Skip to main content
Skip table of contents

Pripojenie zariadenia smart hub na inteligentný/digitálny merač

Bezdrôtový smart hub je kompatibilný s nasledujúcimi inteligentnými/digitálnymi meračmi:

  • Holandské smart merače (DSMR 2.2, 3,4 a 5)
  • Belgické digitálne merače (Fluvius, Ores, Sibelga, Resa)

Použite pribalený kábel P1. V prípade, že kábel P1 nie je súčasťou balenia, kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti Niko.


  1. Pripojte kábel P1 na port SMR na bezdrôtovom zariadení smart hub.
  2. Pripojte kábel P1 na port P1 na digitálnom/inteligentnom merači.
  3. (voliteľné) Kontaktujte svojho dodávateľa el. energie (distribučnú spoločnosť), aby vám aktivoval port P1 na digitálnom/inteligentnom merači.

   

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.