Page tree
No Translation available yet

You have English selected as language but this page has not been translated yet. Translate the page or view the content in the default space language below.

Display default

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Sv translation
languagenl

Anchor
troubleapp
troubleapp


Wanneer je de Niko Home app gebruikt

ProbleemVoorgestelde oplossingOorzaak

Tijdens de koppeling ziet het ledgedrag op de Danfoss Zigbee module er als volgt uit: 5x gevolgd door .

Herstel de fabrieksinstellingen van de Danfoss Zigbee module en herstart het volledige onboardingproces.De Zigbee koppeling werd onderbroken.
Tijdens de koppeling blijft de led op de Danfoss Zigbee module uit.Start de onboarding in de Niko Home app voor je de Danfoss Zigbee module aan de draadloze slimme hub koppelt.De onboarding is niet gestart.

Tijdens de koppeling ziet het ledgedrag op de Danfoss Zigbee module er als volgt uit: gedurende 3 minuten, 5x , .

 1. Sluit het onboardingscherm in de Niko Home app.
 2. Controleer de afstand tussen de module en de draadloze slimme hub.
  1. Doe een pingtest.
  2. Zet de toestellen dichter bij elkaar.
  3. Voeg een Zigbee repeater toe.
 3. Neem contact op je HVAC-installateur om de module te vervangen als het probleem niet opgelost is.
 4. Herstart de onboarding als het probleem opgelost is.
De Danfoss Zigbee module en de draadloze slimme hub liggen niet in elkaars bereik. Het bereik in huis is ± 10 m voor Zigbee toestellen. Ga voor meer informatie naar Principe van een Zigbee netwerk.

Tijdens de koppeling ziet het ledgedrag op de Danfoss Zigbee module er als volgt uit: 2 keer per seconde gedurende 30 seconden, 5x ,

 1. Sluit het onboardingscherm in de Niko Home app.
 2. Controleer of de draadloze slimme hub aanstaat. Indien niet, zet je het toestel aan.
 3. Herstel de fabrieksinstellingen op de Danfoss Zigbee module.
 4. Controleer de afstand tussen de module en de draadloze slimme hub.
  1. Doe een pingtest.
  2. Zet de toestellen dichter bij elkaar.
  3. Voeg een Zigbee repeater toe.
 5. Herstart de onboarding als het probleem opgelost is.
De Zigbee koppeling is gestart maar mislukt.

Na de koppeling van de Danfoss Zigbee module en de draadloze slimme hub heb je de onboarding voor een bepaalde reden gestopt. Het ledgedrag ziet er als volgt uit: gedurende 30 s, gevolgd door en uiteindelijk .

Ga op elk moment verder met de procedure door de onboardingschermen in de Niko Home app opnieuw te openen.Handmatige onderbreking van de onboardingprocedure.

Anchor
troublesoftware
troublesoftware


Wanneer je de Niko Home Control programmeersoftware gebruikt

ProbleemVoorgestelde oplossingOorzaak

Tijdens de koppeling ziet het ledgedrag op de Danfoss Zigbee module er als volgt uit: 5x gevolgd door .

Herstel de fabrieksinstellingen van de Danfoss Zigbee module en herstart het volledige adresseringsproces.De Zigbee koppeling werd onderbroken.
Tijdens de koppeling blijft de led op de Danfoss Zigbee module uit.Start de adressering in de Niko Home Control programmeersoftware voor je de Danfoss Zigbee module aan de draadloze slimme hub koppelt.

Tijdens de koppeling ziet het ledgedrag op de Danfoss Zigbee module er als volgt uit: gedurende 3 minuten, 5x , .

 1. Sluit het overzichtsvenster Adresseren in de Niko Home Control programmeersoftware.
 2. Controleer de afstand tussen de module en de draadloze slimme hub.
  1. Doe een pingtest.
  2. Zet de toestellen dichter bij elkaar.
  3. Voeg een Zigbee repeater toe.
 3. Neem contact op je HVAC-installateur om de module te vervangen als het probleem niet opgelost is.
 4. Herstart de adressering wanneer het probleem opgelost is.
De Danfoss Zigbee module en de draadloze slimme hub liggen niet in elkaars bereik.Het bereik in huis is ± 10 m voor Zigbee toestellen. Ga voor meer informatie naar Zigbee®-netwerkprincipes .

