Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from space DNSMED and version 1.0
Sv translation
languagenl

Softwareversie en releasedatum

Niko Home Control programmeersoftware, versie 2.11.1 voor Mac OS (64 bits). Met deze software kan je een nieuwe Niko Home Control II installatie programmeren of een bestaande 2.x installatie aanpassen.

Releasedatum:  

Deze upgrade wordt enkel verspreid als automatische upgrade van de programmeersoftware bij opstart en kan ook gedownload worden op de Niko website.

Systeemvereisten 

 • Min. 4 GB RAM aanbevolen
 • Compatibel met Mac OS 10.13 of recenter
 • Minimale schermresolutie: 1366x768. De programmeersoftware geeft zal een waarschuwing geven als hij geopend wordt op een scherm met een lagere resolutie.

Wanneer gebruiken?

Niko raadt ten stelligste aan om alle Niko Home Control II installaties te upgraden naar deze versie om de goede werking van de installatie te garanderen. Een upgrade is in het bijzonder aan te raden als de installatie één van de onderstaande eigenschappen of bug fixes nodig heeft.

Nieuwe functies

In vergelijking met versie 2.10.1:

 • Energiefuncties:
  • API ondersteuning voor Daikin warmtepompen, Altherma gasketels en airconditioninginstallaties
  • Algemene probleemoplossing

Hoe installeren?

Je installeert de software voor het eerst

Download de software op de Niko website.

Unzip het bestand NikoProgramInstallerMAC-v2.11.1.zip, je krijgt 4 bestanden:

 1. README.txt: dit bestand bevat de installatie-instructies
 2. dmg-bestand:
  1. De installatie van het programma start zodra je dit bestand opent (volg stappen op het scherm)
  2. Als de pc met het Internet verbonden is, zal de software voorstellen om een recentere versie te downloaden als deze beschikbaar is. We raden je aan om steeds de recentste versie te gebruiken omdat deze de laatste functionaliteiten en bugfixes bevat.
 3. NikoTouch2OS-v4.2.5.1.10885.zip en NikoTouch3OS-v4.2.8.4.39.zip:
  1. Deze bestanden heb je nodig voor de ingebruikname van elk touchscreen van de 2e (550-20101) of 3e (550-20102) generatie. Je herkent deze touchscreens aan de aanwezigheid van een USB-poort onderaan. Andere touchscreens kunnen niet gebruikt worden in een Niko Home Control II installatie.
  2. In geen geval deze bestanden unzippen.
  3. Kopieer beide zip-bestanden naar een lege FAT32-geformatteerde USB-stick.
  4. Plaats de USB-stick in de USB-poort onderaan het touchscreen en volg de instructies op het scherm. Het touchscreen zal automatisch het juiste zipbestand herkennen en de upgrade starten.
  5. Latere upgrades zullen automatisch geïnstalleerd worden. Hiervoor is een actieve internetverbinding noodzakelijk.

Je had al een vorige 2.x software geïnstalleerd

 1. Zorg ervoor dat je computer een actieve internetverbinding heeft.
 2. Open de geïnstalleerde programmeersoftware op je computer. De software meldt dat er een nieuwe versie ter beschikking is. Bevestig dat je wilt upgraden.
 3. Indien de programmeersoftware meldt dat er een upgrade beschikbaar is voor de connected controller, voer je deze uit.
 4. (Indien je deze melding niet krijgt, betekent dit dat je computer nog niet verbonden is met je connected controller. Sluit de software en verbind je computer met je connected controller. Open de programmeersoftware opnieuw. Nu krijg je de upgrade voor de connected controller te zien en kan je deze uitvoeren.)
 5. De software bevestigt dat je installatie up to date is.
 6. Indien je een touchscreen 550-20102 hebt, zal ook dit touchscreen aangeven dat er een upgrade klaarstaat. Volg de stappen op het scherm om de upgrade te downloaden en te installeren. Hiervoor is enkel een actieve internetverbinding noodzakelijk (een upgrade met USB-stick zoals bij de eerste upgrade naar Niko Home Control II, is niet meer nodig). Het touchscreen 550-20101 moet je upgraden met de USB-stick volgens de procedure die hierboven beschreven wordt.

Waarschuwingen en gekende problemen

 • Energiefuncties voor installaties met busbekabeling met een meetmodule (550-00801, 550-00803)
  • Zorg ervoor dat de stroomklemmen correct aangeloten werden om de juiste data in the Niko Home app te zien. Verbruik en productie moeten beide positieve waarden tonen. Als dit niet het geval is, moet de productiestroomklem omgedraaid worden.
  • Historische energiedata is momenteel niet beschikbaar in de Niko Home app. Deze data zal toegevoegd worden in een volgende release. De historische data blijft bewaard en is ook nog steeds beschikbaar in de Niko Home Control II app.
 • Digital black:
  • Digital black 230V kan niet als thermostaat gebruikt worden. Die functie wordt enkel ondersteund door Digital black 24V, in combinatie met een verwarmings-/koelingsmodule of schakelmodule (ref. 550-00103 of 550-00106), geprogrammeerd voor elektrische verwarming.
  • De compensatie voor de temperatuurkalibratie moet in de app ingesteld worden om de gemeten temperatuur af te stemmen op de effectieve kamertemperatuur.
  • Als je een Netgear Orbi RBR50-router hebt, is het soms niet mogelijk om de Digital black met je wifinetwerk te koppelen. Voor andere soorten en merken van routers zijn er nog geen problemen gemeld.
  • Het verbinden van 20 Digital blacks kan er af en toe tot leiden dat de Nike Home app blijft hangen. Sluit de app en start hem opnieuw op om het probleem op te lossen.
  • Beperkte UI-problemen in routines met tussenstatussen en verkeerd uitgelijnde tekst.
  • Uitgangen die op een Digital black aangesloten zijn, kunnen niet in een aanwezigheidssimulatie gebruikt worden.
 • Als je draadloze onderdelen in een Niko Home Control installatie voor busbekabeling gebruikt, kun je exact één Easywave interface per installatie gebruiken. Kies de usb RF-interface (410-000999) of de Niko Home Control RF Easywave interface (550-00610).
 • Een onvolledig overzicht van mogelijke feedbackledresultaten op de wificonfiguratiepagina van de slimme hub.
 • In uitzonderlijke gevallen kan de geconnecteerde dimmer voor Niko Home Control (voor traditionele bekabeling) in foutmodus raken. Druk op de knop ‘MIN DIM LEVEL’ om dit te verhelpen.
 • Maak voor elke nieuwe installatie een nieuw programmeerbestand aan. We raden af om een programmeerbestand te hergebruiken dat al geadresseerd en geüpload werd naar een andere gelijkaardige installatie. Dit kan resulteren in een niet-werkende nieuwe installatie.
 • Na elke upload van een programmering naar de installatie, moet je opnieuw inloggen op de Niko Home Control app.
 • Log uit op alle mobiele toestellen en touchscreens voordat je je paswoord aanpast op de registratiewebsite https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Activeer op mobiele iOS toestellen steeds mobiele data én wifi en zorg ervoor dat de batterij voldoende opgeladen is. Dit om er zeker van te zijn dat alle oproepen van de videobuitenpost steeds ontvangen worden. Dit kan vooral een probleem vormen indien de energiebesparingsmodus geactiveerd wordt.
 • Na een upload, een heropstart van de installatie of een stroomonderbreking kan het tot 15 minuten duren voordat de touchscreens of mobiele toestellen opnieuw verbonden zijn met de installatie (ook al geeft het toestel een andere status aan). De correcte werking van deze toestellen is pas gegarandeerd na afloop van deze wachttijd.
 • Uploaden en upgraden kan zowel met een bedrade als met een draadloze verbinding tussen de pc en de installatie. De bedrade verbinding geniet echter onze sterke voorkeur omdat deze stabieler en veiliger is.
 • Sla je programmering regelmatig op om verlies van data te voorkomen.
 • In de adresseertab kan het tot een minuut duren voordat een videobuitenpost gedetecteerd wordt.
 • Lichtkringen die gebruikt worden in acties die aangestuurd worden door een bewegingsdetector, mogen niet gebruikt worden in andere acties. Dit kan tot ongewenst gedrag leiden.
 • Het gedrag van de feedbackled van de Niko Home Control drukknoppen is altijd voorgedefinieerd en kan niet vrij geprogrammeerd worden.
 • Bij het vervangen van de controller of een energiemodule zal de historische energiedata verloren gaan.
 • Contacteer Niko customer services vóór je een HVAC-interface vervangt in een bestaande installatie.
 • Ontkoppel alle Reynaers of Velux spelers van een module als je de positie van een of meerdere van deze spelers wilt wijzigen. Wijs ze nadien opnieuw toe aan de (nieuwe) positie op de module.
 • De diagnosepagina toont geen gegevens van analoge sensoren
 • De diagnosepagina toont van meerkanaalsmodules enkel de status van het eerste kanaal.
 • Na het (de)groeperen van luidsprekers en na een luidspreker firmware update zal je automatisch uitgelogd worden uit de app.
 • Draadloze bewegingsmelder, Zigbee® staat gevoeligheidsinstelling niet toe
 • Draadloze bewegingsmelder, Zigbee® staat uitschakelvertragingswaarde in afwezigheidsdetectie (uitsluitend 10s) niet toe
 • In uitzonderlijke gevallen loopt het touchscreen vast in toetsenbordmodus. Schakel in en uit om het probleem op te lossen.


