Page tree
No Translation available yet

You have English selected as language but this page has not been translated yet. Translate the page or view the content in the default space language below.

Display default

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Sv translation
languagenl

Beschrijving

Beslis je om een ander type lamp te gebruiken, vergeet dan ook niet de dimmodule in de schakelkast opnieuw in te stellen.

Met deze dimmodule kun je de volgende types lampen dimmen:

 • gloeilampen
 • 230V-halogeenlampen
 • 12V-halogeenlampen met een elektronische transformator
 • 12V-halogeenlampen met een gewikkelde transformator
 • dimbare ledlampen
 • dimbare  spaarlampen (CFLi)

Toegelaten  belastingen

Volgende tabel geeft een overzicht van de maximale belasting die toegelaten is per lamptype bij een omgevingstemperatuur van 45 °C.


CFLi*dimbare ledlamp*

Min.

5 W

5 W

20 W

5 W

5 W

Max.

400 W

400 W

400 W

200 W

200 W

*  Maximaal 10 lampen aansluiten.


Dimmodule  instellen  volgens  type lamp

Het type lamp dat je wilt dimmen, stel je manueel in op de dimmodule, meer bepaald op het kanaal (1 of 2) waarop die lamp aangesloten is. De instelling gebeurt met de dipswitches vooraan op de dimmodule die meestal onderaan in de schakelkast geïnstalleerd is. Raadpleeg onderstaand schema voor de juiste instelling van de dipswitches per lamptype.

  

 

Gloeilamp – faseafsnijding

Halogeenlamp met elektronische transformator – faseafsnijding

 

Halogeenlamp met gewikkelde transformator – faseaansnijding

led 1

Dimbare ledlamp – faseafsnijdingg

led 2

Dimbare ledlamp – faseaansnijding

CFLi1

Dimbare spaarlamp – faseafsnijding (*)

CFLi2

Dimbare spaarlamp – faseaansnijding (*)

led 3

Dimbare ledlamp – faseafsnijding (*)

led 4

Dimbare ledlamp – faseaansnijding (*)


We geven hieronder een voorbeeld van de voor- en nadelen van de laatste twee opties:

 

Profiel

 

Voordeel

 

 

 

Nadelen

Gloeilamp of halogeenlamp met elektronische   transformator.

 

led 3 of led 4.

De lamp gaat niet   kort fel branden   na het aan-   schakelen.

De lamp kan   tot op haar   minimumniveauge- dimd worden.

 • De lamp kan niet tot op haar minimumniveau gedimd worden;
 •   In bepaalde gevallen is het   verschil in;

lichtoutput  dat je kan   bereiken, beperkt.

 

De lamp gaat kort fel branden na het aanschake- len indien er een   lage dimstand   gekozen werd.

Schakel de dimmer uit en aan na het instellen van het minimumniveau. Brandt de lamp niet, selecteer dan een lampprofiel met

boostfunctie (CFLi1, CFLi2, led 3 of led 4).

Minimumniveau instellen

Om het (optimale) maximumbereik van elke lamp te behalen, kan het minimumvniveau bijgesteld worden. Gebruik een schroe- vendraaier om het minimumniveau manueel in te stellen. Draai de potentiometer naar rechts om het niveau te verhogen. Draai naar links om het niveau te verlagen. Raadpleeg volgend schema.

 1. Schakel het licht in op zijn minimale lichtsterkte.
 2. Pas de lichtsterkte aan:

  Lichtsterkte

  Actie

  Je bent tevreden met de minimale lichtsterkte.

  Je hoeft niets te wijzigen op de dimmodule in de schakelkast.

   

  De lamp brandt   te fel: de   minimale lichtsterkte ligt te hoog.

  Draai de potentiometer vooraan op de module   met een schroeven- draaier naar links om de lichtsterkte te verlagen. Stop   tot net voordat de lamp begint   te knipperen of uitgaat.

  De lamp knippert   of brandt niet: de   minimale lichtsterkte ligt te laag.

  Draai de potentiometer bij elk kanaal   vooraan op de module   met een schroevendraaier naar   rechts om de lichtsterkte te verhogen.

Volgend schema vat deze drie mogelijkheden samen.

Action

Control


Conclusion


Action

Control

Dimmen tot MINIMUMNIVEAU


Brandt op minimaal niveauVMinimum dimniveau OK  

/Brandt nog te felXMinimum dimniveau te hoog

MIN/MAX

Brandt niet of flikkert

XMinimum dimniveau te laag


...