Skip to main content
Skip table of contents

Digitálny bezpotenciálový snímací modul

Opis

Pomocou digitálneho bezpotenciálového snímacieho modulu je možné k inštalácii Niko Home Control pripojiť až tri externé snímače.
Snímače musia byť vhodné na použitie v aplikáciách s bezpečným nízkym napätím (SELV). Napríklad: súmrakové spínače, detektory
dymu, detektory pohybu, komunikačné systémy na vstupe alebo kontakty na dverných zámkoch, telefónne rozhrania, alarmové zariadenia
atď.

Prehľad

Prevádzka

Ak je aktivovaný pripojený snímač, modul odošle adresu do modulu connected controller, ktorý potom aktivuje
jednu alebo viaceré predprogramované akcie.

Kontakt je možné dočasne uzavrieť manuálne stlačením tlačidla, čím sa simuluje určitý stav. Skutočný vstup
bude v tomto prípade deaktivovaný počas dvoch minút.


Inštalácia

Schéma zapojenia

Pri inštalácii modulu postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 • Uistite sa, že je inštalácia odpojená od elektrickej siete.
 • Vzdialenosť medzi snímačmi a modulom by nemala presiahnuť 50 m.
 • K jednému modulu je možné pripojiť najviac tri snímače.
 • Vždy používajte snímače, ktoré sú vhodné pre aplikácie s bezpečným nízkym napätím (SELV).
  • Vhodný je každý snímač, ktorý využíva napájanie SELV (24V DC).
  • Ak snímač používa 230 Vac zdroj napájania, potom musí mať galvanicky oddelený výstup (SELV) alebo je potrebné použiť pomocné relé.
 1. Zatlačte modul na DIN lištu, až kým nezapadne na miesto. Pokiaľ je to možné, umiestnite modul v rozvádzači do horného radu, aby boli káble SELV oddelené od 230V káblov.
 2. Snímače pripojte k jednej zo skrutkových svoriek 1-3 pomocou normálne otvoreného (NO) kontaktu alebo výstupu NPN tranzistora.
 3. Pripojte skupinu snímačov k spoločnej skrutkovej svorke COM.
 4. Pripojte digitálny bezpotenciálový vstupný modul k modulu, ktorý sa nachádza pred ním. Posuňte posuvný kontakt tohto modulu smerom doprava, kým nezacvakne do digitálneho bezpotenciálového vstupného modulu. Tým sa zabezpečí prepojenie napájacieho zdroja a zbernice.


Chybové hlásenia

Ak modul funguje správne, STATUS LED (stavová LED) sa rozsvieti iba v režime TEST (testovací). Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám, LED
bude blikať, aby ohlásila chybu, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou. Nižšie uvedená tabuľka uvádza prehľad
všetkých chybových hlásení.

LEDAKCIACHYBAMOŽNÉ RIEŠENIA
STAVOVÁ LEDBliká – jeden impulz za dve sekundySoftvérová chyba

Nesprávna verzia softvéru.*

*Stiahnite najnovšiu verziu softvéru

z web stránky Niko, aby ste aktualizovali

modul.


Technické údaje

 • maximálna vzdialenosť medzi snímačmi a snímacím modulom: 50 m
 • 4 skrutkové svorky pre 3 x 1,5 mm² alebo 2 x 2,5 mm² alebo 1 x 4 mm²
 • rozmery: DIN 2E
 • posuvný kontakt na pripojenie modulu na nasledujúci modul na DIN lište
 • prevádzková teplota: 0 až 45°C
 • CE zhoda
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.