozvádzači.
 2. V zozname Prehľad rozvádzačov, kliknite na ten rozvádzač, ktorý chcete upraviť.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Rozvádzač.

  Kliknite na ceruzku pri názve rozvádzača v oblasti nákresu. Zobrazí sa okno Rozvádzač.

 3. Môžete spraviť nasledujúce:
  • zmeniť názov rozvádzača
  • zmeniť počet radov
  • zmeniť dĺžku radov.
 4. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Rozvádzače.
 5. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Vybavenie rozvádzača.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.