Skip to main content
Skip table of contents

Legenda k symbolom

L

fáza

N

nulový vodič

ta

maximálna teplota okolia, pri ktorej môže byť výrobok permanentne prevádzkovaný a sú dosiahnuté normálne podmienky

µ

mikrospínač; vzdialenosť medzi otvorenými kontaktmi mikrospínača je menej ako 1,2 mm

ε

bez otvorenia kontaktu (spínač s polovodičovým prvkom)

cosϕ

stratový činiteľ

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.