Skip to main content
Skip table of contents

Naprogramovanie zariadenia Digital black, 24 V

Zariadenie Digital black, 24 V môže zobraziť až 12 ovládacích prvkov. Pomocou aplikácie Niko Home môžete jednoducho zmeniť zobrazenie a vybrať, ktoré činnosti, režimy a/alebo senzory sa zobrazia v zariadení Digital black.

Ovládacie prvky

Na správu ovládacích prvkov použite aplikáciu Niko Home.

  1. Prejdite na Nastavenia > Zariadenia > Digital blacks.

  2. Vyberte zariadenie Digital black, pre ktoré chcete pridať alebo upraviť ovládacie prvky. Ak nie je v zozname, musíte najprv pripojiť zariadenie Digital black k elektroinštalácii Niko Home Control.

  3. Vyberte a zrušte výber ovládacích prvkov podľa potreby. Potvrďte kliknutím na Ďalej.

Môžete vybrať len:

  • existujúce akcie a režimy, ktoré sú naprogramované vo vašej inštalácii Niko Home Control;

  • klimatické senzory pre aspoň jeden profil mobilnej aplikácie v programovacom softvéri cez menu informačného panela. Požiadajte o pomoc profesionálneho inštalatéra.

  1. Presúvaním ovládacích prvkov môžete zmeniť ich poradie. Potvrďte kliknutím na Ďalej.

  2. Vyberte si zobrazenie pre zariadenie Digital black: zobrazenie v zozname alebo mriežke.

Tu si môžete pozrieť návod:

https://www.youtube.com/watch?v=M8M2f6nHXKM

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.