Skip to main content
Skip table of contents

NIBE - Bekabelde verbinding - Verwarming/koeling in multizone

Wat heb je nodig?


Samengevat

Extra informatie

Algemeen

 • Er is extra elektrische bekabeling nodig.Je Niko Home Control installatie voldoet aan de volgende vereisten:

 • Je installatie heeft een connected controller II.

 • Je installatie is geconfigureerd met de meest recente programmeersoftware (versie 2.17 of hoger).

Je hebt het volgende nodig als je de thermostaatbediening voor meerdere zones van Niko Home Control wilt gebruiken:

 • een schakelmodule voor Niko Home Control ( 550-00103 of 550-00106 ) met minstens één vrije uitgang

 • een digitale potentiaalvrije sensormodule voor Niko Home Control ( 550-00210 ) met minstens één vrije ingang

 • een verwarmings- of koelingsmodule voor Niko Home Control ( 550-00150 ) (per vier zones is een extra module nodig)

 • één thermostaat per zone:

  • een Digital black, 24 V ( 550-1800X )

  • een drukknop met led(s) en comfortsensoren

Je partnersysteem voldoet aan de volgende vereisten:

 • Je hebt een NIBE warmtepompsysteem van de F- of S-serie.

Het partnersysteem moet geconfigureerd worden om het contact voor verwarming/koeling correct te gebruiken.


Bekabelingsschema's voor verwarming/koeling in multizone

De onderstaande tabel laat je zien welke mogelijkheden je hebt om Niko Home Control met je NIBE systeem te gebruiken en Niko routines (solar en peak mode) in te schakelen.

Installatie van Niko Home Control

Bekabelingsschema

Hulpuitgangen per warmtepomptype

Een Niko routine met een partner inschakelen

Enkel verwarming in multizone
( pompsturing niet nodig )

Type water/water-warmtepompHulpuitgang
 • S1255-S1255PC (S-serie)
 • S1155-S1155PC (S-serie)
 • F1145-F1245-F1155-F1255-F1253 (F-serie)
 • F1345 (2.0) - 1355 (F-serie)
 • AA2-X28+29 (3-11)
 • AA2-X28+29 (3-11)
 • AA3-X6 (9-18)
 • AA3-X6 (9-14)
Type lucht/water-warmtepompHulpuitgang
 • VVM S320 (S-serie)
 • VVM 225 (F-serie)
 • VVM 310 (F-serie)
 • VVM 320 (F-serie)
 • VVM 500 (F-serie)
 • BA-SVM 10-200 (F-serie)
 • SHB 10 (F-serie)
 • AA2-X28+29 (3-11)
 • AA3-X6 (9-18)
 • AA3-X6 (9-18)
 • AA3-X6 (9-18)
 • AA3-X6 (9-18)
 • AA3-X6 (9-14)
 • AA3-X6 (9-14)
Type stuurmoduleHulpuitgang
 • SMO S40 (S-serie)
 • SMO 20 (F-serie)
 • SMO 40 (F-serie)
AA100-X10+X11 (7-12)
X2 (11-18)
AA3-X6 (11-14) + X2 (1-4)

Wijs via de stuurmodule één hulpuitgang toe voor de afgifte van verwarming:

 • F-serie: via menu 5.4

 • S-serie: via menu 7.4

Stel de warmtepomp in op de automatische modus om deze opstelling mogelijk te maken:

 • F-serie: via menu 4.9.2

 • S-serie: via menu 4.1

 • Er is geen directe verbinding met de warmtepomp nodig.

