Skip to main content
Skip table of contents

Odstránenie základnej akcie

Východiskový bod

 • Váš projekt obsahuje aspoň jednu základnú akciu.
 • Nachádzate sa v okne Vytvoriť.

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami stlačte tlačidlo Základná akcia.
 2. Kliknite na symbol základnej akcie, ktorú chcete odstrániť.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Základná akcia s nasledujúcimi informáciami:
  • názov základnej akcie;
  • prehľad všetkých ovládačov a zariadení pridaných k akcii a ich správanie a parametre.
 3. Kliknite na tlačidlo Odstrániť základnú akciu.
 4. Kliknite na tlačidlo Odstrániť, čím potvrdíte akciu.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.