Skip to main content
Skip table of contents

Remeha - Bekabelde verbinding - Verwarming/koeling in multizone

Wat heb je nodig?


Samengevat

Extra informatie

Algemeen

Er is extra elektrische bekabeling nodig.Je Niko Home Control installatie voldoet aan de volgende vereisten:

 • Je installatie heeft een connected controller II.

 • Je installatie is geconfigureerd met de meest recente programmeersoftware (versie 2.17 of hoger).

Je hebt het volgende nodig als je de thermostaatbediening voor meerdere zones van Niko Home Control wilt gebruiken:

 • een schakelmodule voor Niko Home Controle (550-00103 of 550-00106) met één vrije uitgang

 • een digitale potentiaalvrije sensormodule voor Niko Home Control (550-00210) met minstens één vrije ingang

 • een verwarmings- of koelingsmodule voor Niko Home Control (550-00150) (per vier zones is een extra module nodig)

 • één thermostaat per zone:

  • een Digital black, 24 V (550-1800X)

  • een drukknop met led(s) en comfortsensoren

Logo Viessmann

Je partnersysteem voldoet aan de volgende vereisten:

 • Het is een Remeha warmtepompsysteem met:

  • enkel verwarming

  • verwarming/koeling

 • Je systeem heeft een buffertank

Het X1-uitgangscontact op het SCB-01-bord geeft aan of de verwarmings/koelingsmode actief is

Het R-Bus-ingangscontact op de EHC-05 Neptuna PCB wordt gebruikt voor verwarming/koeling op aanvraag.

Bekabelingsschema voor verwarming/koeling in multizone

De onderstaande tabel laat je zien hoe je Niko Home Control met je Remeha systeem kunt gebruiken en Niko routines kunt inschakelen.

Installatie van Niko Home Control

Bekabelingsschema

Een Niko routine met een partner inschakelen

Verwarming/koeling in multizone –
De omschakeling tussen verwarming en koeling wordt gestart door het partnersysteem
(pompsturing niet nodig)

EHC-05 Neptuna PCB:

Wiring diagram Remeha

SCB-01-bord:

Wiring diagram Remeha

De R-Bus-ingang op de X12-connector van de EHC-05 Neptuna PCB wordt gebruikt voor verwarming/koeling op aanvraag. Je moet de twee ingangen van die R-Bus aansluiten op de H/C-uitgang en common van de NHC HVAC-module

Het X1-uitgangscontact op het SCB-01-bord geeft aan of de verwarmings/koelingsmode actief is. Je dient de uitgangen NO en Common van het X1-contact aan te sluiten op een ingang en common van de NHC digitale potentiaalvrije sensormodule

Verwarming/koeling in multizone met zoneventielen kan enkel plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:

 • De warmtepomp heeft een parallel aangesloten buffertank en een extra bypass-circuit.

 • De warmtepomp houdt enkel rekening met de weersafhankelijke sturing, het klokprogramma (of handmatig) en aanvoertemperatuur T0.

 • Afhankelijk van het weer kiest de warmtepomp voor verwarming of koeling. De Niko Home Control thermostaten moeten in de relevante modus gedwongen/geblokkeerd worden via de Niko Home Control digitale ingangsmodule aangesloten op uitgang X1.

  • Ingang gesloten = koeling

  • Ingang open = verwarming

HVAC-programmeervoorbeelden vind je in de Niko Home Control programmeervoorbeelden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.