Skip to main content
Skip table of contents

Inzichten en meldingen over energie

In de volgende tabel vind je een overzicht van alle inzichten en meldingen die je kunt configureren afhankelijk van je Niko Home Control installatietype, geïnstalleerde modules en systemen van derden.

Niko Home Control voor busbekabelingNiko Home Control voor traditionele bekabeling
connected controller (550-00003)
+ meetmodule (550-00803)
(+ optioneel SMA Sunny Boy
of Sunny Tripower)
connected controller (550-00003)
+ pulsteller (550-00250)
draadloze slimme hub (552-00001)
+ slimme/digitale meter
draadloze slimme hub (552-00001)
+ slimme/digital meter
+ SMA Sunny Boy
of
Sunny Tripower

draadloze slimme hub (552-00001)
+ slimme stekker
(552-80699 of 552-80698)
of
geconnecteerde schakelbare wandcontactdoos
(170-33505 of 170-33605)

Niko Home Control versie2.102.102.82.102.9.1
Inzicht in elektriciteit
realtime verbruik


afgenomen van het netgeïnjecteerd in het nettotaal verbruik (*)productie (**)
eigen verbruik
piekverbruikInzicht in
gasverbruik


waterverbruik
Meldingen over elektriciteit
verbruik

injectiepiekvermogenslecht functionerende zonnepanelen
Meldingen voor
gasverbruik


waterverbruik
(*) Het totale elektriciteitsverbruik is de hoeveelheid elektriciteit afgenomen van het net PLUS je eigen productie MIN het deel dat je in het net injecteert.

(**) De elektriciteitsproductie is de hoeveelheid elektriciteit geproduceerd door je PV-panelen. Dit is de hoeveelheid die je in het net injecteert en de hoeveelheid die je zelf verbruikt bij elkaar gevoegd.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.