Skip to main content
Skip table of contents

Elektrické kúrenie

Čo je Elektrické kúrenie?

Pomocou režimu Elektrické kúrenie môžete pripojiť termostat, tlačidlo s LED a senzormi komfortu alebo Digital black 24 V na systém elektrického kúrenia.

Zariadenie Digital black 230V nemôžete použiť ako termostat.

Východiskový bod

 • Už ste vytvorili:

  • v prípade existujúcej inštalácie: termostat, tlačidlo s LED a senzormi komfortu alebo Digital black 24 V

  • v prípade novej inštalácie: tlačidlo s LED a senzormi komfortu alebo Digital black 24 V

  • elektrické kúrenie

 • Nachádzate sa v okne Vytvoriť.

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Režim.
  Výsledok:
  Zobrazí sa oknoRežim.


 2. Nasledujúcim spôsobom si vyberte miestnosť:

  • Z rozbaľovacieho zoznamu si vyberte Miestnosť.

  • Kliknite na miestnosť v oblasti nákresu.

 3. Kliknite na šípku vedľa kategórie Klimatizácia.

 4. Kliknite na Elektrické kúrenie.

 5. Pomenujte režim.

 6. Nasledujúcim spôsobom nastavte správanie:

  SprávanieČo?Ako?
  AVyberte si termostat, tlačidlo s LED a senzormi komfortu alebo Digital black 24 V, ktoré bude ovládať elektrické vykurovanie v určitej oblasti.

  1 Kliknite na symbol ovládacieho prvku.

  2 Kliknite na zariadenie elektrického vykurovania, ktoré chcete ovládať pomocou tohto ovládacieho prvku.

  Vybraný ovládací prvok a elektrické vykurovanie spolu tvoria oblasť.


  Na správanie A je potrebné aspoň jedno zariadenie. Ak toto zariadenie nepridáte, symbol režimu sa zobrazí s varovaním. Pod správaním sa zobrazí nasledujúce hlásenie: musíte pridať aspoň jedno zariadenie, aby ste vytvorili oblasť.


 7. Podľa vlastnej potreby zopakujte vyššie uvedené kroky pri vytváraní oblasti elektrického kúrenia aj v ostatných miestnostiach. Vždy musíte najprv kliknúť na ovládací prvok a až potom na príslušné elektrické vykurovanie.


Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

https://www.youtube.com/embed/G8m6drUx-a0
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.