Nuttige informatie

 • Met deze software programmeer je een Niko Home Control II installatie. De software is compatibel met de connected controller of draadloze slimme hub en alle producten die op het tijdstip van deze release tot het Niko Home Control productgamma behoren, tenzij anders vermeld.
 • De connected controller moet geüpgraded worden om geprogrammeerd te kunnen worden met deze software. Van zodra de computer verbonden wordt met een Niko Home Control installatie, zal de programmeersoftware voorstellen om de connected controller te upgraden. Voer deze upgrade enkel uit voor Niko Home Control II installaties. De conversie van bestaande Niko Home Control installaties is onherroepelijk en wordt niet ondersteund in deze release. De overige Niko Home Control modules zullen pas geüpgraded worden nadat de programmering volledig afgerond werd en geüpload werd naar de installatie.
 • Niko Home Control installaties die geprogrammeerd werden met een Niko Home Control programmeersoftwareversie 1.x dienen niet aangepast of geüpgraded worden. De 1.x software en apps worden verder ondersteund en blijven beschikbaar voor het programmeren en onderhouden van bestaande installaties. De conversie van deze installaties wordt vooralsnog niet ondersteund.
 • Elke installatie moet geregistreerd worden op de Niko registratiewebsite https://mynikohomecontrol.niko.eu met het MAC-adres en serienummer van de connected controller of draadloze slimme hub. Het e-mailadres en paswoord dat bij de registratie gebruikt worden, heb je nadien nodig om de installatie te bedienen met mobiele toestellen en om energiedata op te vragen op touchscreens. Voor beide toepassingen heb je bovendien een actieve internetverbinding nodig.
Sv translation
languageen

Software version and release date

Niko Home Control programming software version 2.11.1 Mac OS (64 bits). This software is used for programming a new Niko Home Control II installation or for adapting an existing 2.x installation.

Release date  

This upgrade is provided as an automatic upgrade of the programming software at start-up and can also be downloaded from the Niko website.

System requirements 

 • A minimum of 4 GB RAM is recommended
 • Compatible with Mac OS 10.13 or a more recent version
 • Minimum screen resolution: 1366 x 768. The programming software will give a warning message when it is opened on a lower resolution screen.

When should you use it?

Niko strongly recommends upgrading all Niko Home Control II installations to this version to guarantee the correct functioning of the installation. An upgrade is specifically recommended if the installation requires one of the following features or bug fixes:

New features

Compared to version 2.10.1:

 • Energy features:
  • API support for Daikin heat pumps, Altherma gas boilers and air conditioning systems
  • General bug fixing

How do you install it?

f you are installing the software for the first time:

Download the software from the Niko website.

Unzip the file NikoProgramInstallerMAC-v2.11.1.zip, you will receive 4 files:

 1. README.txt: this file contains the installation instructions
 2. dmg file:
  1. The installation of the programme will start as soon as you open this file (follow the steps on the screen)
  2. If your PC is connected to the internet, the software will suggest a download of a more recent version, if available. We recommend always using the latest version since it will contain the latest functionalities and bug fixes.
 3. NikoTouch2OS-v4.2.5.1.10885.zip and NikoTouch3OS-v4.2.8.4.39.zip:
  1. These files are required for the activation of each second-generation (550-20101) or third-generation (550-20102) touchscreen. You can recognize these touchscreens by the presence of a USB port at the bottom of the screen. Other touchscreens cannot be used in a Niko Home Control II installation.
  2. Do not unzip this file under any circumstances.
  3. Copy both zip files to an empty FAT32 formatted USB stick.
  4. Plug the USB stick in the USB port at the bottom of the touchscreen and follow the instructions on the screen. The touchscreen will automatically recognize the correct zip file and start the upgrade.
  5. Later upgrades will be installed automatically. An active internet connection is required.

If you have installed a previous 2.x software:

 1. Make sure your computer has an active connection to the internet.
 2. Open the installed programming software on your computer. The software indicates that a new version is available. Confirm that you want to upgrade.
 3. If the programming software indicates an upgrade is available for the connected controller, please perform this upgrade.
 4. (If you haven't received this notification, it means your computer hasn't connected to your connected controller yet. Close the software and connect your computer to your connected controller. Open the programming software again. You will now see the upgrade for the connected controller and you can perform it).
 5. The software confirms your installation is up to date.
 6. If you have a touchscreen 550-20102, this touchscreen will also indicate that an upgrade is available. Follow the steps on the screen to download and install the upgrade. You only need an active internet connection (the upgrade no longer requires a USB-stick as with the first upgrade to Niko Home Control II). The touchscreen 550-20101 must be upgraded with the USB stick according to the procedure described above.

Warnings and known issues

 • Energy features for bus wiring installations with a measuring module (550-00801, 550-00803):
  • Make sure your current clamps are connected in the right way to get the right data in the Niko Home app. Consumption and production should have positive values. If this is not the case, please invert the production current clamp.
  • Historical energy data is not yet available in the Niko Home app. This data will be added in a following release. However, the historical data is not lost and will still be visible in the Niko Home Control II app.
 • Digital black:
  • Digital black 230V cannot be used as a thermostat. Only Digital black 24V in combination with a heating-cooling module or switching module (ref. 550-00103 or 550-00106) programmed for electrical heating supports this function.
  • Temperature calibration offset must be set in the app to align the measured temperature to the actual room temperature.
  • Linking the Digital black to your Wi-Fi network can fail on Netgear Orbi RBR50 routers. No issues reported yet for other types and brands of routers.
  • Onboarding of up to 20 Digital blacks can occasionally cause the Niko Home app to freeze. Close and restart the app to solve the problem.
  • Minor UI issues in routines with intermediate states and text misalignments.
  • Outputs wired to a Digital black cannot be used in a presence simulation.
 • If you use wireless components in a Niko Home Control installation for bus wiring you can use exactly one Easywave interface per installation. Choose the USB RF interface (410-000999) or the Niko Home Control RF interface Easywave (550-00610).
 • Incomplete overview of possible feedback LED outcome on the smart hub's Wi-Fi configuration page.
 • In some exceptional cases, the connected dimmer for Niko Home Control (for traditional wiring) may go in error mode. Press the "MIN DIM LEVEL" button to solve the issue.
 • Create a new programming file for every new installation. We do not recommend reusing a programming file which has previously been addressed and uploaded to another similar installation. This can result in a new installation that does not work.
 • After each programming upload to the installation, you must log in again into the Niko Home Control app.
 • Log out of all mobile devices and touchscreens before changing your password on the registration website  https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Activate both mobile data and Wi-Fi on your mobile iOS devices and ensure that your battery has enough power. This is to ensure that you do not miss any calls from the external video unit. This problem could occur if the power save mode is activated.
 • It can take up to 15 minutes before all touchscreens or mobile devices have reconnected with the installation after an upload, reboot of the installation or power failure (even if the device gives another status). The correct functioning of these devices can only be guaranteed after the waiting time has elapsed.
 • Uploading and upgrading can be done both with a wired and wireless connection between the pc and the installation. However, we strongly recommend using the wired connection as it is more stable and safer.
 • Back up your programming regularly to avoid losing data.
 • It can take up to a minute in the address tab before an external video unit is detected.
 • Lighting circuits used in actions which are controlled by a motion detector, may not be used in other actions. This can result in undesired behaviour.
 • The behaviour of the feedback LED of the Niko Home Control push buttons is always predefined and cannot be freely programmed.
 • The energy data history will be lost when replacing the controller or an energy module.
 • Contact Niko customer services if you want to replace an HVAC interface in an existing installation.
 • Remove all assigned Velux or Reynaers players from a module if you want to change their position. Then reassign them to their new position on the module.
 • After (un)grouping audio speakers or implementing a speaker firmware update you will automatically log out of the app.
 • The diagnostics page does not show analogue sensor data.
 • The diagnostics page only shows the state of the first channel of a multi-channel module.
 • Wireless motion detector, Zigbee® does not allow sensitivity setting.
 • Wireless motion detector, Zigbee® does not allow switch-off delay value in absence detection (10s only).
 • In a very specific case, the touchscreen can get blocked in keyboard mode. Resetting the power solves the issue.

Useful information

 • This software is used for programming a  Niko Home Control II installation. The software is compatible with the connected controller and wireless smart hub and all products belonging to the Niko Home Control product range at the time of this release unless otherwise stated.
 • To program the connected controller with this software, it must be upgraded first. As soon as the computer is connected with a Niko Home Control installation, the programming software will prompt to upgrade the connected controller. Only upgrade Niko Home Control II installations. The conversion of existing Niko Home Control installations is final and is not yet supported by this release. The remaining Niko Home Control modules will only be upgraded after the programming has been completely finalised and uploaded to the installation.
 • Niko Home Control installations which were programmed with  Niko Home Control programming software version 1.x do not need to be adjusted or upgraded. The 1.x software and apps will continue to be supported and will remain available for the programming and maintenance of existing installations. The conversion of these installations is not yet supported.
 • Each installation must be registered on the Niko registration website https://mynikohomecontrol.niko.eu  with the MAC address and the serial number of the connected controller or wireless smart hub. You will need the e-mail address and password used when registering to control the installation with mobile devices and to retrieve energy data on touchscreens. In addition, you will need an active internet connection for both applications.
Sv translation
languagefr

Version du logiciel et date du lancement

Logiciel de programmation Niko Home Control, version 2.11.1 pour Mac OS (64 bits). Ce logiciel vous permet de programmer une nouvelle installation Niko Home Control II ou de modifier une installation 2.x existante.

