Skip to main content
Skip table of contents

Jaga en Niko Home Control

Wat kan je doen met Jaga en Niko Home Control?

Met Niko Home Control en je Jaga-systeem kun je:


Strada Hybrid,

Clima Canal

en Briza

in combinatie
met een
warmtepomp

Multi-zoneregeling


Ventilatiesnelheid nakijken en aansturen (bv. laag, normaal, hoog)


De stand van de ventilatie nakijken en aansturen (auto, boost, gasten)


De huidige kamertemperatuur raadplegen


De gevraagde kamertemperatuur nakijken en aansturen


De programmeermode kiezen (bv. uit, verwarmen, koelen, ventileren)


 

Je kunt deze functies ook combineren in routines/acties om meerdere items tegelijk aan te sturen met een simpele druk op de knop (bijv. alle ventilatoren op je Jaga-radiatoren uitschakelen bij het indrukken van de knop 'woning verlaten').

De beschikbare functionaliteit binnen Niko Home Control is afhankelijk van de specifieke installatiekenmerken van het Jaga-systeem.


Wat heb je nodig?


Samengevat

Extra informatie

Algemeen

Er is extra elektrische bekabeling nodig.


Je Niko Home Control installatie voldoet aan de volgende vereisten:

  • Je installatie heeft een connected controller II.

  • Je installatie is geconfigureerd met de meest recente programmeersoftware.

  • Er is een extra module of er zijn extra modules geĂŻnstalleerd in de zekeringkast.

Als je alleen de ventilatie wilt nakijken en aansturen heb je voor elke zone een analoge stuurmodule 0-10 V voor Niko Home Control nodig (550-00240).

In combinatie met een warmtepomp heb je het volgende nodig:

  • een Niko Home Control schakelmodule (550-00103).

  • een Niko Home Control digitale potentiaalvrije sensormodule (550-00210).

  • een Niko Home Control verwarmings- of koelingsmodule (550-00150).

  • een thermostaat:

Jouw Jaga-radiatorsysteem is:

  • een Strada Hybrid of Clima Canal met een Jaga Dynamic Product Controller.

  • een BrizaHoe verbind je Niko Home Control en je Jaga systeem?

Onderstaande aansluitschema’s laten zien hoe je jouw Jaga systeem kunt aansluiten op je Niko Home Control toestellen.
Je moet de functionaliteit instellen via de Niko Home Control programmeersoftware. Schakel hiervoor de hulp in van een professionele installateur.


Bekabelingsschema's voor Briza 12

Voeding in

Sturing van koud/warm water naar de ventilo met

2-pijp

4-pijp

Briza 12
 

een zoneventiel aan de collector van koud/warm water

een kraan aan de ventilo collector

schakelkast

een zoneventiel aan de collector van koud/warm water

een kraan aan de ventilo collector

Zie 'Niko Home Control II programmatievoorbeelden' voor een programmeervoorbeeld. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.