Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Sv translation
languageen

Description

A wall-mounted printed circuit board includes all the electrical and mechanical components required to connect one or several push buttons to the Niko Home Control installation. Niko offers horizontal, vertical, single or multiple wall-mounted printed circuit boards. There are also single wall-mounted printed circuit boards available with base. Choose the type of wall-mounted printed circuit board depending on the number of action buttons required and on a horizontal or vertical assembly and on whether a base is required. The wall-mounted printed circuit board can be easily replaced by a larger one at a later stage if the need arises to expand the installation. This is, however, not possible for the wall-mounted printed circuit board(s) with base.

Order numbers

550-14020: double wall-mounted printed circuit board (centre-to-centre distance 71 mm, horizontal)

550-14021: double wall-mounted printed circuit board (centre-to-centre distance 60 mm, vertical)

550-14027: double wall-mounted printed circuit board (centre-to-centre distance 71 mm, vertical)

550-14030: 3-fold wall-mounted printed circuit board (centre-to-centre distance 71 mm, horizontal)

550-14031: 3-fold wall-mounted printed circuit board (centre-to-centre distance 60 mm, vertical)

550-14037: 3-fold wall-mounted printed circuit board (centre-to-centre distance 71 mm, vertical)

550-14040: 4-fold wall-mounted printed circuit board (centre-to-centre distance 71 mm, horizontal)

550-14090: connection unit for multiple wall-mounted printed circuit boards

550-14110: single wall-mounted printed circuit board with connector

550-14106: simple wall-mounted printed circuit board with base (60 x 71 mm, claw fixing) - available in Belgium

550-14107: simple wall-mounted printed circuit board with base (71 x 71 mm, claw fixing) - available in Austria, Poland, Germany and Slovakia

550-14116: simple wall-mounted printed circuit board with base (60 x 71 mm, screw fixing) - available in France

550-14117: simple wall-mounted printed circuit board with base (71 x 71 mm, screw fixing) - available in The Netherlands, Sweden and Denmark

450-00067: set of claws for wall-mounted printed circuit board

450-00068: set of claws for connection unit

Installation

Connecting single wall-mounted printed circuit boards


The double plug-in connector is used for connecting the bus cable to the wall-mounted printed circuit board and for establishing a connection to the next control element. It has two contacts with two openings each.

To connect single wall-mounted printed circuit boards, you connect the bus using two wires from the bus cable. Connect each wire separately to one of the contacts. Each contact is marked by the letter B.

The wall-mounted printed circuit board is now connected. Use the other opening of the contact to establish a connection to the next control element if required.

Note
 • Strip the wires of the bus cable 9 - 10 mm.
 • A maximum of two wires with a diameter of 0.5 - 1 mm each can be connected per contact.


Connecting multiple wall-mounted printed circuit boards

You need one connection unit for each multiple wall-mounted printed circuit board you wish to connect. Connection units are available separately. The connection unit includes a double plug-in connector, which allows you to connect the bus cable and establish a connection to the next control element.  The double plug-in connector has two contacts with two openings each.

To connect multiple wall-mounted printed circuit boards:

 1. Connect two wires of the bus cable to the contacts of the connection unit.
  The connection unit is now connected. Use the other opening of the contact to establish a connection to the next control element if required.

  Note
  • Strip the wires of the bus cable 9 - 10 mm.
  • A maximum of two wires with a diameter of 0.5 - 1 mm each can be connected per contact.
 2. Remove the transparent tape from the wall-mounted printed circuit board where the connection unit will be mounted. This connection unit is mounted at the level of the flush-mounting box.

 3. Press the connection unit onto the wall-mounted printed circuit board until it clicks into place. Secure the connection unit using two screws.

Mounting instructionsTo mount the wall-mounted printed circuit board, press the unit onto a single flush-mounting box until it clicks into place. Secure using screws.

Use a set of claws if no screw holes are provided in the flush-mounting box. Sets of claws for single and multiple wall-mounted printed circuit boards are available separately.

Secure the sides of larger wall-mounted printed circuit boards onto the wall using the screw holes provided in the wall-mounted printed circuit board.

Use a single wall-mounted printed circuit board with metal base on very uneven walls or in combination with other Niko flush-mounting systems with base. The bases can be clicked together.

