Skip to main content
Skip table of contents

Nastavenia projektu

Sami môžete upraviť nasledujúce nastavenia:

NastaveniaVýznam
Typ inštalácie

Vyberte hardvér, na ktorom je vaša inštalácia nainštalovaná. Tento výber takisto určí, ktoré ovládače, zariadenia a režimy môžete používať.

Nemeňte typ inštalácie. Ak to urobíte, vymažete celý projekt.

Jazyk
  • Jazyk programovacieho softvéru Niko Home Control
  • Jazyk inštalácie: na všetkých displejoch (termostat, ovládač scén, eko-displej, Digital black 24 V a 230 V) a na dotykových obrazovkách.
Informácie o zákazníkovi

Údaje o koncovom používateľovi.

Pole meno musíte vyplniť.
Informácie o elektroinštalatérovi
  • Vaše údaje elektroinštalatéra
  • Vaše údaje ďalšieho elektroinštalatéra, ak po niekom preberáte elektroinštaláciu.

Údaje elektroinštalatéra sa uložia.

Polia meno a názov spoločnosti musíte vyplniť.

Informácie o verziiNa pridanie ďalších informácií o verzii projektu napr. čo sa zmenilo v porovnaní s predchádzajúcou verziou.
Globálne nastavenia

Ak chcete upraviť základné nastavenia musíte mať počítač pripojený na connected controller alebo bezdrôtový smart hub.

Časové pásmoPrednastavené pásmo je Európa/Brusel. Toto môžete nakonfigurovať pre automatickú synchronizáciu dátumu a času inštalácie prostredníctvom internetu.
LokalitaNastavte automatickú lokalitu svojho domu/bytu podľa časového pásma. Túto možnosť môžete ďalej upraviť, aby boli astronomické hodiny ešte presnejšie.
Mena

Prednastavená mena je euro.

Mena sa zobrazí vo výsledných hodnotách pri meraní energií.

Dátum a čas

Ak je modul connected controller pripojený na internet, nemusíte nastavovať dátum a čas.

Inak môžete dátum a čas nastaviť manuálne. Inštalácie, ktoré nie sú pripojené na internet, nebudú automaticky prepínať medzi letným a zimným časom.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.