Skip to main content
Skip table of contents

Adresovanie reproduktorov značiek Bose a Sonos

Východiskový bod 

 • Všetky spotrebiteľské zariadenia, ktoré chcete adresovať sú na mieste a pripojené na lokálnu sieť inštalácie.

 • Počítač je pripojený k inštalácii.

 • Teraz sa nachádzate v okne Adresovanie.Postup

 1. Na pravej lište s tlačidlami kliknite na tlačidlo Reproduktory Bose a Sonos.
  Výsledok:
  Zobrazí sa okno Prepojiť reproduktory Bose a Sonos aj so zoznamom všetkých zobrazených zariadení, ktoré boli nájdené v lokálnej sieti inštalácie.
  V oblasti nákresu uvidíte zariadenia, ktoré ste vytvorili počas programovania.  

 2. Kliknite na znamienka plus pri zariadeniach, ktoré chcete pripojiť.
  Dodržiavajte poradie uvedené v okne.

 3. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, ak sa chcete vrátiť do okna Adresovanie.

Video

Tu si môžete pozrieť príklad. Pri pozeraní videa si zapnite zvuk.

https://www.youtube.com/embed/2fcDzXmmakg


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.