Technical data

 • wall-mounted printed circuit board material: epoxy
 • material thickness:1 mm
 • one double connector with plug-in terminals with a capacity of 0.5 to 1 mm each
 • dimensions of the connection unit: 51 x 43 x 22 mm (HxWxD)


Sv translation
languagenl

Beschrijving

Een muurprint omvat alle elektrische en mechanische componenten om één of meerdere drukknoppen aan te sluiten op de Niko Home Control installatie. Er zijn horizontale, verticale, enkelvoudige en meervoudige muurprints.  Er is ook een enkelvoudige muurprint met sokkel. Welke muurprint je kiest, hangt af van het gewenste aantal actieknoppen en, of je ze horizontaal of verticaal monteert en, of je een sokkel nodig hebt. Als je de installatie later moet uitbreiden, hoef je enkel de muurprint te vervangen door een groter exemplaar. Dit is echter niet mogelijk voor de enkelvoudige muurprint met sokkel.

Referentiecodes

550-14020: tweevoudige muurprint (centerafstand 71 mm, horizontaal)

550-14021: tweevoudige muurprint (centerafstand 60 mm, verticaal)

550-14027: tweevoudige muurprint (centerafstand 71 mm, verticaal)

550-14030: drievoudige muurprint (centerafstand 71 mm, horizontaal)

550-14031: drievoudige muurprint (centerafstand 60 mm, verticaal)

550-14037: drievoudige muurprint (centerafstand 71 mm, verticaal)

550-14040: viervoudige muurprint (centerafstand 71 mm, horizontaal)

550-14090: aansluitunit  voor  meervoudige muurprint

550-14110: enkelvoudige muurprint met connector

550-14106: enkelvoudige muurprint met sokkel (60 x 71 mm, klauwbevestiging, België)

550-14117: enkelvoudige muurprint met sokkel (71 x 71 mm, schroefbevestiging, Nederland)

450-00067: klauwenset voor muurprint

450-00068: klauwenset  voor aansluitunit

Installatie

Enkelvoudige  muurprints  aansluiten

De tweevoudige insteekconnector dient om de buskabel aan te sluiten op de muurprint en om door te lussen naar het
volgende bedieningselement. Hij heeft twee contacten met telkens twee openingen.
Om enkelvoudige muurprints aan te sluiten, sluit je de bus aan met twee draden van de buskabel. Verbind elke draad
afzonderlijk met één contact. Elk contact is gemarkeerd met de letter B op de muurprint.

De muurprint is aangesloten. Als je moet doorlussen naar een volgend bedieningselement, gebruik dan de andere opening van het contact.


Note
 • Strip de draden van de buskabel 9 - 10 mm.
 • Per contact mogen maximaal twee draden verbonden worden met een diameter van elk 0,5 - 1 mm.


Meervoudige muurprints aansluiten

Voor elke meervoudige muurprint die je wilt aansluiten, heb je één aansluitunit nodig. Deze zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Op de aansluitunit zit de tweevoudige insteekconnector. Hiermee kun je de buskabel aansluiten en doorlussen naar het volgende bedieningselement. De tweevoudige insteekconnector heeft twee contacten met telkens twee openingen.

Om meervoudige muurprints aan te sluiten:

1    Sluit de twee draden van de buskabel aan op de contacten van de aansluitunit.

De aansluitunit is aangesloten. Als je moet doorlussen naar een volgend bedieningselement, gebruik dan de andere opening van het contact.


Note
 • Strip de draden van de buskabel 9 - 10 mm.
 • Per contact mogen maximaal twee draden verbonden worden met een diameter van elk 0,5 - 1 mm.


2    Verwijder de doorschijnende tape van de muurprint waar je de aansluitunit wilt. Deze aansluitunit bevestig je ter hoogte van de inbouwdoos.

3    Klik de aansluitunit op de muurprint. Bevestig hem met twee schroeven.

Bevestiging


Om muurprints te bevestigen, klik je de muurprint vast op een enkelvoudige inbouwdoos met schroefbevestiging en schroef je deze vast.

Als de inbouwdoos geen schroefbevestiging heeft, gebruik dan een klauwenset. Klauwensets voor enkel- en meervoudige muurprints zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

Als je met grote muurprints werkt, schroef dan de zijkanten van de muurprint vast tegen de muur. Hiervoor zijn schroefgaten voorzien in de muurprint.

