Skip to main content
Skip table of contents

Zbernicová kabeláž alebo tradičná kabeláž?

Niko Home Control je dostupné pre zbernicovú aj tradičnú kabeláž.

V závislosti od typu kabeláže v dome bude vaša elektroinštalácia Niko Home Control vybavená modulom connected controller (zbernicová kabeláž) alebo bezdrôtovým Smart Hubom (tradičná kabeláž).

connected controllerSmart Hub

Ďalšie informácie o týchto dvoch typoch elektroinštalácie nájdete v návode k programovaciemu softvéru Niko Home Control II > Niekoľko konceptov > Connected controller / Bezdrôtový Smart Hub.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.