Skip to main content
Skip table of contents

Voorgeprogrammeerd weekprogramma of temperatuurniveau kiezen

De vaste temperatuurniveaus zijn als volgt voorgeprogrammeerd:


DAG

21°C

NACHT

16°C

ECO

18°C

KOEL

24°C

UIT

7°C


De weekprogramma’s zijn als volgt voorgeprogrammeerd:


PROG1weekdag

06:00 => 08:00 DAG

08:00 => 16:00 NACHT
16:00 => 18:00 ECO
18:00 => 22:00 DAG
22:00 => 06:00 NACHT
weekend08:00 => 22:00 DAG
22:00 => 08:00 NACHT
PROG2weekdag08:00 => 22:00 DAG
22:00 => 08:00 NACHT
weekend16:00 => 19:00 KOEL
19:00 => 16:00 UIT
PROG3weekdag16:00 => 19:00 KOEL
19:00 => 16:00 UIT
weekend10:00 => 19:00 KOEL
19:00 => 10:00 UIT

1. Raak een van de toetsen aan om het display te doen oplichten, indien nodig. Het startscherm verschijnt.

2. Druk op de middelste toets om het menu met weekprogramma’s en temperatuurniveaus te openen. Volgend scherm verschijnt.

De installateur bepaalt de taal tijdens de programmering van de installatie. Je kunt deze instelling hier niet aanpassen.
3. Druk op de bovenste of de onderste toets om het gewenste weekprogramma of tem- peratuurniveau te selecteren.

4. Druk op de middelste toets om je keuze te bevestigen. Je keert automatisch terug naar het startscherm, waarin ook het geselecteerde week- programma of temperatuurniveau  verschijnt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.