Skip to main content
Skip table of contents

Presunutie miestnosti

Východiskový bod

Postup

 1. Vyberte si miestnosť jedným z nasledujúcich spôsobov: 

  • kliknutím na okraj miestnosti

  • dvojklikom na miestnosť

  • kliknutím na názov miestnosti

 2. Presuňte miestnosť do inej polohy v oblasti nákresu.

 3. Teraz miestnosť pustite do novej polohy.
  Ak miestnosť obsahuje ovládače a zariadenia, tieto budú presunuté spolu s miestnosťou.

  Miestnosti sa nemôžu prekrývať.

Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

https://www.youtube.com/embed/Rlcx2oxNLmo 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.