Skip to main content
Skip table of contents

Monitorovanie energií pomocou eko-displeja

Čo je to Monitorovanie energií pomocou eko-displeja?

Pomocou režimu Monitorovanie energií pomocou eko-displeja môžete nakonfigurovať, ktorý energetický kanál sa zobrazí na eko-displeji.
Môžete si vybrať z nasledujúcich energetických kanálov:

 • spotreba elektrickej energie

 • produkcia elektrickej energie

 • spotreba plynu

 • spotreba vody

Východiskový bod

 • Už ste vytvorili:

  • eko-displej

  • jednofázové meranie el. energie

  • trojfázové meranie el. energie

  • meranie elektrických impulzov

  • meranie spotreby vody

  • meranie spotreby plynu

 • Nachádzate sa v okne Vytvoriť.

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Režim.
  Výsledok:
  Zobrazí sa oknoRežim.

 2. Nasledujúcim spôsobom si vyberte miestnosť:

  • Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte Miestnosť.

  • Kliknite na miestnosť v oblasti nákresu.

 3. Kliknite na šípku vedľa kategórie Manažment energií.

 4. Kliknite na Monitorovanie energií pomocou eko-displeja.


 5. Pomenujte režim.

 6. Nasledujúcim spôsobom nastavte správanie:

  SprávanieČo?Ako?
  AVyberte eko-displej v tých možnostiach, pre ktoré chcete zobrazovať namerané hodnoty energií.

  Kliknite na symbol eko-displeja, ktorý chcete pridať do režimu.

  Na každý režim môžete pridať len jeden eko-displej.

  BVyberte energetické kanály, ktorých hodnoty sa majú zobraziť na eko-displeji.

  Kliknite na symboly energetických kanálov.

  Na každý režim môžete pridať viaceré kanály.  Každé správanie (A aj B) si vyžaduje aspoň jeden ovládač alebo zariadenie. Ak nepridáte tento ovládač alebo zariadenie, symbol režimu zobrazí varovanie. Pod správaním sa zobrazí nasledujúce hlásenie: musíte pridať aspoň jeden ovládač alebo zariadenie, aby ste dokončili akciu.


 7. V tejto akcii nemôžete nastaviť žiadne parametre. Môžete však upraviť iné nastavenia, ktoré tento režim ovplyvňujú.

  Kliknite na ...Aby ste mohli...
  Informačný panel > Informácie o projekte a jeho nastavenia > Globálne nastavenia

  upraviť menu a frekvenciu meraní. 

  spotrebiče v oblasti nákresu:

  • jednofázové meranie el. energie
  • trojfázové meranie el. energie
  • meranie elektrických impulzov
  • meranie spotreby vody
  • meranie spotreby plynu
  • pridajte krátky názov (tento sa zobrazí na eko-displeji);
  • vyberte si medzi globálnym meraním spotreby, čiastočným meraním spotreby, a či sa pre elektrickú energiu má merať spotreba alebo produkcia;
  • zadajte počet impulzov na jednotku: impulzy/kWh pre elektrinu a impulzy/ pre vodu a plyn.


Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

https://www.youtube.com/embed/r20oeBpcmz4


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.