Skip to main content
Skip table of contents

Adresovanie vonkajšej video jednotky

Východiskový bod

 • Vytvorili ste potrebné ovládače.

 • Všetky komponenty, ktoré chcete adresovať sú na mieste a pripojené k inštalácii.

 • Počítač je pripojený k inštalácii.

 • Nachádzate v okne Adresovať.

Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami stlačte tlačidlo Vonkajšia video jednotka.
  Výsledok:

  • Zobrazí sa okno Pripojiť vonkajšie video jednotky s vonkajšími video jednotkami, ktoré boli nájdené v inštalácii, aj s príslušnou snímkou z kamery.

  • V oblasti nákresu sú zobrazené vonkajšie video jednotky.

 2. Kliknite na znamienka plus vonkajších video jednotiek, aby ste ich pripojili. Dodržiavajte poradie uvedené v programovacom softvéri.

 3. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Adresovať.

Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

https://www.youtube.com/embed/CK7rcn--ZHkJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.