Als je op erg oneffen muren werkt of in combinatie met andere Niko inbouwmechanismen met sokkel, gebruik dan een enkelvoudige muurprint met metalen sokkel. Je kunt de sokkels samenklikken.

Technische gegevens

 • materiaal van de muurprints: epoxy
 • materiaaldikte: 1 mm
 • één tweevoudige connector met insteekklemmen met een capaciteit van elk 0,5 - 1 mm
 • afmetingen van de aansluitunit: 51 x 43 x 22 mm (HxBxD)
Sv translation
languagefr

Description

Une platine murale contient tous les composants électriques et mécaniques nécessaires pour raccorder un ou plusieurs boutons-poussoirs à l'installation Niko Home Control. Il existe des platines murales horizontales, verticales, simples et multiples. Il existe aussi une platine murale simple avec socle. La platine murale dont vous avez besoin dépend du nombre de boutons d'action que vous souhaitez et du montage (horizontal ou vertical) que vous choisissez et si tu as besoin d’un socle. Si vous devez étendre l'installation ultérieurement, il vous suffit de remplacer la platine murale par un modèle de plus grandes dimensions. Ce n’est pas possible pour une platine murale simple avec socle.

Références

550-14020 : platine murale double (entraxe 71 mm, horizontale)

550-14021 : platine murale double (entraxe 60 mm, verticale)

550-14027 : platine murale double (entraxe 71 mm, verticale)

550-14030 : platine murale triple (entraxe 71 mm, horizontale)

550-14031 : platine murale triple (entraxe 60 mm, verticale)

550-14037 : platine murale triple (entraxe 71 mm, verticale)

550-14040 : platine murale quadruple (entraxe 71 mm, horizontale)

550-14090 : unité de raccordement pour platine murale multiple

550-14110 : platine murale simple avec connecteur

550-14106 : platine murale simple avec socle (60 x 71 mm, fixation par griffes, Belgique)

550-14116 : platine murale simple avec socle (60 x 71 mm, fixation par vis, France)

450-00067 : jeu de griffes pour platine murale

450-00068 : jeu de griffes pour unité de raccordement

Installation

Raccorder une platine murale simple


Le connecteur à broches double sert à raccorder le câble bus à la platine murale et à repiquer vers l'élément de commande suivant. Il possède deux contacts dotés, chacun, de deux ouvertures.

Pour raccorder une platine murale simple, raccordez le bus aux deux fils du câble bus. Raccordez chaque fil séparément à un contact. Chaque contact est indiqué par la lettre B sur la platine murale.

La platine murale est raccordée. Si vous devez repiquer vers un élément de commande suivant, utilisez l'autre ouverture du contact.

Note
 • Dénudez les fils du câble bus sur une longueur de 9 à 10 mm.
 • Par contact, vous ne pouvez raccorder que deux fils d'un diamètre de 0,5 à 1 mm chacun, au maximum.


Raccorder une platine murale multiple

Vous avez besoin d'une unité de raccordement pour chaque platine murale multiple que vous souhaitez raccorder. Celle-ci est disponible séparément. L'unité de raccordement comporte un connecteur à broches double. Vous pouvez y raccorder le câble bus et repiquer vers l'élément de commande suivant. Le connecteur à broches double possède deux contacts dotés, chacun, de deux ouvertures.

Pour raccorder une platine murale multiple :

 1. Raccordez les deux fils du câble bus aux contacts de l'unité de raccordement.
  L'unité de raccordement est raccordée. Si vous devez repiquer vers un élément de commande suivant, utilisez l'autre ouverture du contact.

  Note
  • Dénudez les fils du câble bus sur une longueur de 9 à 10 mm.
  • Par contact, vous ne pouvez raccorder que deux fils d'un diamètre de 0,5 à 1 mm chacun, au maximum.
 2. Retirez l'adhésif transparent de la platine murale à laquelle vous souhaitez raccorder l'unité de raccordement.
  Fixez cette unité de raccordement à hauteur de la boîte d'encastrement.
 3. Encliquetez l'unité de raccordement sur la platine murale. Fixez-la à l'aide de deux vis.

Fixation

Pour fixer la platine murale, encliquetez-la sur une boîte d'encastrement simple munie d'une fixation par vis et vissez-la.

