Skip to main content
Skip table of contents

Odstránenie časového harmonogramu

Východiskový bod

Postup

  1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Časový harmonogram.
    Výsledok:
    Zobrazí sa okno Časový harmonogram. Uvidíte prehľad všetkých vytvorených časových harmonogramov.
  2. Kliknite na časový harmonogram, ktorý chcete odstrániť.
  3. V pravom dolnom rohu okna kliknite na Odstrániť časový harmonogram a potvrďte svoj výber.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.