Date de sortie : 

Cette mise à niveau est diffusée comme mise à niveau automatique du logiciel de programmation lors du démarrage et peut également être téléchargée sur le site Internet de Niko.

Configuration requise 

 • Min. 4 Go RAM recommandés
 • Compatible avec Mac OS 10.13 ou plus récent
 • Résolution d'écran minimale : 1366 x 768 Le logiciel de programmation donnera un avertissement s'il est ouvert sur un écran possédant une résolution moins élevée.

Quand l'utiliser ?

Niko recommande fortement de faire la mise à niveau de toutes les installations Niko Home Control II afin de garantir le bon fonctionnement de l’installation. Une mise à niveau est particulièrement recommandée si l'installation nécessite l'une des caractéristiques ou résolutions de bugs ci-dessous.

Nouvelles fonctionnalités

Par rapport à la version 2.10.1 :

 • Caractéristiques énergétiques:
  • Support API pour pompes à chaleur Daikin, chaudières au gaz Altherma et systèmes de climatisation 
  • Correctifs généraux

Comment installer ?

Vous installez le logiciel pour la première fois

Téléchargez le logiciel sur le site Internet de Niko.

Décompressez le fichier NikoProgramInstallerMAC-v2.11.1.zip, vous obtenez 4 fichiers :

 1. README.txt : ce fichier comporte les instructions d'installation.
 2. Fichier dmg:

  1. L'installation du programme démarre dès que vous ouvrez ce fichier (suivez les étapes à l'écran)
  2. Si le PC est connecté à Internet, le logiciel proposera de télécharger une version plus récente, si celle-ci est disponible. Nous vous recommandons d'utiliser toujours la version la plus récente, car celle-ci comprend les dernières fonctionnalités et résolutions de bugs.
 3. NikoTouch2OS-v4.2.5.1.10885.zip et NikoTouch3OS-v4.2.8.4.39.zip :
  1. Vous avez besoin de ce fichier pour la mise en service de tout écran tactile de la 2e génération (550-20101) ou de la 3ième génération (550-20102). Vous pouvez reconnaitre ces écrans à la présence d'un port USB dans le bas de l'écran tactile. D'autres écrans tactiles ne peuvent pas être utilisés dans une installation Niko Home Control II.
  2. Ne décompressez ces fichiers sous aucun prétexte.
  3. Copiez les deux fichiers zip sur une clé USB vierge, formatée FAT32.
  4. Introduisez la clé USB dans le port USB situé dans le bas de l'écran tactile et suivez les instructions à l'écran. L'écran tactile reconnaîtra automatiquement le ficher zip nécessaire et démarrera la mise à jour.
  5. Les mises à niveau ultérieures seront installées automatiquement. Une connexion Internet active est indispensable à cette fin.

Vous avez déjà installé une version antérieure du logiciel 2.x

 1. Assurez-vous que votre ordinateur dispose d'une connexion Internet active.
 2. Ouvrez le logiciel de programmation qui a été installé sur votre ordinateur. Le logiciel signale qu'une nouvelle version est disponible. Confirmez que vous voulez effectuer une mise à niveau.
 3. Si le logiciel de programmation signale qu'une mise à niveau est disponible pour l'unité de contrôle connectée, effectuez-la.
 4. (Si vous ne recevez pas cet avis, cela signifie que votre ordinateur n'est pas encore connecté à l'unité de contrôle connectée. Fermez le logiciel et connectez l'ordinateur à l'unité de contrôle connectée. Ouvrez à nouveau le logiciel de programmation. Vous verrez alors la mise à niveau pour l'unité de contrôle connectée et pourrez l'effectuer.)
 5. Le logiciel confirme que l'installation a été mise à jour.
 6. Si vous disposez d'un écran tactile 550-20102, celui-ci indiquera également qu'une mise à jour est disponible. Suivez les étapes qui s'affichent sur l’écran afin de télécharger et d'installer la mise à niveau. Pour ce faire, vous aurez uniquement besoin d'une connexion Internet active (une mise à niveau avec une clé USB comme lors de la première mise à niveau vers Niko Home Control II n'est plus nécessaire). Vous devez mettre à niveau l'écran tactile 550-20101 avec la clé USB suivant la procédure qui est décrite ci-dessus.

Avertissements et problèmes connus

 • Caractéristiques énergétiques pour les installations de câblage bus avec un module de mesure (550-00801, 550-00803)
  • Assurez-vous que les tores de courant sont connectés de la bonne manière pour obtenir les bonnes données dans l'application Niko Home. La consommation et la production doivent avoir des valeurs positives. Si ce n'est pas le cas, veuillez inverser le tore de courant de production.
  • Les données énergétiques historiques ne sont pas encore disponibles dans l'application Niko Home. Ces données seront ajoutées dans une prochaine version. Cependant, les données historiques ne sont pas perdues et seront toujours visibles dans l'application Niko Home Control II.
 • Digital black :
  • Digital black 230V ne peut pas être utilisé comme thermostat. Cette fonction est uniquement prise en charge par le Digital black 24V associé à un module de chauffage/refroidissement ou à un module de commutation (réf. 550-00103 ou 550-00106) programmé pour le chauffage électrique.
  • La compensation du calibrage de la température doit être paramétrée dans l'application pour aligner la température mesurée à la température ambiance réelle.
  • La connexion du Digital black à votre réseau WiFi peut échouer sur les routeurs Netgear Orbi RBR50. Aucun problème n'a encore été signalé pour les autres types ou marques de routeurs.
  • L'intégration de 20 Digital blacks maximum peut parfois bloquer l'application Niko Home. Il suffit de fermer l'application et de la redémarrer pour résoudre le problème.
  • Problèmes IU mineurs pour les routines avec états intermédiaires et mauvais alignements des textes.
  • Les sorties câblées à un Digital black ne peuvent pas être utilisées dans une simulation de présence.
 • Si vous utilisez des composants sans fil dans une installation Niko Home Control pour câblage bus, vous pouvez utiliser une seule interface Easywave par installation. Choisissez l'interface RF USB (410-000999) ou l'interface RF Niko Home Control Easywave (550-00610).
 • Aperçu incomplet des résultats possibles de la LED de rétroaction sur la page de configuration WiFi du hub intelligent.
 • Dans des cas exceptionnels, le variateur connecté pour Niko Home Control (pour câblage traditionnel) peut passer en mode d'erreur. Pour résoudre ce problème, il suffit de pousser sur le bouton « MIN DIM LEVEL ».
 • Créez un nouveau fichier de programmation pour chaque nouvelle installation. Nous déconseillons de réutiliser un fichier de programmation qui a déjà été adressé et téléchargé dans une autre installation similaire. La nouvelle installation pourrait, de ce fait, ne pas fonctionner.
 • Après chaque téléchargement d'une programmation dans l'installation, vous devez à nouveau vous connecter à l'appli Niko Home Control.
 • Déconnectez-vous de tous les appareils mobiles et écrans tactiles avant de modifier votre mot de passe sur le site Internet d'enregistrement https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Activez toujours les données mobiles et le WiFi sur les appareils mobiles sous iOS et veillez à ce que la batterie soit suffisamment chargée. Ceci afin d'être certain que tous les appels provenant du poste extérieur vidéo soient toujours reçus. Cela peut surtout représenter un problème si le mode d'économie d'énergie est activé.
 • Après un téléchargement, un redémarrage de l'installation ou une coupure de courant, il peut s'écouler jusqu'à 15 minutes avant que les écrans tactiles ou les appareils mobiles ne soient à nouveau connectés à l'installation (même si l'appareil renseigne un statut différent). Le fonctionnement correct de ces appareils n'est garanti qu'après l'écoulement de ce délai d'attente.
 • Le téléchargement et la mise à niveau peuvent se faire aussi bien à l'aide d'une connexion câblée que sans fil entre le PC et l'installation. Nous recommandons fortement la connexion câblée, qui est plus stable et plus sûre.
 • Enregistrez régulièrement votre programmation pour éviter la perte de données.
 • Dans l'onglet d'adressage, une minute peut s'écouler avant qu'un poste extérieur vidéo ne soit détecté.
 • Les circuits d'éclairage utilisés dans des actions commandées par un détecteur de mouvement ne peuvent pas être utilisés dans d'autres actions. Un comportement indésirable pourrait en résulter.
 • Le comportement de la LED de feed-back des boutons-poussoirs Niko Home Control est toujours prédéfini et ne peut pas être programmé librement.
 • Les données énergétiques historiques sont perdues lors du remplacement de l'unité de contrôle connectée ou d'un module énergétique.
 • Contactez le service clients de Niko avant de remplacer votre interface HVAC dans une installation existante.
 • Déconnectez tous les acteurs Reynaers ou Velux d'un module lorsque vous voulez modifier la position d'un ou de plusieurs de ces acteurs.  Affectez-les par après à nouveau à leur (nouvelle) position sur le module.
 • La page de diagnostic ne montre aucune donnée de capteurs analogiques.
 • Seul le statut du premier canal d'un module à plusieurs canaux est montré sur la page de diagnostic.
 • Après le (dé)groupement des haut-parleurs et après la mise à jour firmware du haut-parleur, vous allez être automatiquement déconnecté de l'application.
 • Le détecteur de mouvement sans fil, Zigbee® ne permet pas un réglage de la sensibilité
 • Le détecteur de mouvement sans fil, Zigbee® ne permet pas une valeur de temporisation de déconnexion en absence de mouvement(10s uniquement)
 • Dans un cas bien spécifique, l'écran tactile peut se bloquer en mode clavier. Une réinitialisation permet de résoudre le problème.