Si la boîte d'encastrement ne possède pas de fixation par vis, utilisez un jeu de griffes. Les jeux de griffes pour platines murales simples et multiples sont disponibles séparément.

Si vous installez une platine murale de grandes dimensions, vissez-en les côtés sur le mur. Des logements de vis sont prévus à cet effet dans la platine murale.

Si vous travaillez sur un mur à la surface très inégale ou en combinaison avec d'autres mécanismes à encastrer avec socle Niko, utilisez une platine murale simple munie d'un socle métallique. Vous pourrez encliqueter les socles.

Données techniques

 • matériau des platines murales : époxy
 • épaisseur du matériau : 1 mm
 • un connecteur double avec bornes à fiches, d'une capacité de 0,5 à 1 mm chacune
 • dimensions de l'unité de raccordement : 51 x 43 x 22 mm (HxlxP)


Sv translation
languagesk

Opis

Nástenná doska s plošnými spojmi zahŕňa všetky elektrické a mechanické komponenty potrebné na pripojenie jedného alebo viacerých tlačidiel na inštaláciu Niko Home Control. Spoločnosť Niko ponúka vodorovné, zvislé, jednoduché alebo viacnásobné nástenné dosky s plošnými spojmi. Takisto sú dostupné jedo-násobné nástenné montážne dosky s plošnými spojmi aj s prístrojovým spodkom (možnosť zakúpiť jednu alebo viaceré). Vyberte si typ nástennej montážnej dosky s plošnými spojmi podľa počtu potrebných zbernicových tlačidiel pre vodorovnú alebo zvislú montáž a podľa toho, či potrebujete prístrojový spodok.Neskôr je možné nástennú dosku s plošnými spojmi ľahko vymeniť za väčšiu, ak bude potrebné rozšíriť inštaláciu. Toto však nie je možné pri nástenných montážnych doskách s plošnými spojmi s prístrojovým spodkom.

Katalógové čísla

550-14020: dvojnásobná nástenná doska s plošnými spojmi (stredová vzdialenosť 71 mm, vodorovná)

550-14021: dvojnásobná nástenná doska s plošnými spojmi (stredová vzdialenosť 60 mm, zvislá)

550-14027: dvojnásobná nástenná doska s plošnými spojmi (stredová vzdialenosť 71 mm, zvislá)

550-14030: 3-násobná nástenná doska s plošnými spojmi (stredová vzdialenosť 71 mm, vodorovná)

550-14031: 3-násobná nástenná doska s plošnými spojmi (stredová vzdialenosť 60 mm, zvislá)

550-14037: 3-násobná nástenná doska s plošnými spojmi (stredová vzdialenosť 71 mm, zvislá)

550-14040: 4-násobná nástenná doska s plošnými spojmi (stredová vzdialenosť 71 mm, vodorovná)

550-14090: pripojovacia jednotka pre viaceré nástenné dosky s plošnými spojmi

550-14110: jednoduchá nástenná doska s plošnými spojmi a s konektorom

550-14107: jednoduchá nástenná doska s plošnými spojmi a s prístrojovým spodkom (71 x 71 mm, rozperkami)

450-00067: sada rozperiek pre nástenné dosky s plošnými spojmi

450-00068: sada rozperiek pre pripojovaciu jednotku

Inštalácia

Pripojenie jednoduchej nástennej dosky s plošnými spojmi


Dvojitý zásuvný konektor sa používa na pripojenie kábla zbernice na nástennú dosku s plošnými spojmi a na vytvorenie spojenia s ďalším ovládacím prvkom. Má dva kontakty pričom na každom sú dva otvory.

Na pripojenie jednoduchých dosiek s plošnými spojmi pripojíte zbernicu pomocou dvoch vodičov z kábla zbernice. Pripojte každý vodič samostatne na jeden z kontaktov. Každý kontakt je označený písmenom B.

Nástenná doska s plošnými spojmi je teraz pripojená. V prípade potreby použite ďalší otvor kontaktu pre vytvorenie pripojenia k ďalšiemu ovládaciemu prvku.

Note
 • Vodiče zbernice odizolujte na 9 - 10 mm.
 • Na jeden kontakt môžu byť pripojené maximálne dva vodiče, každý s priemerom 0,5 - 1 mm.