 • Er is enkel aansturing met zoneventiel nodig.                                   Verwarming /koeling in multizone
De omschakeling tussen verwarming en koeling wordt gestart door het partnersysteem
(pompsturing niet nodig)

Type water/water-warmtepompHulpuitgang
 • S1255-S1255PC (S-serie)
 • S1155-S1155PC (S-serie)
 • F1145-F1245-F1155-F1255-F1253 (F-serie)
 • F1345 (2.0) - 1355 (F-serie)
 • AA2-X27
 • AA2-X27
 • AA3-X7 or AA7 (5-6)
 • X9
Type lucht/water-warmtepompHulpuitgang
 • VVM S320 (S-serie)
 • VVM 225 (F-serie)
 • VVM 310 (F-serie)
 • VVM 320 (F-serie)
 • VVM 500 (F-serie)
 • BA-SVM 10-200 (F-serie)
 • SHB 10 (F-serie)
 • AA2-X27
 • AA3-X7
 • AA3-X7
 • AA3-X7
 • AA3-X7
 • AA3-X7
 • AA3-X7
Type stuurmoduleHulpuitgang
 • SMO S40 (S-serie)

 • SMO 20 (F-serie)
 • SMO 40 (F-serie)
 • AA100-X6 of AA100-X7
 • AA2-X4 (15-17)
 • AA3-X7


Afhankelijk van het weer schakelt de warmtepomp tussen verwarming en koeling. De Niko Home Control drukknoppen met led(s) en comfortsensoren moeten in de relevante modus gedwongen/geblokkeerd worden via de digitale potentiaalvrije sensormodule voor Niko Home Control ( 550-00210).
Stel de warmtepomp in op de automatische modus om deze opstelling mogelijk te maken:

 • F-serie: via menu 4.9.2

 • S-serie: via menu 4.1

 • De hulpcontacten brengen het signaal van de warmtepomp naar de Niko Home Control installatie om over te schakelen van verwarming naar koeling en omgekeerd.

Verwarming /koeling in multizone
De omschakeling tussen verwarming en koeling wordt aangestuurd door de gebruiker van Niko Home Control
(pompsturing niet nodig)

Type water/water-warmtepompHulpuitgang
 • S1255-S1255PC (S-serie)
 • S1155-S1155PC (S-serie)
 • F1145-F1245-F1155-F1255-F1253 (F-serie)
 • F1345 (2.0) - 1355 (F-serie)
 • AA2-X28+29 (3-11)
 • AA2-X28+29 (3-11)
 • AA3-X6 (9-18)
 • AA3-X6 (9-14)
Type lucht/water-warmtepompHulpuitgang
 • VVM S320 (S-serie)
 • VVM 225 (F-serie)
 • VVM 310 (F-serie)
 • VVM 320 (F-serie)
 • VVM 500 (F-serie)
 • BA-SVM 10-200 (F-serie)
 • SHB 10 (F-serie)
 • AA2-X28+29 (3-11)
 • AA3-X6 (9-18)
 • AA3-X6 (9-18)
 • AA3-X6 (9-18)
 • AA3-X6 (9-18)
 • AA3-X6 (9-14)
 • AA3-X6 (9-14)
Type stuurmoduleHulpuitgang
 • SMO S40 (S-serie)
 • SMO 20 (F-serie)
 • SMO 40 (F-serie)
 • AA100-X10+X11 (7-12)
 • X2 (11-18)
 • AA3-X6 (11-14) + X2 (1-4)


Wijs via de stuurmodule twee hulpuitgangen toe voor de activering van koeling (N.C.) en de activering van verwarming (N.O.) :

 • F-serie: via menu 5.4

 • S-serie: via menu 7.4

Stel de warmtepomp in op de automatische modus om deze opstelling mogelijk te maken:

 • F-serie: via menu 4.9.2

 • S-serie: via menu 4.1

 • De hulpcontacten van de warmtepomp detecteren het signaal van de Niko Home Control installatie om over te schakelen van verwarming naar koeling en omgekeerd.
  Eén hulpcontact kan geprogrammeerd worden om de verwarming te blokkeren, terwijl een ander contact de koeling blokkeert. Weet dat de functie van een hulpcontact wordt uitgeschakeld indien het contact gesloten is.
  Er zijn vijf tot negen hulpcontacten beschikbaar, afhankelijk van de warmtepompserie (F of S).

HVAC-programmeervoorbeelden vind je in de Niko Home Control programmeervoorbeelden .JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.