Tijdens de koppeling ziet het ledgedrag op de Danfoss Zigbee module er als volgt uit: 2 keer per seconde gedurende 30 seconden, 5x ,

 1. Sluit het overzichtsvenster Adresseren in de Niko Home Control programmeersoftware.
 2. Controleer of de draadloze slimme hub aanstaat. Indien niet, zet je het toestel aan.
 3. Herstel de fabrieksinstellingen op de Danfoss Icon Zigbee module.
 4. Controleer de afstand tussen de module en de draadloze slimme hub.
  1. Doe een pingtest.
  2. Zet de toestellen dichter bij elkaar.
  3. Voeg een Zigbee repeater toe.
 5. Herstart de adressering wanneer het probleem opgelost is.
De Zigbee koppeling is gestart maar mislukt.

Na de koppeling van de Danfoss Zigbee module heb je de onboarding voor een bepaalde reden gestopt. Het ledgedrag ziet er als volgt uit: gedurende 30 s, gevolgd door en uiteindelijk .

Ga op elk moment verder door het overzichtsvenster Adresseren - Bediening en toestellen - opnieuw te openen in de Niko Home Control programmeersoftware.Handmatige onderbreking van de onboardingprocedure.
Je hebt de adressering gestart maar bent vergeten om de generieke verwarmingstoestellen in de Niko Home Control programmeersoftware aan te maken.
 1. Annuleer de adressering.
 2. Maak het toestel aan in het overzichtsvenster Creëren.
 3. Herstart de adressering. Het is niet nodig om de Danfoss module met de draadloze slimme hub te koppelen.

Je hebt de verkeerde thermostaat aan het generieke verwarmingssysteem geadresseerd in de Niko Home Control programmeersoftware.
 1. In de rechterbalk van het overzichtsvenster Adresseren (Bedieningen en toestellen) klik je op het kruisje naast het toestel om het te verwijderen.
 2. Klik op het plusteken van het toestel op het grondplan.
 3. Verander de ingestelde temperatuur op de thermostaat.Anchor
pingtest
pingtest


Doe een pingtest

Je kunt een pingtest enkel uitvoeren als de Danfoss Zigbee module met de draadloze slimme hub gekoppeld is. Als dat nog niet gebeurd is, start de koppeling automatisch als je de pingtest uitvoert.Druk kort op de knop.

De pingtest is in orde als:

 1. De led groen knippert.
 2. De led continu groen brandt gedurende 3 minuten.
 3. De led uitgeschakeld is.

De pingtest in niet in orde als:

 1. De led groen knippert.
 2. De led vijf keer rood knippert.
Sv translation
languagefr

Anchor
troubleapp
troubleapp
Lors de l'utilisation de l’application Niko Home

ProblèmeSolution proposéeCause

Pendant le processus d'appariement, le comportement LED sur le module Danfoss Zigbee est 5x suivi par ..

Procédez à une réinitialisation d'usine du module Danfoss Zigbee et relancez tout le processus d'intégration.Le processus d'appariement Zigbee a été interrompu.
Pendant le processus d'appariement, la LED sur le module Danfoss Zigbee reste éteinte.Lancez le processus d'intégration dans l'application Niko Home avant d'apparier le module Danfoss Zigbee avec le hub intelligent sans fil.Le processus d'intégration n'a pas démarré.

Pendant le processus d'appariement, le comportement LED sur le module Danfoss Zigbee est pendant  pendant 3 min, 5 x  .

 1. Fermez l'écran d'intégration dans l'application Niko Home.
 2. Vérifiez la distance entre le module et le hub intelligent sans fil.
  1. Réalisez un test ping.
  2. Rapprochez les appareils.
  3. Ajoutez un répéteur Zigbee.
 3. Si le problème n'est pas résolu, contactez votre installateur HVAC pour remplacer le module.
 4. Si le problème est résolu, redémarrez le processus d'intégration.
Le module Danfoss Zigbee et le hub intelligent sans fil sont hors de portée. La portée intérieure est d'environ 10 m pour les appareils Zigbee. Pour plus d'informations, voir le principe du réseau Zigbee.

Pendant le processus d'appariement, le comportement LED sur le module Danfoss Zigbee est  2 fois/s pendant 30 s, 5 x  .

 1. Fermez l'écran d'intégration dans l'application Niko Home.
 2. Vérifiez si le hub intelligent sans fil est activé. Si ce n'est pas le cas, activez l'appareil.
 3. Procédez à une réinitialisation d'usine du module Danfoss Zigbee.
 4. Vérifiez la distance entre le module et le hub intelligent sans fil.
  1. Réalisez un test ping.
  2. Rapprochez les appareils.
  3. Ajoutez un répéteur Zigbee.
 5. Si le problème est résolu, redémarrez le processus d'intégration.
L'appariement Zigbee a débuté, mais a échoué.