Informations utiles

 • Ce logiciel vous permet de programmer une installation Niko Home Control II. Sauf mention contraire, le logiciel est compatible avec l'unité de contrôle connectée et tous les produits repris dans l'assortiment Niko Home Control au moment de ce lancement.
 • L' unité de contrôle connectée doit être mise à niveau pour pouvoir être programmée à l'aide de ce logiciel. Dès que l'ordinateur est connecté à une installation Niko Home Control, le logiciel de programmation proposera d'effectuer la mise à niveau de l'unité de contrôle connectée. N'effectuez cette mise à niveau que pour les installations Niko Home Control II. La conversion d'installations Niko Home Control existantes est irréversible et n'est pas prise en charge par ce lancement. Les autres modules Niko Home Control ne seront mis à niveau qu'après que la programmation ait été entièrement effectuée et téléchargée vers l'installation.
 • Les installations Niko Home Control programmées à l'aide de la version 1.x du logiciel de programmation Niko Home Control ne doivent pas être modifiées ni mises à niveau. Le logiciel 1.x et les applis continueront d'être pris en charge et resteront disponibles pour la programmation et l'entretien des installations existantes. La conversion de ces installations n'est pas encore prise en charge.
 • Chaque installation doit être enregistrée sur le site Internet d'enregistrement de Niko https://mynikohomecontrol.niko.eu, à l'aide de l'adresse MAC et du numéro de série de l'unité de contrôle connectée. Vous avez besoin ultérieurement de l'adresse e-mail et du mot de passe utilisés lors de l'enregistrement pour commander l'installation à l'aide d'appareils mobiles et faire afficher les données énergétiques sur les écrans tactiles. Pour les deux applications, vous avez, en outre, besoin d'une connexion Internet active.
Sv translation
languagesk

Verzia softvéru a dátum vydania

Programovací softvér Niko Home Control, verzia 2.11.1 pre Mac OS (64 bitový). Tento softvér sa používa na programovanie novej inštalácie Niko Home Control II alebo na prispôsobenie existujúcej inštalácie 2.x.

Dátum vydania  

Táto aktualizácia sa poskytuje ako automatická aktualizácia programovacieho softvéru pri spustení a dá sa tiež stiahnuť z webovej stránky Niko.

Systémové požiadavky 

 • Odporúča sa min. 4 GB RAM
 • Kompatibilné s  operačným systémom Mac OS 10.13 a novšími verziami
 • Minimálne rozlíšenie obrazovky: 1366 x 768. Programovací softvér zobrazí výstražné hlásenie, ak ho otvoríte na obrazovke s nižším rozlíšením.

Kedy by ste ho mali používať?

Spoločnosť Niko dôrazne odporúča aktualizovať všetky elektroinštalácie Niko Home Control II na túto verziu, aby bolo zaručené správne fungovanie elektroinštalácie. Odporúčame aktualizovať hlavne vtedy, ak si elektroinštalácia vyžaduje jednu z nasledujúcich funkcií alebo opravených chýb:

Nové funkcie

V porovnaní s verziou 2.10.1:

 • Energetické vlastnosti:
  • Podporované API pre Daikin tepelné čerpadlá, Altherma plynový kotol a klimatizačné systémy 
  • Opravené viaceré bežné chyby

Ako nainštalovať?

Ak inštalujete softvér prvýkrát:

Stiahnite si softvér z webovej stránky Niko.

Rozbaľte súbor NikoProgramInstallerMAC-v2.11.1.zip, dostanete 4 súbory:

 1. README.txt: tento súbor obsahuje pokyny na inštaláciu
 2. dmg súbor:
  1. Inštalácia programu sa začne ihneď po otvorení tohto súboru (postupujte podľa krokov na obrazovke)
  2. Ak je počítač pripojený na internet, softvér navrhne stiahnutie najnovšej verzie, ak je k dispozícii. Odporúčame vždy používať najnovšiu verziu, pretože bude obsahovať najnovšie funkcie a opravy chýb.
 3. NikoTouch2OS-v4.2.5.1.10885.zip sk NikoTouch3OS-v4.2.8.4.39.zip:
  1. Tieto súbory sú potrebné na aktiváciu dotykovej obrazovky každej generácie (550-20101) alebo tretej generácie (550-20102). Tieto dotykové obrazovky poznáte podľa prítomnosti portu USB v dolnej časti obrazovky. Iné dotykové obrazovky sa nemôžu použiť pri inštalácii Niko Home Control II.
  2. Za žiadnych okolností tento súbor nerozbaľujte.
  3. Skopírujte súbor zip na prázdny USB kľúč. Pri vyberaní USB kľúča z PC so systémom Windows použite voľbu „bezpečne odstrániť hardvér“.
  4. Pripojte USB kľúč do USB portu v dolnej časti dotykového displeja a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Dotykový displej automaticky rozpozná správny súbor zip a spustí aktualizáciu.
  5. Neskoršie aktualizácie sa nainštalujú automaticky. Vyžaduje sa aktívne pripojenie na internet.

Ak ste nainštalovali predchádzajúci softvér 2.x:

 1. Uistite sa, že váš počítač má aktívne pripojenie na internet.
 2. V počítači otvorte nainštalovaný programovací softvér. Softvér oznamuje, že je k dispozícii nová verzia. Potvrďte, že chcete aktualizovať.
 3. Ak programovací softvér oznamuje, že pre connected controller je k dispozícii aktualizácia, vykonajte túto aktualizáciu.
 4. (Ak ste toto upozornenie nedostali, znamená to, že váš počítač sa ešte nepripojil ku connected controller. Zatvorte softvér a pripojte počítač ku connected controller. Znova otvorte programovací softvér. Uvidíte aktualizáciu. pre connected controller a môžete ju vykonať).
 5. Softvér potvrdí, že vaša inštalácia je aktuálna.
 6. Ak máte dotykovú obrazovku 550-20102, táto dotyková obrazovka tiež indikuje, že je k dispozícii aktualizácia. Podľa pokynov na obrazovke prevezmite a nainštalujte aktualizáciu. Potrebujete iba aktívne pripojenie k internetu (pri aktualizácii sa už nevyžaduje kľúč USB, ako pri prvej aktualizácii na Niko Home Control II). Dotykový displej 550-20101 sa musí aktualizovať pomocou USB kľúča podľa vyššie uvedeného postupu.

