Skip to main content
Skip table of contents

Lištová spojka

Opis

Lištová spojka prepája zdroj napájania a zbernicu na lište pod modulmi prostredníctvom posuvného kontaktu.

Prehľad


Inštalácia

Pri inštalácii lištovej spojky postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

  1. Lištovú spojku zacvaknite na ľavý koniec DIN lišty.
  2. Všetky štyri pripojovacie svorky (+, –, B1, B2) pripojte k príslušným svorkám modulu connected controller, na pripojovacie svorky lištovej spojky alebo zdroja napájania, ktoré sa nachádzajú na predchádzajúcej a nasledujúcej lište.
  3. Každý modul je vybavený posuvným kontaktom. Posuňte posuvný kontakt smerom doprava, kým sa nezacvakne do ďalšieho modulu. Týmto zabezpečíte prepojenie zdroja napájania a zbernice.
  • Medzi svorkami B1/B2 každej lištovej spojky a riadiacim bodom môžete použiť zbernicový kábel.
  • Lištovú spojku môžete prepojiť s ďalšou lištovou spojkou, ktorá sa nachádza v inom rozvádzači. Dĺžka kábla medzi dvomi lištovými spojkami by nemala byť väčšia ako 20 m. Ak je vzdialenosť medzi rozvádzačmi väčšia ako 20 m, musíte použiť ďalší zdroj napájania, ktorý bude napájať druhý rozvádzač.

Na ľavom konci každej DIN lišty musíte použiť riadiaci modul, zdroj napájania alebo lištovú spojku.

Technické údaje

  • rozmery: DIN 2E
  • posuvný kontakt na pripojenie modulu na nasledujúci modul na DIN lište
  • 2 x 4 skrutkové svorky pre 3 x 1,5 mm² alebo 2 x 2,5 mm² alebo 1 x 4 mm²
  • CE označenie
  • prevádzková teplota: 0 až 45°C
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.