Skip to main content
Skip table of contents

Energiewaarschuwingen

Wat kun je doen met energiewaarschuwingen?

Wanneer je waarschuwingen instelt, zul je abnormale situaties meteen opmerken en kun je gepaste maatregelen nemen. De waarschuwingen zijn nuttig in veel situaties, waaronder de volgende voorbeelden:

  • Waterlek

  • Slecht functionerende zonnepanelen

  • Piekverbruik boven de limiet van het capaciteitstarief (enkel relevant in bepaalde regio's, bv. Vlaanderen)

In het tabblad 'Energie' kan je je eigen waarschuwingen aanmaken en bekijken. Voor elke waarschuwing bepaal je een beoogde waarde en een periode (dag, week, maand, jaar).

Wat heb je nodig?

Je Niko Home Control installatie voldoet aan de volgende vereisten:

  • Je installatie ontvangt de noodzakelijke meetgegevens (zie Energie-inzichten voor alle beschikbare oplossingen)

  • Je installatie is geconfigureerd met de meest recente versie van de programmeersoftware

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.