Pripojenie viacerých nástenných dosiek s plošnými spojmi

Na každú dosku s plošnými spojmi montovanú na stenu, ktorú chcete pripojiť, potrebujete jednu pripojovaciu jednotku. Pripojovacie jednotky sú dostupné samostatne. Pripojovacia jednotka obsahuje dvojitý zásuvný konektor, ktorý umožňuje pripojiť kábel zbernice a nadviazať spojenie s ďalším ovládacím prvkom.  Dvojitý zásuvný konektor má dva kontakty pričom sú na každom dva otvory.

Pre pripojenie viacerých nástenných dosiek s plošnými spojmi

 1. Pripojte dva vodiče zbernicového kábla ku kontaktom na pripojovacej jednotke.
  Pripojovacia jednotka je teraz pripojená. V prípade potreby použite ďalší otvor kontaktu pre vytvorenie pripojenia k ďalšiemu ovládaciemu prvku.

  Note
  • Vodiče zbernice odizolujte na 9 - 10 mm.
  • Na jeden kontakt môžu byť pripojené maximálne dva vodiče, každý s priemerom 0,5 - 1 mm.
 2. Z nástennej dosky s plošnými spojmi odstráňte priehľadnú pásku na tom mieste, kde má byť namontovaná pripojovacia jednotka. Táto pripojovacia jednotka sa montuje na úroveň zapustenej montážnej krabice.

 3. Pripojovaciu jednotku zatlačte na nástennú dosku s plošnými spojmi, až kým nezacvakne na miesto. Pripojenie zaistite pomocou dvoch skrutiek.

Montážne pokyny

Ak chcete namontovať nástennú dosku s plošnými spojmi, zatlačte ju na jednoduchú zapustenú montážnu krabicu, až kým nezacvakne na miesto. Zaistite ju pomocou skrutiek.

Ak nie sú v zapustenej montážnej krabici žiadne otvory na skrutky, použite na pripevnenie sadu rozperiek. Sady rozperiek pre jednu a viaceré nástenné dosky s plošnými spojmi sú dostupné samostatne.

Väčšie nástenné dosky s plošnými spojmi pripevníte na stenu pomocou otvorov na skrutky, ktoré sú vyhotovené v nástennej doske s plošnými spojmi.

Na veľmi nerovných stenách alebo spolu s inými zapustenými prístrojmi od spoločnosti Niko použite jednoduchú nástennú montážnu dosku s plošnými spojmi a s kovovým  rámom . Prístrojové spodky sa dajú zacvaknúť dohromady.

Technické údaje

 • materiál nástennej dosky s plošnými spojmi: epoxid
 • hrúbka materiálu: 1 mm
 • jeden dvojitý konektor so zásuvnými svorkami s kapacitou 0,5 až 1 mm
 • Rozmery pripojovacej jednotky: 51 x 43 x 22 mm (V x Š x H)


Sv translation
languageda

Beskrivelse

Et vægmonteret busprint indeholder alle de elektriske og mekaniske komponenter, der kræves for at tilslutte et eller flere tryk til Niko Home Control installationen. Niko tilbyder horisontale, vertikale, enkelte eller flerdobbelte vægmonterede busprint. Der er også enkelt vægmonteret busprint tilgængelig med monteringsunderlag. Vælg typen af vægmonteret busprint på grundlag af det antal programmeringstryk, der skal bruges, om det er en vandret eller lodret montage, og  om der er behov for monteringsunderlag.

Bestillingsnumre

550-14020: Dobbelt vægmonteret busprint (centerafstand 71 mm, vandret)

550-14021: Dobbelt vægmonteret busprint (centerafstand 60 mm, lodret)

550-14027: Dobbelt vægmonteret busprint (centerafstand 71 mm, lodret)

550-14030: 3-dobbelt vægmonteret busprint (centerafstand 71 mm, vandret)

550-14031: 3-dobbelt vægmonteret busprint (centerafstand 60 mm, lodret)

550-14037: 3-dobbelt vægmonteret busprint (centerafstand 71 mm, lodret)

550-14040: 4-dobbelt vægmonteret busprint (centerafstand 71 mm, vandret)

550-14090: Forbindelsesenhed til flerdobbelte vægmonterede busprint

550-14110: Enkelt vægmonteret busprint med stikforbindelse

550-14117: Enkelt vægmonteret busprint med monteringsunderlag (71 x 71 mm,med skruefastgørelse)

450-00067: Gribersæt til vægmonteret busprint

450-00068: Gribersæt til forbindelsesenhed

Installation

Tilslutning af et enkelt vægmonteret busprint


Den dobbelte stikforbindelse bruges til at forbinde buskablet til det vægmonterede busprint og til at etablere forbindelse til det næste betjeningselement. Der er to kontakter, hver med to åbninger.

