Skip to main content
Skip table of contents

Čo je to ovládač alebo zariadenie?

Ovládač je vstup a zariadenie je výstup v inštalácii Niko Home Control. Ovládače a zariadenia môžete umiestniť do miestností v oblasti nákresu. Môžete ich použiť na vytváranie akcií. Každý ovládač alebo zariadenie má vlastné špecifické parametre.

Kategórie

Ovládače a zariadenia sú rozdelené do kategórií.

Tieto kategórie a dostupné ovládače a zariadenia sa budú líšiť v závislosti od typu inštalácie.

Nižšie uvedená tabuľka obsahuje dané kategórie a niekoľko príkladov.

KategóriaPríklad ovládača alebo zariadenia
bežné ovládačeJednoduché tlačidlo
špecifické ovládače2-násobný ovládač stmievania
ovládače displejaeko-displej
connected controlssmart jednoduchý spínač
detektory interiérový detektor pohybu
zariadenia ZAP/VYPspínaný svetelný okruh
variabilné svetelné zariadeniastmievateľný svetelný okruh 
ventiláciaanalógový výstup 0-10V používaný vo ventilácii
otvoriť/zatvoriť zariadeniasťahovacia roleta
zariadenia na kúrenie/chladenieobehové čerpadlo
vstupové systémyexteriérová video jednotka
spotrebiteľské zariadeniaReproduktory značky Bose

Parametre

Každý ovládač alebo zariadenie má vlastné špecifické parametre.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré príklady ovládačov a zariadení s príslušnými parametrami.

Ovládač alebo zariadeniaParametre
bežné ovládačenastaviť prevádzkový režim
stmievateľný svetelný okruhfunguje s alebo bez pamäti stmievača
sťahovacia roletanastavený čas prevádzky
ventilačný systém nastavenie času turbo režimu
analógový výstup 0-10V používaný vo ventiláciivýstupné napätia pre nízku, strednú a vysokú rýchlosť
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.