Skip to main content
Skip table of contents

Stiahnuť inú verziu

Východiskový bod

 • Nachádzate v okne Projekt.
 • Počítač je pripojený k modulu connected controller alebo na bezdrôtový smart hub.
 • Vaša inštalácia bola aspoň raz už naprogramovaná.

Postup

 1. V ponuke vľavo kliknite na Stiahnuť inú verziu.
  Výsledok:
  V prehľade sa zobrazia verzie, ktoré ste predtým nahrali. 

 2. Vyberte projekt.

 3. Kliknite na tlačidlo Exportovať, čím projekt uložíte do svojho počítača ako súbor .nhc2.

 4. Vyberte si priečinok a názov.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 • Vo svojej inštalácii môžete mať uložených max. 50 projektov.
 • Kliknite na tlačidlo Zmazať, ak chcete projekt vymazať z inštalácie.
 • Kliknite na symbol visacieho zámku, ak chcete projekt zamknúť, aby nebolo možné ho náhodne odstrániť.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.