Skip to main content
Skip table of contents

Príprava dotykovej obrazovky na použitie s Niko Home Control II

Tieto pokyny opisujú, ako pripraviť dotykovú obrazovku 550-20101 alebo 550-20102 na použitie v elektroinštalácii Niko Home Control II.


Potrebná príprava:

  1. Budete potrebovať prázdny FAT32- naformátovaný USB kľúč
  2. Stiahnite si 2 aktualizačné súbory „NikoTouch2OS-v4.2.1.1.6404.zip“ a „NikoTouch3OS-v4.2.1.1.6220.zip“
  3. Skopírujte tieto dva súbory na USB kľúč. Nerozbaľujte ich! (Pri vyberaní USB kľúča z počítača s operačným systémom Windows vždy použite možnosť „bezpečne odstrániť hardvér“)
  4. Namontujte príslušné dotykové obrazovky a napojte ich na zdroj napájania


1.      Vložte USB kľúč do portu pod dotykovou obrazovkou

Dotyková obrazovka začne automaticky s aktualizáciou.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
2.      Dotyková obrazovka si v budúcnosti automaticky stiahne a nainštaluje aktualizácie.

Vyžaduje sa aktívne pripojenie na internet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.