Skip to main content
Skip table of contents

Manuálne nastavte režim všetko VYP/všetko ZAP

Ak ste ešte nenakonfigurovali Smart Hub (pozrite si Konfigurácia), môžete manuálne nakonfigurovať režim všetko VYP/všetko ZAP.
Môžete aktivovať (a deaktivovať) tento režim pomocou bezdrôtového spínača s dvomi tlačidlami (410-00001) alebo štyrmi tlačidlami (410-00002).
Tento režim môžete použiť na vypnutie alebo zapnutie všetkých výstupov, ktoré sú pripojené k jednoduchým alebo dvojitým prepínačom (551-721x1 alebo 551-721x2), smart stmievačom (551-722x1) a/alebo smart spínateľným zásuvkám (170-33x05).
Tento manuálne naprogramovaný režim sa vymaže po konfigurácii Smart Hubu (pozrite si Konfigurácia).

Postupujte nasledujúcim spôsobom:

KrokAkciaTrvanieSprávanie LED
1Stlačte ovládacie tlačidlo na Smart Hube.

bliká modrá LED kontrolka
2

Na bezdrôtovom spínači 410-00001 alebo 410-00002 stlačte tlačidlo, ktorým chcete režim aktivovať/deaktivovať.

modrá LED kontrolka zostane zapnutá po dobu 4 sekúnd
3

Na smart spínači, stmievači alebo zásuvke stlačte ľubovoľné tlačidlo.

modrá LED kontrolka zostane zapnutá po dobu 4 sekúnd
4

Opakujte krok č. 3 pre všetky pripojené smart zariadenia, ktoré chcete v tomto režime ovládať.

modrá LED kontrolka zostane zapnutá po dobu 4 sekúnd
5

Nový režim uložte stlačením ovládacie tlačidlo na Smart Hube.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.