Skip to main content
Skip table of contents

Inštalácia vysielacieho modulu DALI-2

Zapojenie

  • Odpojte napájanie zo siete.
  • Nepoužívajte dodatočný napájací zdroj DALI. Napájací zdroj DALI je už zabudovaný v module.

Inštalácia

Odpojte napájanie zo siete.

Zacvaknite modul na lištu DIN.

(voliteľné) Prepojte ďalší modul s modulom DALI zasunutím posuvného konektora druhého modulu smerom doprava, až kým nezacvakne na miesto. Týmto zabezpečíte prepojenie zdroja napájania a zbernice na oboch moduloch.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.