Skip to main content
Skip table of contents

Demontáž bezdrôtového, batériou napájaného Zigbee® spínača (štvornásobný)

Rukou odstráňte čelný panel. Palce položte na stredový kryt a prstami zovrite čelný panel. Zatlačte palcami a ťahajte zvyšnými prstami, aby ste uvoľnili čelný panel

Pomocou skrutkovača vyberte spínač zo základne
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.