Varovania a známe problémy

 • Digital black:
  • Digital black 230V nemôže byť použité ako termostat. Iba Digital black 24V v kombinácii s modulom pre kúrenie/chladenie alebo spínacím modulom (kat. č. 550-00103 alebo 550-00106) naprogramovaným pre elektrické kúrenie podporuje túto funkciu.
  • Kalibrovanie teplotnej odchýlky je potrebné nastaviť v aplikácii, aby bolo možné skoordinovať nameranú teplotu s aktuálnou teplotou izby.
  • Prepojenie zariadenia Digital black na vašu wifi sieť môže zlyhať na routeroch Netgear Orbi RBR50. Zatiaľ nebolo nahlásené žiadne ďalšie chyby pre iné typy alebo značky routerov.
  • Onboarding až 20 zariadení Digital black môže občas spôsobiť, že aplikácia Niko Home zamrzne. Zatvorte a reštartujte aplikáciu, čím tento problém odstránite.
  • Menšie problémy v režimoch s prechodnými stavmi a nesprávnym zarovnaním textu.
  • Výstupy pripojené na zariadenie Digital black nemôžu byť použité v simulácii prítomnosti
 • Ak používate bezdrôtové komponenty v elektroinštalácii Niko Home Control pre zbernicovú kabeláž, na jednu elektroinštaláciu môžete použiť presne jedno rozhranie Easywave. Vyberte si USB RF rozhranie (410-000999) alebo Niko Home Control RF rozhranie Easywave (550-00610).
 • Neúplný prehľad možných zobrazení LED na spätnú väzbu na konfiguračnej stránke siete wifi na smart hube.
 • V niektorých výnimočných prípadoch sa smart stmievač pre Niko Home Control (na tradičnú kabeláž) môže prepnúť do režimu poruchy. Stlačením tlačidla MIN. ÚROVEŇ STMIEVANIA vyriešite problém.
 • Pre každú novú elektroinštaláciu vytvorte nový programovací súbor. Neodporúčame opakovane použiť programovací súbor, ktorý ste predtým adresovali a nahrali na inú podobnú elektroinštaláciu. Môže sa stať, že nová elektroinštalácia nebude fungovať.
 • Vždy, keď do elektroinštalácie nahráte programovanie (nastavenia), musíte sa znovu prihlásiť do aplikácie Niko Home Control.
 • Predtým, ako si na registračnej webstránke https://mynikohomecontrol.niko.eu. zmeníte heslo, odhláste sa zo všetkých mobilných zariadení a dotykových obrazoviek.
 • Na mobilnom iOS zariadení zapnite mobilné dáta aj Wi-Fi a ubezpečte sa, že batéria je dostatočne nabitá. Takto máte istotu, že nezmeškáte žiaden hovor z vonkajšej video jednotky. Tento problém by sa mohol vyskytnúť, ak je aktivovaný režim šetrenia energie.
 • Môže to trvať až 15 minút, kým sa všetky dotykové obrazovky alebo mobilné zariadenia znovu pripoja na elektroinštaláciu po nahratí nastavení, reštarte elektroinštalácie alebo výpadku napájania (dokonca aj vtedy, keď zariadenie uvádza iný stav). Správne fungovanie týchto zariadení môže byť zaručené iba potom, ako skončí doba čakania.
 • Nahrávanie aj aktualizovanie sa dá vykonať prostredníctvom káblového a bezdrôtového spojenia medzi PC a elektroinštaláciou. My však odporúčame použiť káblové spojenie, pretože je stabilnejšie a bezpečnejšie.
 • Pravidelne si ukladajte nastavenia, aby ste neprišli o údaje.
 • Môže to trvať až minútu, kým na záložke adresovania bude načítaná vonkajšia video jednotka.
 • Svetelné obvody použité v akciách ovládaných detektorom pohybu nesmú byť použité v iných akciách. Mohlo by to spôsobiť nechcené správanie.
 • Správanie LED na spätnú väzbu tlačidiel Niko Home Control je vždy definované vopred a nedá sa ľubovoľne nastaviť.
 • História energetických údajov sa zmaže, ak vymeníte ovládač alebo energetický modul.
 • Kontaktujte služby zákazníkom od spoločnosti Niko, ak chcete vymeniť rozhranie HVAC v existujúcej elektroinštalácii.
 • Odstráňte všetky pridelené spotrebiče Velux alebo Reynaers z modulu, ak chcete zmeniť ich polohu. Potom ich nanovo priraďte do novej polohy na module.
 • Po zoskupení (zrušení zoskupenia) reproduktorov alebo implementácii aktualizácie firmvéru budete automaticky odhlásený z aplikácie.
 • Stránka diagnostiky nezobrazuje údaje z analógového snímača.
 • Stránka diagnostiky zobrazuje len stav prvého kanála viackanálového modulu.
 • Bezdrôtový detektor pohybu Zigbee® neumožňuje nastavenie citlivosti.
 • Bezdrôtový detektor pohybu Zigbee® neumožňuje vypnúť hodnotu oneskorenia v prípade detekcie neprítomnosti (iba 10 s).
 • Vo veľmi špecifickom prípade sa môže dotyková obrazovka v režime klávesnice zablokovať. Problém sa vyrieši odpojením a následným zapojením do siete.

Užitočné informácie

 • Tento softvér sa používa na naprogramovanie elektroinštalácie Niko Home Control II. Softvér je kompatibilný s modulom connected controller a bezdrôtovým Smart Hub a všetkými výrobkami, ktoré patria do produktového radu Niko Home Control v čase uvedenia tohto výrobku na trh, pokiaľ nie je uvedené inak.
 • Aby bolo možné pomocou tohto softvéru naprogramovať modul connected controller, je potrebné ho najskôr aktualizovať. Akonáhle bude počítač prepojený s elektroinštaláciou Niko Home Control, programovací softvér vyzve na aktualizovanie modulu connected controller. Aktualizuje len elektroinštalácie Niko Home Control II. Konvertovanie existujúcich elektroinštalácii Niko Home Control je konečné a ešte nie je podporované touto verziou. Zostávajúce Niko Home Control moduly budú aktualizované až po úplnom dokončení programovania a jeho nahratí do elektroinštalácie.
 • Niko Home Control elektroinštalácie, ktoré boli naprogramované pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control verzia 1.x, si nevyžadujú úpravy alebo aktualizáciu. Softvér 1.x a aplikácie budú i naďalej podporované a budú dostupné pre programovanie a údržbu už existujúcich elektroinštalácií. Konvertovanie týchto elektroinštalácií ešte nie je podporované.
 • Každá elektroinštalácia musí byť zaregistrovaná na registračnej webstránke spoločnosti Niko https://mynikohomecontrol.niko.eu s MAC adresou a sériovým číslom modulu connected controller alebo bezdrôtovom Smart Hub. Budete potrebovať e-mailové adresy a heslo, ktoré boli použité pri registrácii na ovládanie elektroinštalácie prostredníctvom mobilných zariadení a na zobrazenie údajov o spotrebe energií na dotykových obrazovkách. Okrem toho budete pre obe aplikácie potrebovať zapnuté pripojenie na internet.

Programovací softvér Niko Home Control verzie 2.7.4 pre Windows. Tento softvér sa používa na programovanie novej inštalácie Niko Home Control II alebo na prispôsobenie existujúcej inštalácie 2.x.

Dátum uvedenia na trh 19. mája 2020

Táto aktualizácia sa poskytuje ako automatická aktualizácia programovacieho softvéru pri spustení a dá sa tiež stiahnuť z webovej stránky Niko.


Sv translation
languageda

Niko Home Control programmeringssoftware version 2.11.1 Mac OS (64 bits). Med denne software kan du programmere en ny Niko Home Control II installation eller tilpasse en eksisterende 2.x installation.

Udgivelsesdato:  

Denne opdatering leveres kun som en automatisk opdatering af programmeringssoftwaren ved opstarten, den kan ikke hentes fra Nikos hjemmeside.

Systemkrav 

 • Mindst 4 GB RAM anbefales
 • Kompatibel med Mac OS 10.13 eller senere versioner
 • Minimum skærmopløsning: 1366 x 768. Programmeringssoftwaren vil give en advarsel, når det åbnes i en skærm med lavere opløsning.

Hvornår har du brug for det?

Niko anbefaler stærkt at opdatere alle Niko Home Control II-installationer til denne version for at garantere, at installationen fungerer korrekt. Opdateringen anbefales især, hvis installation kræver en af følgende funktioner eller fejlrettelser:

Nye funktioner

Sammenlignet med version 2.10.1:

 • Energifunktioner:

  • API-support til Daikin-varmepumper, Altherma-gaskedler og airconditionanlæg

  • Generelle fejlrettelser

Hvordan installeres den?

Du installerer softwaren for første gang

Hent softwaren fra Niko hjemmesiden.

Pak filen NikoProgramInstallerMAC-v2.11.1.zip ud, du får 4 filer:

 1. README.txt: Denne fil indeholder installationsvejledningen
 2. dmg-fil:
  1. Installationen af programmet starter, når du åbner denne fil (følg trinene på skærmen)
  2. Hvis pc'en er forbundet med internet, vil softwaren forslå at hente en nyere version, hvis den er til rådighed. Vi anbefaler, at du altid bruger den seneste version, fordi den indeholder de nyeste funktioner og fejlrettelser.
 3. NikoTouch2OS-v4.2.5.1.10885.zip og NikoTouch3OS-v4.2.8.4.39.zip:
  1. Du har brug for denne fil til ibrugtagning af alle berøringsskærme i 2. generation (550-00101) og 3. generation (550-20102). 
  2. Du må under ingen omstændigheder pakke denne fil ud
  3. Kopier denne zip-fil til en tom FAT32-formateret USB-nøgle.
  4. Sæt USB-nøglen i USB-porten nederst på touch skærmen, og følg vejledningen på skærmen.
  5. Senere opdateringer installeres automatisk. Dette kræver en aktiv internetforbindelse.

Du havde allerede installeret en tidligere 2.x-software

 1. Sørg for, at din computer har en aktiv internetforbindelse.
 2. Åbn den installerede programmeringssoftware på din computer. Softwaren angiver, at der er en ny version til rådighed. Bekræft, at du vil opdatere.
 3. Hvis programmeringssoftwaren angiver, at der er en opdatering til rådighed for controlleren, udfører du den.
 4. (Hvis du ikke får denne meddelelse, betyder det, at din computer endnu ikke er forbundet med din controller. Luk softwaren, og forbind din computer med din controller. Åbn programmeringssoftwaren igen. Nu ser du opdateringen til controlleren, og du kan udføre den.)
 5. Softwaren bekræfter, at din installation er up to date.
 6. Hvis du har en touch skærm 550-20102, vil også denne touch skærm angive, at der er en opdatering til rådighed. Følg trinene på skærmen for at hente og installere opdateringen. Dette kræver kun en aktiv internetforbindelse (en opdatering med en USB-nøgle, som den første opdatering til Niko Home Control II er ikke længere nødvendig). Du skal opdatere touch skærmen 550-20101 med USB-nøglen, som beskrevet i fremgangsmåden herover.