Vous avez interrompu le processus d'intégration après avoir apparié avec succès le module Danfoss Zigbee et le hub intelligent sans fil. Le comportement LED est pendant 30 s, suivi par et pour finir .

Poursuivez avec le processus à tout moment en rouvrant les écrans d'intégration dans l'application Niko Home.Interruption manuelle du processus d'intégration.

Anchor
troublesoftware
troublesoftware
Lors de l'utilisation du logiciel de programmation Niko Home Control

ProblèmeSolution proposéeCause

Pendant le processus d'appariement, le comportement LED sur le module Danfoss Zigbee est 5x suivi par .

Procédez à une réinitialisation d'usine du module Danfoss Zigbee et relancez tout le processus d'adressage.Le processus d'appariement Zigbee a été interrompu.
Pendant le processus d'appariement, la LED sur le module Danfoss Zigbee reste éteinte.Lancez le processus d'adressage dans le logiciel de programmation Niko Home Control avant d'apparier le module Danfoss Zigbee avec le hub intelligent sans fil.

Pendant le processus d'appariement, le comportement LED sur le module Danfoss Zigbee est  pendant 3 min, 5 x  .

 1. Fermez la fenêtre d'aperçu Adressage dans le logiciel de programmation Niko Home Control.
 2. Vérifiez la distance entre le module et le hub intelligent sans fil.
  1. Réalisez un test ping.
  2. Rapprochez les appareils.
  3. Ajoutez un répéteur Zigbee.
 3. Si le problème n'est pas résolu, contactez votre installateur HVAC pour remplacer le module.
 4. Si le problème est résolu, redémarrez le processus d'adressage.
Le module Danfoss Zigbee et le hub intelligent sans fil sont hors de portée.La portée intérieure est d'environ 10 m pour les appareils Zigbee. Pour plus d'informations, voir le principe du réseau Zigbee .

Pendant le processus d'appariement, le comportement LED sur le module Danfoss Zigbee est  2 fois/s pendant 30 s, 5 x  .

 1. Fermez la fenêtre d'aperçu Adressage dans le logiciel de programmation Niko Home Control.
 2. Vérifiez si le hub intelligent sans fil est activé. Si ce n'est pas le cas, activez l'appareil.
 3. Procédez à une réinitialisation d'usine du module Danfoss Zigbee.
 4. Vérifiez la distance entre le module et le hub intelligent sans fil.
  1. Réalisez un test ping.
  2. Rapprochez les appareils.
  3. Ajoutez un répéteur Zigbee.
 5. Si le problème est résolu, redémarrez le processus d'adressage.
L'appariement Zigbee a débuté, mais a échoué.

Vous avez interrompu le processus d'intégration après avoir apparié avec succès le module Danfoss Zigbee. Le comportement LED est pendant 30 s, suivi par et pour finir .

Poursuivez le processus à tout moment en rouvrant la fenêtre d'aperçu Adressage - Commandes et appareils dans le logiciel de programmation Niko Home Control.Interruption manuelle du processus d'intégration.
Vous avez lancé le processus d'adressage, mais vous avez oublié de créer les appareils de chauffage génériques dans le logiciel de programmation Niko Home Control.
 1. Annulez le processus d'adressage.
 2. Créez l'appareil dans la fenêtre d'aperçu Créer.
 3. Redémarrez le processus d'adressage. L'appariement du module Danfoss et du hub intelligent sans fil n'est pas nécessaire.

Vous avez adressé le mauvais thermostat à l'appareil de chauffage générique dans le logiciel de programmation Niko Home Control.
 1. Dans la barre de droite de la fenêtre d'aperçu Adressage (Commandes et appareils), cliquez sur la croix à côté de l'appareil pour le supprimer.
 2. Cliquez sur le signe plus de l'appareil sur le plan au sol.
 3. Modifiez la température du point de consigne sur le thermostat.Anchor
pingtest
pingtest
Réalisation d'un test ping

Un test ping peut uniquement être exécuté lorsque le module Danfoss Zigbee est déjà apparié avec le hub intelligent sans fil. Si cela n'a pas encore été fait, le processus d'appariement démarre automatiquement lorsque vous exécutez le test ping.Appuyez brièvement sur le bouton.

Le test ping est OK lorsque :

 1. La LED clignote en vert.
 2. La LED est verte en continu pendant 3 min.
 3. La LED est éteinte.

Le test ping n'est pas OK lorsque :

 1. La LED clignote en vert.
 2. La LED clignote rouge 5 fois.