For at tilslutte enkelte, vægmonterede busprint tilsluttes bussen ved at hjælp af to ledninger fra buskablet. Tilslut hver ledning separat til én af kontakterne. Hver kontakt er markeret med bogstavet B.

Det vægmonterede busprint er nu tilsluttet. Brug, om nødvendigt, den anden åbning på kontakten til at etablere forbindelse til det næste betjeningselement.

Note
 • Blotlæg lederne på buskablet 9 - 10 mm.
 • Der kan maksimalt tilsluttes to ledere med en diameter på 0.5 - 1 mm hver pr. kontakt.


Tilslutning af flere vægmonterede busprint

Der er brug for en tilslutningsenhed til hver vægmonteret flerdobbelt busprint, der ønskes tilsluttet. Forbindelsesenheder fås separat. Forbindelsesenheden indeholder en dobbelt stikforbindelse, som gør det muligt at tilslutte buskablet og etablere en forbindelse til det næste betjeningselement.  Det dobbelte plug-in stik har to kontakter med to åbninger hver.

Tilslutning af flerdobbelte vægmonterede busprint:

 1. Tilslut buskablets to ledninger på kontakterne i stikforbindelsen.
  Stikforbindelsen er nu tilsluttet. Brug, om nødvendigt, den anden åbning på kontakten til at etablere forbindelse til det næste betjeningselement.

  Note
  • Blotlæg lederne på buskablet 9 - 10 mm.
  • Der kan maksimalt tilsluttes to ledere med en diameter på 0.5 - 1 mm hver pr. kontakt.
 2. Fjern det transparente tape fra det vægmonterede busprint, hvor stikforbindelsen skal monteres. Denne stikforbindelse monteres på niveau med indbygningsdåsen.

 3. Tryk stikforbindelsen på det vægmonterede busprint, indtil den klikker på plads. Fastgør stikforbindelsen med to skruer.

MonteringsvejledningMonter det vægmonterede busprint ved at trykke det på en enkelt indbygningsdåse, indtil den klikker på plads. Fastgør det med skruer.

Brug et gribersæt, hvis der ikke er skruehuller i indbygningsdåsen. Gribersæt til enkelt og flerdobbelte vægmonterede busprint fås separat.

Fastgør store vægmonterede busprint på væggen, brug de skruehuller, der er i busprintet.

Brug et enkelt vægmonteret busprint med metal monteringsunderlag på meget ujævne vægge ellersammen med andre Niko planforsænkede systemer med monteringsunderlag. Monteringsunderlagene kan klikkes sammen.

Tekniske data

 • Vægmonteret busprint-materiale: epoxy
 • Materialetykkelse: 1 mm
 • En dobbelt forbindelse med plug-in terminaler med kapacitet på 0.5 - 1 mm hver
 • Dimensioner stikforbindelse: 51 x 43 x 22 mm (HxBxD)


Sv translation
languagesv

Beskrivning

En brytarinsats inkluderar alla elektriska och mekaniska komponenter som krävs för att ansluta en eller flera tryckknappar till Niko Home Control-installationen. Niko erbjuder horisontella, vertikala, enkla eller multipla väggmonterade brytarinsatser. Det finns också enkla väggmonterade brytarinsatser/en enkel väggmonterad brytarinsats med bas.Välj typ av väggmonterad brytarinsats med utgångspunkt från antalet åtgärdsknappar som krävs, ifall enheten ska monteras horisontellt eller vertikalt och ifall det behövs en bas eller inte. Den väggmonterade brytarinsatsen kan enkelt bytas mot en större senare om installationen behöver utökas. Det här är emellertid inte möjligt när det gäller den väggmonterade brytarinsatsen/de väggmonterade brytarinsatserna med bas.

