Skip to main content
Skip table of contents

Inštalácia USB RF rozhrania

Dosah signálu

USB RF rozhranie neruší prevádzku zariadení ovládaných cez diaľkový ovládač, ako napr. televízora a video a audio systémov. Dosah v interiéri je ± 30 m. Na otvorených priestranstvách je dosah 100 metrov. Dosah  USB RF rozhrania závisí od použitých stavebných materiálov.

Na určenie intenzity bezdrôtového signálu v danej oblasti je možné použiť diagnostický prístroj (05-370). Zariadenie dokáže rozpoznať všetky 868,3 MHz signály. Deväť LED kontroliek na zariadení indikuje kvalitu prijímaných signálov alebo intenzitu všetkých rušivých signálov.

Zapojenie

Odpojte napájanie zo siete.

  1. Zapojte predlžovací kábel do voľného USB portu na zariadení connected controller.

  2. Namontujte montážny krúžok do rozvádzača.  3. Zapojte USB kľúč do predlžovacieho kábla.


Konfigurácia

Stiahnite si programovací softvér Niko Home Control

  1. Otvorte si svoj projekt v programovacom softvéri Niko Home Control.
  2. Klinite na ponuku  Vybavenie rozvádzača .
  3. Kliknite na tlačidlo  Moduly,  aby ste pridali USB RF rozhranie do rozvádzača.
  4. Kliknite na tlačidlo Nahrať, čím nahráte projekt do elektroinštalácie.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.