Advarsler og kendte problemer

 • Digital black:
  • Digital black 230V kan ikke bruges som termostat. Det er kun Digital black 24V i kombination med et varme/køle-modul eller koblingsmodul (ref. 550-00103 eller 550-00106) programmeret til elvarme, der understøtter denne funktion.
  • Temperaturkalibreringsforskydning skal indstilles i appen for at justere den målte temperatur til den faktiske rumtemperatur.
  • Digital Black kan muligvis ikke kobles til dit wifi-netværk via Netgear Orbi RBR50-routere. Der er endnu ikke rapporteret problemer for andre routertyper og -mærker.
  • Onboarding af op til 20 Digital blacks kan få Niko Home-appen til at fryse. Luk og genstart appen for at løse problemet.
  • Mindre UI-problemer i rutiner med mellemtilstande og forkert justering af tekst.
 • Hvis du bruger trådløse komponenter i en Niko Home Control-installation til busledningsføring, kan du bruge ét enkelt Easywave-interface pr. installation. Vælg USB RF-interfacet (410-000999) eller Niko Home Control RF-interface Easywave (550-00610).
 • Ufuldstændig oversigt over mulig feedback vedr. LED-udfald på smart hubbens wifi-konfigurationsside.
 • I enkelte tilfælde kan der opstå en fejlfunktion i dæmperen til Niko Home Control (til traditionel ledningsføring). Tryk på knappen "MIN DÆMP NIVEAU" for at løse dette problem.
 • Opret en ny programmeringsfil for hver ny installation. Vi anbefaler ikke at genbruge en programmeringsfil, som tidligere er adresseret og overført til en anden tilsvarende installation. Dette kan medføre, at den nye installation ikke fungerer.
 • Efter hver programmeringsoverførsel til installationen skal du igen logge ind på Niko Home Control-appen.
 • Log ud på alle mobile enheder og touch skærme, før du ændrer din adgangskode på registreringssiden  https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Aktiver både mobildata og Wi-Fi på din mobile iOS-enhed, og sørg for, at du har tilstrækkeligt strøm på batteriet. Dermed sikrer du, at du ikke mister nogen opkald fra videodørtelefonen. Dette problem kan opstå, hvis batterisparefunktionen er aktiveret.
 • Det kan tage op til 15 minutter, før alle touch skærme og mobile enheder igen har oprettet forbindelse med installation efter en overførsel, reboot af installationen eller strømafbrydelse (også selvom enheden opgiver en anden status). Det er kun muligt at garantere, at disse enheder fungerer korrekt, når ventetiden er udløbet.
 • Overførsel og opdatering kan udføres både med kabelforbindelse og med trådløs forbindelse imellem computeren og installationen. Vi anbefaler dog stærkt at anvende kabeltilslutningen, da den er mere stabil og sikker.
 • Foretag jævnlige backups af din programmering, så du ikke mister data.
 • Det kan tage op til et minut i adresse-fanen, før en videodørtelefon bliver registreret.
 • Belysningskredsløb, der er anvendt i programmeringer og betjenes af en bevægelsessensor, kan ikke anvendes i andre programmeringer. Det kan medføre uønskede funktioner.
 • Funktionen af feedback-LED i Niko Home Control NO-tryk er altid foruddefineret, og de kan ikke programmeres frit.
 • Historiske energidata vil gå tabt, når controlleren eller et energimodul udskiftes.
 • Kontakt Niko customer services, hvis du ønsker at udskifte en HVAC interface i en eksisterende installation.
 • Fjern alle tildelte Velux og Reynaers komponenter fra et modul, hvis du ønsker at ændre deres placering. Tildel dem derefter igen til deres nye placering på modulet.
 • Efter (om)gruppering af højtalere eller implementering af en højtaler firmwareopdatering, vil du automatisk logge ud af appen.
 • Diagnostiksiden viser ingen analoge sensordata.
 • Diagnostiksiden viser kun statusen af den første kanal i et modul med flere kanaler.
 • Trådløs bevægelsessensor Zigbee® tillader ikke følsomhedsindstillinger.
 • Trådløs bevægelsessensor Zigbee® tillader ikke en efterløbstid-værdi i fraværsdetektering (kun 10 s).
 • I meget specielle tilfælde kan touch skærm blive blokeret i tastaturfunktionen. Nulstillingen af strømmen løser problemet.

Nyttig information

 • Denne software anvendes til programmering af en  Niko Home Control II-installation. Softwaren er kompatibel med controlleren, den trådløse smart hub og alle produkter, der er en del af Niko Home Control produktgruppe, på det tidspunkt de lanceres, medmindre noget andet er opgivet.
 • For at kunne programmere controlleren  med denne software, skal den først opdateres. Så snart computeren er forbundet med en Niko Home Control-installation, vil programmeringssoftwaren anmode om en opdatering af controlleren. Opdater kun Niko Home Control II-installationer. Konverteringen af eksisterende Niko Home Control-installationer er endelig, og den understøttes endnu ikke af denne udgivelse. De resterende Niko Home Control-moduler vil ikke blive opdateret, før programmeringen er gjort helt færdig og overført til installationen.
 • Niko Home Control-installationer, der blev programmeret med  Niko Home Control programmeringssoftware version 1.x, skal ikke justeres eller opdateres. 1.x softwaren og apper vil stadig være understøttet, og de vil fortsat være tilgængelige til programmering og vedligeholdelse af eksisterende installationer. Konverteringen af disse installationer understøttes endnu ikke.
 • Hver installation skal  registreres på Nikos registreringsside https://mynikohomecontrol.niko.eu  med MAC-adressen og controllerens eller den trådløse smart hubs serienummer. Du vil få brug for e-mailadressen og adgangskoden, der er brugt, når du registrerer dig til at betjene installationen med mobile enheder og til at hente energidata på touch skærmene. Desuden vil du have brug for en aktiv internetforbindelse til begge disse formål.
Sv translation
languagesv

Programvaruversion och utgivningsdatum

Niko Home Control-programmeringsprogramvara, version 2.11.1 Mac OS (64 bits). Med denna programvara kan du programmera en ny Niko Home Control II-installation eller anpassa en befintlig 2.x-installation.

Utgivningsdatum  

Denna uppgradering genomförs endast som en automatisk uppgradering av programmeringsprogramvaran vid uppstart och kan inte laddas ned från Nikos webbplats.

Systemkrav

 • Minst 4 GB RAM rekommenderas
 • Kompatibel med Mac OS 10.13 eller senare versioner
 • Lägsta skärmupplösning: 1366 x 768. Programmeringsprogramvaran avger ett varningsmeddelande när den öppnas på en skärm med lägre upplösning.

När ska jag använda den?

Niko rekommenderar att uppgradera alla Niko Home Control II-installationer till denna version för att garantera att installationerna fungerar som de ska. En uppgradering rekommenderas om installationen kräver en av följande funktioner eller buggfixar:

Nya funktioner

Jämfört med version 2.10.1:

 • Energifunktioner:
  • API-support för Daikin-värmepumpar, Altherma-gaspannor och luftkonditioneringssystem
  • Allmänt åtgärdande av buggar

Hur installerar man?

Om du installerar programvaran för första gången:

Ladda ner programvaran från Nikos webbplats.

Packa upp filen NikoProgramInstallerMAC-v2.11.1.zip. Du får 4 filer:

 1. README.txt: denna fil innehåller installationsanvisningarna
 2. dmg-fil:
  1. Installationen av programmet startar så snart som du öppnar denna fil (följ stegen på skärmen)
  2. Om din dator är ansluten till internet kommer programvaran att föreslå att ladda ner en senare version, om en sådan är tillgänglig. Vi rekommenderar att alltid använda den senaste versionen eftersom den innehåller de senaste funktionerna och buggfixarna.
 3. NikoTouch2OS-v4.2.5.1.10885.zip och NikoTouch3OS-v4.2.8.4.39.zip:
  1. Dessa filer krävs för att aktivera varje andra generationens (550-20101) eller tredje generationens (550-20102) pekskärm. Du känner igen dessa pekskärmar på att det finns en USB-port nedtill på skärmen. Andra pekskärmar kan inte användas i en Niko Home Control II-installation.
  2. Packa under inga omständigheter upp denna fil.
  3. Kopiera zip-filen till ett tomt FAT32-formaterat USB-minne.
  4. Sätt i USB-minnet i USB-porten nedtill på pekskärmen och följ anvisningarna på skärmen. Pekskärmen känner automatiskt igen rätt zip-fil och startar uppgraderingen.
  5. Senare uppgraderingar installeras automatiskt. En aktiv internetanslutning krävs.

Om du installerat tidigare 2.x-programvara:

 1. Kontrollera att datorn har en aktiv anslutning till internet.
 2. Öppna den installerade programmeringsprogramvaran på datorn. Programvaran anger att en ny version är tillgänglig. Bekräfta att du vill uppgradera.
 3. Om programmeringsprogramvaran anger att en uppgradering är tillgänglig för connected controllern ska du genomföra denna uppgradering.
 4. (Om du inte får denna avisering innebär det att din dator ännu inte har anslutit till connected controllern. Stäng programvaran och anslut datorn till connected controllern. Öppna programmeringsprogramvaran igen. Du kommer nu att se uppgraderingen för connected controllern och kan genomföra den.)
 5. Programvaran bekräftar att din installation är uppdaterad.
 6. Om du har en pekskärm 550-20102 kommer denna pekskärm också att ange att en uppgradering är tillgänglig. Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ner och installera uppgraderingen. Du behöver endast en aktiv internetanslutning (uppgraderingen kräver inte längre ett USB-minne, till skillnad från den första uppgraderingen till Niko Home Control II). Pekskärm 550-20101 måste uppgraderas med USB-minnet i enlighet med proceduren som beskrivs ovan.