Beställningsnummer

550-14020: dubbel väggmonterad brytarinsats (avstånd mittpunkt-till-mittpunkt 71 mm, horisonellt)

550-14021: dubbel väggmonterad brytarinsats (avstånd mittpunkt-till-mittpunkt 60 mm, vertikalt)

550-14027: dubbel väggmonterad brytarinsats (avstånd mittpunkt-till-mittpunkt 71 mm, vertikalt)

550-14030: trefaldig väggmonterad brytarinsats (avstånd mittpunkt-till-mittpunkt 71 mm, horisonellt)

550-14031: trefaldig väggmonterad brytarinsats (avstånd mittpunkt-till-mittpunkt 60 mm, vertikalt)

550-14037: trefaldig väggmonterad brytarinsats (avstånd mittpunkt-till-mittpunkt 71 mm, vertikalt)

550-14040: fyrfaldig väggmonterad brytarinsats (avstånd mittpunkt-till-mittpunkt 71 mm, horisonellt)

550-14090: anslutningsenhet för flera väggmonterade brytarinsatser

550-14110: enkel väggmonterad brytarinsats med bussanslutning

550-14117: enkel väggmonterad brytarinsats med bas (71 x 71 mm, skruvfixering)

450-00067: set med klor för väggmonterad brytarinsats

450-00068: set med klor för anslutningsenhet

Installation

Anslutning av enkla väggmonterade brytarinsatser


Det dubbla anslutningsdonet används för att ansluta busskabeln till den väggmonterade brytarinsatsen och för att upprätta en anslutning till nästa kontrollelement. Det har två kontakter med vardera två öppningar.

För att ansluta enkla väggmonterade brytarinsatser ansluter du bussen med två trådar från busskabeln. Anslut varje tråd separat till en av kontakterna. Varje kontakt är märkt med bokstaven B.

Den väggmonterade brytarinsatsen är nu ansluten. Använd vid behov kontaktens andra öppning för att upprätta en anslutning till nästa kontrollelement.

Note
 • Skala busskabelns trådar 9–10 mm.
 • Högst två trådar med en diameter på 0,5–1 mm vardera kan anslutas per kontakt.


Anslutning av multipla väggmonterade brytarinsatser

Du behöver en anslutningsenhet för varje multipel väggmonterad brytarinsats som ska anslutas. Anslutningsenheter tillhandahålls separat. Anslutningsenheten inkluderar ett dubbelt anslutningsdon som gör att du kan ansluta busskabeln och upprätta en anslutning till nästa kontrollelement.  Det dubbla anslutningsdonet har två kontakter med två öppningar var.

Anslut multipla väggmonterade brytarinsatser:

 1. Anslut två av busskabelns trådar till anslutningsenhetens kontakter.
  Anslutningsenheten är nu ansluten. Använd vid behov kontaktens andra öppning för att upprätta en anslutning till nästa kontrollelement.

  Note
  • Skala busskabelns trådar 9–10 mm.
  • Högst två trådar med en diameter på 0,5–1 mm vardera kan anslutas per kontakt.
 2. Ta bort den transparenta tejpen från brytarinsatsen där anslutningsenheten ska monteras. Denna anslutningsenhet monteras i nivå med infällnadsdosan.

 3. Tryck fast anslutningsenheten på brytarinsatsen tills den klickar på plats. Sätt fast anslutningsenheten med två skruvar.

MonteringsanvisningarMontera den väggmonterade brytarinsatsen genom att trycka fast enheten på en enstaka infällnadsdosa tills den klickar på plats. Sätt fast den med skruvar.

Använd en uppsättning klor om det inte finns några skruvhål i infällnadsdosan. Set med klor för enskilda och multipla väggmonterade brytarinsatser finns tillgängliga separat.

Fäst sidorna hos större brytarinsatser på väggen med hjälp av skruvhålen på brytarinsatsen.

Använd en enkel väggmonterad brytarinsats med metallbas på väldigt ojämna väggar eller i kombination med andra infällda Niko-system med bas. Baserna kan klickas ihop.

Tekniska data

 • material i väggmonterat kretskort: epoxy
 • materialtjocklek:1 mm
 • ett dubbelt anslutningsdon med instickskontakter med en kapacitet på 0,5 till 1 mm vardera
 • mått för anslutningsenheten: 51 x 43 x 22 mm (HxBxD)