Skip to main content
Skip table of contents

Pripojenie vysielacieho modulu DALI-2 k elektroinštalácii Niko Home Control

Podrobnosti o programovaní DALI zariadenia v programovacom softvéri Niko Home Control nájdete v  návode k softvéru Niko Home Control II: Vytvoriť ponuku > Pridať ovládače a zariadenia > Pridať zariadenie DALI. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.