Varningar och kända problem

 • Digital black:
  • Digital black 230 V kan inte användas som termostat. Endast Digital black 24 V i kombination med en värme-/kylaktor eller kopplingsaktor (ref. 550-00103 eller 550-00106) programmerad för elektrisk uppvärmning stödjer denna funktion.
  • Temperaturkalibreringsförskjutning måste ställas in i appen för att passa in den uppmätta temperaturen med den faktiska rumstemperaturen.
  • Uppkoppling av Digital black mot ditt WiFi-nätverk kan misslyckas på Netgear Orbi RBR50-routrar. Inga problem har hittills rapporterats för andra routertyper och -märken.
  • Om man konfigurerar upp till 20 Digital black-enheter kan Niko Home-appen ibland frysa. Stäng ner och starta om appen för att åtgärda problemet.
  • Smärre användargränssnittsproblem i rutiner med mellantillstånd och fellinjering av text.
  • Utgångar som är trådanslutna till en Digital black kan inte användas i en närvarosimulering.
 • Om du använder trådlösa komponenter i en Niko Home Control-installation för bussledningar kan du använda exakt ett Easywave-gränssnitt per installation. Välj USB RF-gränssnittet (410-000999) eller Niko Home Control RF-gränssnittet Easywave (550-00610).
 • Ofullständig översikt över möjlig LED-utfallsåterkoppling på gatewayens WiFi-konfigureringssida.
 • I vissa exceptionella fall kan den smarta dimmerkontrollen för Niko Home Control (för traditionell ledningsdragning) gå in i felläge. Tryck på knappen "MIN DIM LEVEL" för att åtgärda problemet.
 • Skapa en ny programmeringsfil för varje ny installation. Vi rekommenderar inte att återanvända en programmeringsfil som tidigare har adresserats och laddats upp till en annan liknande installation. Det kan leda till att den nya installationen inte fungerar.
 • Efter varje programmeringsuppladdning till installationen måste du logga in igen på Niko Home Control-appen.
 • Logga ut från alla mobila enheter och pekskärmar innan du ändrar ditt lösenord på registreringswebbplatsen  https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Aktivera både mobildata och Wi-Fi på dina mobila iOS-enheter och kontrollera att batteriet är tillräckligt laddat. Då säkerställer du att du inte missar några samtal från videodörrstationen. Detta problem kan inträffa om energisparläget har aktiverats.
 • Det kan ta upp till 15 minuter innan alla pekskärmar eller mobila enheter har anslutits igen till installationen efter en uppladdning, omstart av installationen eller ett strömavbrott (även om enheten ger en annan status). Korrekt funktion hos dessa enheter kan endast garanteras efter att väntetiden har förflutit.
 • Uppladdning och uppgradering kan utföras både med trådanslutning och trådlös anslutning mellan datorn och installationen. Vi rekommenderar dock att använda trådanslutning eftersom den är stabilare och säkrare.
 • Säkerhetskopiera din programmering regelbundet för att inte förlora data.
 • Det kan ta upp till en minut i adresseringsfliken innan en videodörrstation detekteras.
 • Belysningskretsar som används i åtgärder som styrs av en rörelsedetektor får inte användas i andra åtgärder. Det kan leda till oönskat beteende.
 • Beteendet hos feedback-lampan på Niko Home Control-tryckknappar är alltid fördefinierat och kan programmeras fritt.
 • Historiken för energidata går förlorad när du byter ut controllern eller en energimodul.
 • Kontakta Nikos kundtjänst om du vill byta ut ett HVAC-gränssnitt i en befintlig installation.
 • Ta bort alla tilldelade Velux- eller Reynaers-deltagare från en modul om du vill ändra deras position. Tilldela dem sedan på nytt till de nya positionerna på modulen.
 • Efter gruppering/uppdelning av högtalare eller implementering av en uppdatering av inbyggd högtalarprogramvara kommer du automatiskt att loggas ut från appen.
 • Diagnostiksidan visar inga data för analoga sensorer.
 • Diagnostiksidan visar endast status för den första kanalen i en modul med flera kanaler.
 • Trådlös rörelsedetektor, Zigbee® tillåter inte känslighetsinställning.
 • Trådlös rörelsedetektor, Zigbee® tillåter inte frånkopplingsfördröjningsvärde i frånvarodetektering (endast 10 s).
 • I ett mycket specifikt fall kan pekskärmen blockeras i tangentbordsläge. Stäng av och sätt på för att lösa problemet.

Användbar information

 • Denna programvara används för att programmera en  Niko Home Control II-installation. Programvaran är kompatibel med connected controllern och den trådlösa gatewayen och alla produkter som tillhör Niko Home Control-produktsortimentet vid tidpunkten för denna utgivning, såvida inget annat anges.
 • För att du ska kunna programmera  connected controllern  med denna programvara måste den först uppgraderas. Så snart som datorn är ansluten till en Niko Home Control-installation kommer programmeringsprogramvaran be dig uppgradera connected controllern. Uppgradera endast Niko Home Control II-installationer. Konverteringen av befintliga Niko Home Control-installationer är slutgiltig och stöds ännu inte av denna utgåva. De återstående Niko Home Control-modulerna uppgraderas endast efter att programmeringen är slutförd och har laddats upp till installationen.
 • Niko Home Control-installationer som programmerats med  Niko Home Control-programmeringsprogramvara version 1.x behöver inte justeras eller uppgraderas. 1.x-programvaran och -apparna kommer att ha fortsatt stöd och förblir tillgängliga för programmering och underhåll av befintliga installationer. Konverteringen av dessa installationer stöds ännu inte.
 • Varje installation måste  registreras på Nikos registreringswebbplats https://mynikohomecontrol.niko.eu  med MAC-adressen och serienumret för connected controllern och den trådlösa gatewayen. Du behöver e-postadressen och lösenordet som användes vid registreringen för att styra installationen med mobila enheter och för att ta fram energidata på pekskärmar. Du behöver också en aktiv internetanslutning för båda tillämpningarna.

• allmänt åtgärdande av buggar


Sv translation
languagede

Software-Version und Erscheinungsdatum

Niko Home Control-Programmiersoftware Version 2.11.1 Mac OS (64 Bit)Diese Software wird zur Programmierung einer neuen Niko Home Control II-Installation oder zur Anpassung einer bestehenden 2.x-Installation verwendet.

Erscheinungsdatum  

Dieses Upgrade wird als automatisches Upgrade der Programmiersoftware beim Start bereitgestellt und kann auch von der Niko-Website heruntergeladen werden.

Systemanforderungen

 • Mindestens 4 GB RAM werden empfohlen.
 • Kompatibel mit Mac OS 10.13 und aufwärts
 • Mindestbildschirmauflösung: 1366 x 768. Die Programmiersoftware gibt eine Warnmeldung aus, wenn sie auf einem Bildschirm mit niedrigerer Auflösung geöffnet wird.

Wann sollten Sie sie verwenden?

Niko empfiehlt dringend, alle Niko Home Control II-Installationen auf diese Version aufzurüsten, um das korrekte Funktionieren der Installation zu gewährleisten. Ein Upgrade wird insbesondere dann empfohlen, wenn die Installation eine der folgenden Funktionen oder Bug Fixes erfordert:

Neue Funktionen

Im Vergleich zu Version 2.10.1:

 • Energiefunktionen:  

  • API-Support für Daikin-Wärmepumpen, Altherma-Gasheizkessel und Klimaanlagen 
  • Allgemeine Fehlerbehebung

Wie installieren Sie sie?

Wenn Sie die Software zum ersten Mal installieren:

Laden Sie die Software von der Niko-Website herunter.

Entpacken Sie die Datei NikoProgramInstallerMAC-v2.11.1.zip. Sie erhalten 4 Dateien:

 1. README.txt: diese Datei enthält die Installationsanweisungen
 2. dmg-Datei:

  1. Die Installation des Programms beginnt, sobald Sie diese Datei öffnen (befolgen Sie die Schritte auf dem Bildschirm)
  2. Wenn Ihr PC mit dem Internet verbunden ist, schlägt die Software den Download einer neueren Version vor, falls verfügbar. Wir empfehlen, immer die neueste Version zu verwenden, da sie die neuesten Funktionen und Fehlerbehebungen enthält.
 3. NikoTouch2OS-v4.2.5.1.10885.zip und NikoTouch3OS-v4.2.8.4.39.zip:
  1. Diese Dateien werden für die Aktivierung jedes Touchscreens der zweiten (550-20101) oder dritten Generation (550-20102) benötigt. Sie erkennen diese Touchscreens an einem USB-Anschluss unten am Bildschirm. Andere Touchscreens können in einer Niko Home Control II-Installation nicht verwendet werden.
  2. Entpacken Sie diese Datei unter keinen Umständen.
  3. Kopieren Sie die Zip-Datei auf einen leeren FAT32-formatierten USB-Stick. Verwenden Sie unbedingt die Option „Hardware sicher entfernen“, wenn Sie den USB-Stick von einem Windows-PC entfernen.
  4. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss unten am Touchscreen ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Der Touchscreen erkennt automatisch die richtige Zip-Datei und startet das Upgrade.
  5. Spätere Upgrades werden automatisch installiert. Eine aktive Internetverbindung ist erforderlich.

