Skip to main content
Skip table of contents

Demontáž bezdrôtového, batériou napájaného spínača, dvojnásobného, Zigbee®

Rukou odstráňte čelný panel. Palce položte na stredový kryt a prstami zovrite čelný panel. Zatlačte palcami a ťahajte zvyšnými prstami, aby ste uvoľnili čelný panel

Pomocou skrutkovača nadvihnite spínač z prístrojového spodku
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.