Skip to main content
Skip table of contents

Upozornenia týkajúce sa inštalácie

 • Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný odborník v súlade s platnými predpismi.

 • Tento návod musí byť odovzdaný používateľovi. Mal by sa založiť do dokumentácie o elektrickej inštalácii a odovzdať každému novému užívateľovi. Ďalšie kópie sú k dispozícii na webovej stránke spoločnosti Niko alebo prostredníctvom služby podpory spoločnosti Niko. Najnovší návod na obsluhu zariadenia je vždy k dispozícii na webovej stránke spoločnosti Niko.

 • Počas inštalácie je potrebné vziať do úvahy nasledujúce body (okrem iných):

  • aktuálne zákony, normy a vyhlášky.

  • aktuálny stav dostupnej technológie v čase inštalácie.

  • tento návod, ktorý obsahuje iba všeobecné pravidlá, je potrebné používať s ohľadom na špecifikácie každej elektroinštalácie.

  • pravidlá správneho vyhotovenia.

 • V prípade pochybností alebo pre konkrétny postup výmeny v prípade vzniknutej chyby sa obráťte na podporu spoločnosti Niko (Belgicko: +32 3 778 90 80 – Holandsko: +31 183 64 06 60) alebo na Vášho predajcu. Ďalšie informácie a kontakty nájdete na stránke 552-72004 v sekcii „Pomoc a podpora“.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.