Wenn Sie eine frühere 2.x-Software installiert haben:

 1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer eine aktive Verbindung zum Internet hat.
 2. Öffnen Sie die installierte Programmiersoftware auf Ihrem Computer. Die Software zeigt an, dass eine neue Version verfügbar ist. Bestätigen Sie, dass Sie ein Upgrade durchführen möchten.
 3. Wenn die Programmiersoftware anzeigt, dass ein Upgrade für den vernetzten Controller verfügbar ist, führen Sie bitte dieses Upgrade durch.
 4. (Wenn Sie diese Benachrichtigung nicht erhalten haben, bedeutet dies, dass Ihr Computer noch keine Verbindung zu Ihrem vernetzten Controller hergestellt hat. Schließen Sie die Software und verbinden Sie Ihren Computer mit dem vernetzten Controller. Öffnen Sie die Programmiersoftware erneut. Sie sehen nun das Upgrade für den vernetzten Controller und können es durchführen).
 5. Die Software bestätigt, dass Ihre Installation auf dem neuesten Stand ist.
 6. Wenn Sie einen Touchscreen 550-20102 haben, zeigt dieser Touchscreen auch an, dass ein Upgrade verfügbar ist. Befolgen Sie die Schritte auf dem Bildschirm, um das Upgrade herunterzuladen und zu installieren. Sie benötigen lediglich eine aktive Internetverbindung (das Upgrade erfordert keinen USB-Stick mehr wie das erste Upgrade auf Niko Home Control II). Der Touchscreen 550-20101 muss mit dem USB-Stick nach dem oben beschriebenen Verfahren upgegradet werden.

Warnungen und bekannte Probleme

 • Digital black:
  • Digital black 230V kann nicht als Thermostat verwendet werden. Nur Digital black 24V in Kombination mit einem Heiz-Kühl-Modul oder Schaltmodul (Ref. 550-00103 oder 550-00106), das für elektrische Heizung programmiert ist, unterstützt diese Funktion.
  • Der Temperaturkalibrierungs-Versatz muss in der Anwendung eingestellt werden, um die gemessene Temperatur an die tatsächliche Raumtemperatur anzupassen.
  • Die Verbindung des Digital Black mit Ihrem Wifi-Netzwerk kann bei Netgear Orbi RBR50-Routern fehlschlagen. Für andere Arten und Marken von Routern wurden bisher keine Probleme gemeldet.
  • Das Onboarding von bis zu 20 Digital blacks kann gelegentlich dazu führen, dass die Niko Home-App einfriert. Schließen Sie die App und starten Sie sie neu, um das Problem zu lösen.
  • Geringfügige UI-Probleme in Routinen mit Zwischenzuständen und Textfehlanpassungen.
  • Ausgänge, die mit einem Digital black verkabelt sind, können in einer Anwesenheitssimulation nicht verwendet werden
 • Wenn Sie in einer Niko Home Control-Installation drahtlose Komponenten für die Busverkabelung verwenden, können Sie pro Installation genau eine Easywave-Schnittstelle verwenden. Wählen Sie die USB RF-Schnittstelle (410-000999) oder die Niko Home Control RF-Easywave-Schnittstelle (550-00610).
 • Unvollständiger Überblick über mögliche Feedback-LED-Ergebnisse auf der Wifi-Konfigurationsseite des Smart Hubs.
 • In einigen Ausnahmefällen kann der vernetzte Dimmer für Niko Home Control (für herkömmliche Verkabelung) in den Fehlermodus gehen. Drücken Sie die Taste „MIN DIM LEVEL“, um das Problem zu lösen.
 • Erstellen Sie für jede neue Installation eine neue Programmierdatei. Wir raten davon ab, eine Programmierdatei wiederzuverwenden, die zuvor in einer anderen ähnlichen Installation adressiert und hochgeladen wurde. Dies kann zu einer Neuinstallation führen, die nicht funktioniert.
 • Nach jedem Programmier-Upload in die Installation müssen Sie sich erneut in die Niko Home Control-App einloggen.
 • Melden Sie sich von allen mobilen Geräten und Touchscreens ab, bevor Sie Ihr Passwort auf der Registrierungs-Website ändern.  https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Aktivieren Sie sowohl mobile Daten als auch WLAN auf Ihren mobilen iOS-Geräten und stellen Sie sicher, dass Ihr Akku ausreichend geladen ist. So stellen Sie sicher, dass Sie keine Anrufe von der Video-Außensprechstelle verpassen.. Dieses Problem könnte auftreten, wenn der Energiesparmodus aktiviert ist.
 • Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis alle Touchscreens oder mobilen Geräte nach einem Upload, einem Neustart der Installation oder einem Stromausfall wieder mit der Installation verbunden sind (auch wenn das Gerät einen anderen Status angibt). Die korrekte Funktion dieser Geräte kann erst nach Ablauf der Wartezeit garantiert werden.
 • Das Hochladen und Upgraden kann sowohl über eine kabelgebundene als auch über eine drahtlose Verbindung zwischen dem PC und der Anlage erfolgen. Wir empfehlen jedoch dringend die Verwendung der drahtgebundenen Verbindung, da diese stabiler und sicherer ist.
 • Sichern Sie Ihre Programmierung regelmäßig, um Datenverluste zu vermeiden.
 • Auf der Adressier-Registerkarte kann es bis zu einer Minute dauern, bis eine externe Videoeinheit erkannt wird.
 • Beleuchtungsstromkreise, die bei Aktionen verwendet werden, die von einem Bewegungsmelder gesteuert werden, dürfen nicht bei anderen Aktionen verwendet werden. Dies kann zu unerwünschtem Verhalten führen.
 • Das Verhalten der Feedback-LED der Niko Home Control-Tasten ist immer vordefiniert und kann nicht frei programmiert werden.
 • Der Energiedatenverlauf geht beim Austausch der Steuerung oder eines Energiemoduls verloren.
 • Wenden Sie sich an den Niko-Kundendienst, wenn Sie eine HLK-Schnittstelle in einer bestehenden Installation ersetzen möchten.
 • Entfernen Sie alle zugewiesenen Velux- oder Reynaers-Akteure aus einem Modul, wenn Sie ihre Position ändern möchten. Weisen Sie sie dann ihrer neuen Position im Modul zu.
 • Nach der (Aufhebung der) Gruppierung von Audiolautsprechern oder der Implementierung eines Lautsprecher-Firmware-Updates werden Sie automatisch aus der App ausgeloggt.
 • Die Diagnoseseite zeigt keine analogen Sensordaten an.
 • Die Diagnoseseite zeigt nur den Status des ersten Kanals eines Mehrkanalmoduls an.
 • Drahtloser Bewegungsmelder, Zigbee® erlaubt keine Empfindlichkeitseinstellung.
 • Drahtloser Bewegungsmelder, Zigbee® erlaubt keinen Ausschaltverzögerungswert bei Abwesenheitserkennung (nur 10s).
 • In einem sehr speziellen Fall kann der Touchscreen im Tastaturmodus blockiert werden. Aus- und Wiedereinschalten der Stromversorgung löst das Problem.

Nützliche Informationen

 • Diese Software wird zur Programmierung einer Niko Home Control II-Installation verwendet. Die Software ist, sofern nicht anders angegeben, mit dem vernetzten Controller und dem drahtlosen Smart-Hub sowie mit allen Produkten kompatibel, die zum Zeitpunkt dieser Version zur Niko Home Control-Produktpalette gehören.
 • Um den vernetzten Controller mit dieser Software programmieren zu können, muss er zunächst upgegradet werden. Sobald der Computer mit einer Niko Home Control-Installation verbunden wird, fordert die Programmiersoftware dazu auf, den vernetzten Controller upzugraden. Führen Sie nur Upgrades von Niko Home Control II-Installationen durch. Die Umstellung bestehender Niko Home Control-Installationen ist endgültig und wird von dieser Version noch nicht unterstützt. Die verbleibenden Niko Home Control-Module werden erst dann upgegradet, wenn die Programmierung vollständig abgeschlossen ist und in die Installation hochgeladen wurde.
 • Niko Home Control-Installationen, die mit der Niko Home Control-Programmiersoftware Version 1.x programmiert wurden, müssen nicht angepasst oder upgegradet werden. Die 1.x-Software und die Anwendungen werden weiterhin unterstützt und stehen auch weiterhin für die Programmierung und Wartung bestehender Installationen zur Verfügung. Die Umstellung dieser Installationen wird noch nicht unterstützt.
 • Jede Installation muss auf der Niko-Registrierungswebsite https://mynikohomecontrol.niko.eu mit der MAC-Adresse und der Seriennummer des angeschlossenen Controllers oder drahtlosen Smart Hubs registriert werden. Sie benötigen die bei der Registrierung verwendete E-Mail-Adresse und das Passwort, um die Installation mit mobilen Geräten zu steuern und Energiedaten auf Touchscreens abzurufen. Außerdem benötigen Sie für beide Anwendungen eine aktive Internetverbindung.